Sức Khỏe

Chấm dứt hoạt động Bệnh viện Bình An Gia Lai

Trần Sỹ 25/11/2023 - 18:08

Chiều 25/11, thông tin mà Báo Công lý có được, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai vừa có Thông báo số 44/TB-SKHĐT về việc chấm dứt hoạt động dự án Bệnh viện Bình An Gia Lai.

Theo đó, Bệnh viện Bình An Gia Lai có Quyết định chủ trương đầu tư số 89/QĐ-UBND do UBND tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 09/02/2021; Quyết định điều chỉnh số 779/QĐ-UBND ngày 09/11/2021; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7075775451 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 09/11/2021.

Nhà đầu tư là Công ty TNHH Bệnh viện Bình An Gia Lai (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5901150955 do Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 30/7/2020, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 21/5/2021).

bv-ba.jpg
Dự án Bệnh viện Bình An Gia Lai bị chấm dứt hoạt động

Địa điểm thực hiện dự án: Số 134 Đường Tôn Thất Tùng, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Thời điểm chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư: Ngày 22/9/2023. Lý do, nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư 2020.

Thông báo cũng nói rõ, Công ty TNHH Bệnh viện Bình An Gia Lai chịu trách nhiệm về việc chấm dứt hoạt động của dự án, hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư theo quy định tại khoản 8 Điều 57 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ và hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước liên quan đến dự án theo quy định của pháp luật.

Quyết định chủ trương đầu tư số 89/QĐ-UBND do UBND tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 09/02/2021; Quyết định điều chỉnh số 779/QĐ-UBND ngày 09/11/2021; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7075775451 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 09/11/2021 (kể cả bản sao) chấm dứt hiệu lực kể từ ngày nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động dự án.

Dự án này, vào năm 2022, Giám đốc Sở KH&ĐT ký Văn bản số: 560/SKHĐT-DN gửi UBND tỉnh Gia Lai, khẳng định: Dự án Bệnh viện Bình An Gia Lai không thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án; không thuộc diện đấu giá, đấu thầu. Việc UBND tỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án nêu trên là đảm bảo đúng theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Văn bản này cũng khẳng định, toàn bộ hồ sơ quy trình triển khai thực hiện dự án tuân thủ đúng quy định Luật Đầu tư, Luật Đất đai và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Được biết, đây là dự án có tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng. Trang thiết bị, máy móc đã được đầu tư, lắp đặt. Rất nhiều cán bộ, nhân viên được đào tào, cử đi học nghiệp vụ chờ ngày hoạt động. Tuy nhiên, dự án phải chấm dứt hoạt động...khi chưa một ngày vận hành.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chấm dứt hoạt động Bệnh viện Bình An Gia Lai