Chủ tịch Quốc hội: Quảng Ninh bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia

Trần Khanh | 26/09/2020, 14:19

Sáng 26/9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, cùng với những ưu điểm, kết quả nổi bật, đáng ghi nhận trong nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Quảng Ninh cần tiếp tục khắc phục những hạn chế, đề ra giải pháp khắc phục, để tiếp tục phát triển toàn diện, mạnh mẽ và vững chắc hơn nữa. Cơ bản tán thành với phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã nêu trong dự thảo báo cáo chính trị, Chủ tịch Quốc hội lưu ý Đại hội cần nghiêm túc nghiên cứu, thảo luận 5 nội dung sau:

Chủ tịch Quốc hội: Quảng Ninh bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV.

Thứ nhất, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, tầm nhìn chiến lược, đẩy mạnh thực thi quy hoạch phát triển, các khâu đột phá, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh”, khơi dậy và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế riêng có của Quảng Ninh để tạo động lực mới cho tăng trưởng, thúc đẩy khởi nghiệp, ưu tiên đổi mới, sáng tạo với sự đột phá mà xung lực là khoa học công nghệ.

Thứ hai, sớm hoàn thành việc xây dựng Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng để làm cơ sở định hướng phát triển. Tháo gỡ tình trạng không thống nhất, mâu thuẫn, chồng chéo trong quy hoạch, kế hoạch đang cản trở sự phát triển và vận hành nền kinh tế của tỉnh. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh để các thành phần kinh tế cùng phát triển.

Chủ tịch Quốc hội: Quảng Ninh bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Đại hội.

Thứ ba, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và lao động có kỹ năng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế nhanh.

Thứ tư, bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Thứ năm, tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng đồng bộ và thống nhất với xây dựng và nâng cao năng lực, hiệu quả quản trị của chính quyền các cấp trong tổng thể xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của công tác nhân sự, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại hội tập trung trí tuệ, với tinh thần trách nhiệm cao, thận trọng và sáng suốt lựa chọn bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV có cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính kế thừa, liên tục phát triển, gồm những người có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phải vừa có đức vừa có tài, trong đó đức là gốc, hạn chế mặt yếu của mỗi thành viên, bổ sung cho nhau, tạo ra một tập thể thực sự đoàn kết, vững mạnh, thống nhất, bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội.

Chủ tịch Quốc hội: Quảng Ninh bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia

Ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh uỷ khoá XIV, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khẳng định, Đại hội sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm, những chỉ đạo sâu sắc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Đại hội. Ông khẳng định, Đại hội sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, cụ thể hóa vào chương trình đại hội, tiếp tục đưa ra các phương hướng, nhiệm vụ để thực hiện trong nhiệm kỳ mới, đưa Quảng Ninh phát triển nhanh, mạnh, bền vững.

Bài liên quan
Chủ tịch Quốc hội: Cần khắc phục tình trạng khen thưởng “từ trên xuống”
Phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ VIII (2020-2025) diễn ra sáng nay (28/11), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý, ngành Ngân hàng cần khắc phục hiện trạng khen thưởng “từ trên xuống” và chú trọng khen thưởng đến tập thể nhỏ và những người lao động trực tiếp.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ tịch Quốc hội: Quảng Ninh bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia