Cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Phòng Tài chính - Kế hoạch sẽ ra sao?

Anh Tuấn | 13/04/2021, 10:17

Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước về quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch và đầu tư.

Cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Theo Dự thảo, Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư phát triển, gồm: tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư công;

Tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn cấp tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương;

Quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; đấu thầu;

Đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong phạm vi địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch và đầu tư;

Đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký hợp tác xã; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật.

Việc thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản của Phòng Tài chính - Kế hoạch do Bộ Tài chính hướng dẫn.

Dự thảo quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Phòng Tài chính - Kế hoạch.

Dự thảo Thông tư gồm 3 chương, 9 điều, được ban hành sẽ thay thế Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộcỦy bannhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Dự thảo Thông tư được xin ý kiến rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Bài liên quan
Giá nông sản trong nước ngày 9/4
Trong khi cà phê có chiều hướng tăng giá trong hôm nay, thì hồ tiêu và thịt heo trong nước đang có xu hướng giảm nhẹ.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Phòng Tài chính - Kế hoạch sẽ ra sao?