Chọn hiền tài cho đất nước trong giai đoạn mới

Đào Nguyên Lan | 09/10/2020, 16:33

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém".

Chọn hiền tài cho đất nước trong giai đoạn mới

Ảnh minh họa

Hiện, Đảng ta đang chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự kiến tổ chức vào quý I/2021. Trong đó có hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội Đảng là thảo luận, quyết định đường lối, nhiệm vụ chính trị của Đảng và bầu ra các cơ quan lãnh đạo của Đảng (gọi tắt là công tác nhân sự).

Trong giai đoạn hiện nay, Đảng ta cần có một đội ngũ cán bộ lãnh đạo thật sự vững vàng, có đủ bản lĩnh, phẩm chất, trí tuệ và có uy tín cao, có thể giải quyết những công việc lớn lao, xử lý kịp thời, chính xác những tình huống quan trọng, phức tạp, ảnh hưởng đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Do vậy công tác nhân sự có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm cho sự thành công và việc triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đại hội, gắn liền sự phát triển của đất nước.

Những năm gần đây, đội ngũ cán bộ các cấp ở nước ta đã có sự trưởng thành, chất lượng được nâng lên một bước, có thể đáp ứng các yêu cầu mới của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Về cơ bản, đội ngũ cán bộ nước ta có lập trường tư tưởng vững vàng, chuyên môn, đạo đức tốt. Cố gắng phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhiều cán bộ năng động, sáng tạo, có tư duy đổi mới, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Tuy nhiên có thể thấy, đội ngũ cán bộ của ta hiện nay đông nhưng chưa thật mạnh; năng lực của đội ngũ cán bộ chưa toàn diện, có mặt còn yếu. Còn thiếu những cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi. Một bộ phận cán bộ phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, ngại khó, ngại khổ. Thậm chí có người suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Nhiều cán bộ chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm. Một số cán bộ lợi dụng sơ hở trong cơ chế, chính sách, cố ý làm trái, trục lợi, làm thất thoát tài sản của Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng. Chỉ tính từ đầu nhiệm kỳ khóa XII đến nay, Đảng ta đã phải thi hành kỷ luật gần 100 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý; một số cán bộ đã bị xử lý hình sự...

Những khuyết điểm, yếu kém của một bộ phận cán bộ và những hạn chế, bất cập trong công tác cán bộ chính là một trong những nguyên nhân quan trọng góp phần làm cho đất nước phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh vốn có, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Thực trạng trên đang đặt ra những vấn đề hết sức cấp thiết trong công tác nhân sự cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây cũng là vấn đề nhận được sự quan tâm sâu sắc, chính đáng của nhân dân. Đông đảo người dân mong muốn sau đại hội, Đảng sẽ có một đội ngũ cán bộ thật sự vững mạnh, lãnh đạo đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nhiều ý kiến cho rằng, để làm tốt công tác nhân sự, đòi hỏi Đảng ta phải làm việc với tinh thần trách nhiệm rất cao, thật sự công tâm, khách quan, đặt lợi ích của quốc gia - dân tộc lên tất cả. Bởi hơn bao giờ hết, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII phải là một tập thể thật sự đoàn kết, thống nhất cao ý chí và hành động, có trí tuệ, tư duy đổi mới, gắn bó mật thiết với nhân dân, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Để có được điều này, đông đảo người dân cho rằng, công tác nhân sự phải dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan trong đánh giá, giới thiệu, lựa chọn cán bộ. Lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và hiệu quả công tác làm căn cứ và tiêu chí cơ bản để lựa chọn. Chống các biểu hiện cơ hội, tham vọng quyền lực, vận động cá nhân, cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm mà thời gian qua, nhiều cán bộ đã mắc phải.
Đồng thời cần chú trọng những người dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm. Không để vợ, chồng, con, người thân lợi dụng chức quyền để trục lợi. Bởi thời gian qua đã có không ít cán bộ có những biểu hiện sai phạm.

Người dân cũng mong không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII những người có biểu hiện kê khai tài sản không trung thực, giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản khác mà không giải trình rõ được nguồn gốc; bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính... Bởi để những người đó lọt được vào cương vị lãnh đạo là tai hoạ cho Đảng, là tạo điều kiện cho họ càng hại nước, hại dân nhiều hơn. Đây là những bài học rất thiết thực mà chúng ta đã từng có trong những nhiệm kỳ trước...

Bài liên quan
Đang xây dựng phương án nhân sự đảm nhận chức danh lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành
Trong thời điểm này, Bộ Chính trị giao cho Ban Cán sự Đảng Chính phủ xây dựng phương án giới thiệu nhân sự đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đảm nhận chức danh lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chọn hiền tài cho đất nước trong giai đoạn mới