Công bố 7 Luật vừa được Quốc hội thông qua

Mai Thoa | 04/07/2019, 14:28

Sáng nay 4/7, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các Luật vừa được thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Ông Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước chủ trì buổi họp báo.

Các Luật được công bố gồm: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Quản lý thuế; Luật Đầu tư công; Luật Kiến trúc; Luật Giáo dục; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Thi hành án hình sự.

Công khai, minh bạch đầu tư công

Luật đầu tư công sửa đổi nhằm hoàn thiện thể chế, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập liên quan đến các quy định pháp luật về đầu tư công góp phần đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công gắn với đẩy mạnh phân cấp, tăng cường trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan trong hoạt động đầu tư công.

Công bố 7 Luật vừa được Quốc hội thông qua

Toàn cảnh buổi họp báo

Một trong những sửa đổi quan trọng là thống nhất được định nghĩa về nguồn vốn đầu tư công. Theo đó quy định 2 loại vốn đầu tư công bao gồm ngân sách Nhà nước và vốn từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định. 

Tiếp đó, tháo gỡ vướng mắc lớn nhất hiện nay là trình tự, thủ tục quyết  định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án, phân cấp thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. Trong đó đáng chú ý nhất là phân cấp triệt để quy trình thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư công...

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Trung cho biết, để công khai, minh bạch trong đầu tư công, hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công được xây dựng và triển khai thống nhất trên cả nước, phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước về đầu tư công.
Việc xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công gắn với quá trình xây dựng Chính phủ điện tử và Chính phủ số. Chính phủ sẽ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành quy định này trước khi Luật Đầu tư công mới có hiệu lực ngày 1/1/2020.

Về việc các cơ quan báo chí có thể tiếp cận hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công hay không, Thứ trưởng Nguyễn Đức

Trung cho biết, theo quy định, đây là thông tin phục vụ quản lý nhà nước nên chưa mở cho các cơ quan báo chí tiếp cận. Trường hợp cơ quan báo chí có yêu cầu về thông tin liên quan đến quản lý nhà nước về đầu tư công thì các cơ quan liên quan sẽ cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật.

13 hành vi bị nghiêm cấm

Về Luật Phòng chống tác hại rượu, bia ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết luật này quy định 13 hành vi bị nghiêm cấm.

 

Công bố 7 Luật vừa được Quốc hội thông qua

Ông Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, chủ trì buổi họp báo

Cụ thể, nghiêm cấm xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia. Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sỹ, người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ ngơi giữa giờ làm việc, học tập.

Đặc biệt, luật cũng nghiêm cấm người điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn (Luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2020).

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường, để đưa luật vào cuộc sống, các chế tài là quan trọng. Đặc biệt là chế tài để bảo vệ các đối tượng dễ bị tổn thương như trẻ em dưới 18 tuổi, phụ nữ, người già; chế tài với người sử dụng rượu bia khi làm việc, lái xe. Với quy định 13 hành vi bị nghiêm cấm, đề nghị, các cơ quan thông tấn, báo chí chung tay để cùng triển khai Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.
Những trường hợp được xóa nợ thuế

Về nội dung quy định về xử lý nợ đọng thuế được các phóng viên quan tâm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà nêu rõ, bản thân Luật Quản lý thuế năm 2006 đã có quy định về xử lý nợ đọng thuế. Trong 13 năm triển khai thi hành, Luật Quản lý thuế năm 2006 đã được sửa đổi 3 lần, nhưng vẫn còn những điểm hạn chế nhất định liên quan đến các điều khoản xử lý nợ đọng.

Có 2 nhóm đối tượng nợ đọng thuế cần xem xét xử lý. Một là những chủ kinh doanh là cá nhân bị chết, coi là chết, coi là mất tích. Việc xóa nợ thuế chỉ được thực hiện khi các đối tượng này bị chết thật, mất tích thật. Người bị coi là chết, bị coi là mất tích không được xóa nợ thuế, trong khi tiền phạt 0,03% mỗi ngày được tính dồn nên càng ngày càng lớn. Hai là nhóm các doanh nghiệp đã ngừng sản xuất kinh doanh nhưng chưa làm thủ tục giải thể và phá sản cũng có khoản phạt chậm nộp rất lớn. Thống kê nợ đọng hiện nay cho thấy, có khoảng 50% khoản nợ đọng thuế là khoản tiền phạt chậm nộp. Vì vậy, Chính phủ đã đề nghị Quốc hội chỉnh sửa một số nội dung về xóa nợ, trong đó có giải pháp khoanh nợ. Khi xác định đối tượng đã bị coi là chết, mất tích, ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh thì cũng được xem xét khoanh nợ, không tính thêm tiền chậm nộp nữa, vì bản chất là không thu được.

Với các cơ sở kinh doanh đã được xóa nợ thuế rồi quay trở lại hoạt động, Luật Quản lý thuế quy định truy thu các khoản nợ đọng thuế đã được xóa. Đây là nội dung đã được Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội bàn thảo rất kỹ để phòng ngừa trường hợp lợi dụng pháp luật để trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế. Cụ thể, có trường hợp tẩu tán tài sản cho người thân nên không còn tài sản tại thời điểm phá sản, dẫn tới được xóa nợ thuế. Tuy nhiên, sau đó, những trường hợp này tiếp tục đưa tài sản quay lại sản xuất, kinh doanh nên phải quy định như vậy để xử lý.

Cần có thời gian khảo sát lộ trình chuẩn hóa trình độ giáo viên

Liên quan đến các quy định của Luật Giáo dục, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ khẳng định, việc xây dựng Luật Giáo dục được thực hiện với mục đích pháp điển hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước thành pháp luật. Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã được Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI) thông qua năm 2013 có nêu rõ: “Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, thực hiện giáo dục bắt buộc 9 năm từ sau năm 2020. Với chủ trương thực hiện giáo dục bắt buộc 9 năm, nghĩa là cấp học THCS cũng là bắt buộc nên cấp học này cũng cần được miễn học phí.

Nghị quyết 29 cũng nêu: “Thực hiện chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo từng cấp học và trình độ đào tạo. Tiến tới tất cả các giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, giáo viên, giảng viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải có trình độ từ đại học trở lên, có năng lực sư phạm. Giảng viên cao đẳng, đại học có trình độ từ thạc sĩ trở lên và phải được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm”. Luật đã quy định lộ trình thực hiện chuẩn hóa trình độ giáo viên các cấp học. Tuy nhiên, vấn đề này đòi hỏi phải có nhiều thời gian để khảo sát, đánh giá thực tiễn nên luật quy định giao Chính phủ ban hành văn bản quy định chi tiết, bảo đảm tính khả thi.

Quy định về lao động của phạm nhân

Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh giải đáp một số vấn đề liên quan tới nội dung quy định về lao động của phạm nhân. Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh nhấn mạnh, lao động của phạm nhân trong trại giam là nghĩa vụ bắt buộc để lao động cải tạo, chấp hành hình phạt và có điều kiện tái hòa nhập cộng đồng. Quốc hội cũng thảo luận rất nhiều về Điều 33 quy định về tổ chức cho phạm nhân lao động. Việc này được thực hiện để tạo điều kiện cho phạm nhân có nghề nghiệp, sau khi chấp hành xong hình phạt thì họ có thể tái hòa nhập cộng đồng nhanh hơn, tốt hơn. Khi lao động, bản thân phạm nhân cũng có thu nhập nhất định để ổn định cuộc sống.

Việc đưa phạm nhân ra lao động phải bảo đảm đầy đủ yêu cầu về an ninh, trật tự cho phạm nhân, cán bộ quản lý và cho nhân dân nơi mà phạm nhân lao động. Chính phủ sẽ có quy định chi tiết thi hành Điều 33 Luật Thi hành án hình sự. Luật lần này có quy định rất minh bạch, việc tổ chức quản lý giam giữ phạm nhân ở Việt Nam được đánh giá phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu tốt nhất để bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công bố 7 Luật vừa được Quốc hội thông qua