Cần Thơ không thể đi chậm hơn, phát triển kém hơn các tỉnh trong vùng

24/09/2020, 17:29

Cần Thơ không nhất thiết phải đứng đầu tất cả các lĩnh vực, nhưng về mặt tổng thể, Cần Thơ không thể đi chậm hơn, phát triển kém hơn các tỉnh trong vùng", Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ.

Cần Thơ không thể đi chậm hơn, phát triển kém hơn các tỉnh trong vùng

Sáng 24/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Cần Thơ Khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã chính thức khai mạc với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh tổng hợp; xây dựng, phát triển thành phố Cần Thơ sớm trở thành trung tâm động lực vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự có: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương và 347 đại biểu đại diện cho hơn 52 nghìn đảng viên của toàn Đảng bộ TP Cần Thơ.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ Trần Quốc Trung cho rằng, đây là một Đại hội hành động, Đại hội có trách nhiệm kiểm điểm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ 5 năm (2015 - 2020), tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2025; bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 14.

Theo dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Cần Thơ Khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình bày tại Đại hội, 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của TP Cần Thơ vượt chỉ tiêu Nghị quyết với mức bình quân tăng 7,53%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 97,2 triệu đồng (tăng gấp 1,65 lần so với năm 2015). Quy mô nền kinh tế năm 2020 đã đạt 120.000 tỷ đồng (cao gấp 1,63 lần so với năm 2015).

Lĩnh vực thương mại - dịch vụ phát triển nhanh, đa dạng với nhiều loại hình, giữ vai trò đầu mối, chi phối và tác động tích cực đến sự phát triển của các lĩnh vực khác. Du lịch đang từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với tổng doanh thu ngành du lịch bình quân tăng trên 21%/năm. Thành phố đã từng bước khẳng định được vai trò là trung tâm tài chính, thương mại - dịch vụ, xuất, nhập khẩu, logistics, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, nông nghiệp hữu cơ của vùng ĐBSCL. Xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả nổi bật. An sinh xã hội được chú trọng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh đến nay còn 0,25% theo chuẩn đa chiều.

 Tạo sức lan tỏa, dẫn dắt cả vùng, thúc đẩy sự liên kết trong vùng

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được của Đảng bộ Thành phố trong nhiệm kỳ vừa qua. Những thành tựu đạt được trong 5 năm qua là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Cần Thơ.

Những kết quả này cũng là tiền đề, là nền tảng quan trọng, tạo đà cho Thành phố phát triển nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo, xứng đáng là thành phố trung tâm của vùng ĐBSCL, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Cần Thơ tự hào về những thành tích đã đạt được, nhưng đồng thời cũng phải thấy hết những khó khăn, yếu kém để tìm ra những giải pháp phù hợp, khắc phục có hiệu quả trong thời gian tới. Căn cứ Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị (khóa IX) về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tình hình thực tiễn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ thành phố lưu ý một số vấn đề.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội thảo luận sâu, phân tích kỹ những nguyên nhân chủ quan để tìm ra giải pháp khắc phục những mặt còn hạn chế, nhằm tạo ra sức bật mới cho bước phát triển sắp tới của thành phố.

Đại hội cần tổ chức tổng kết, đánh giá những khâu đột phá của nhiệm kỳ qua, các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị khóa IX và những kết luận, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với Cần Thơ. Đại hội cần quán triệt Nghị quyết số 59 ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, để xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp vừa đảm bảo tính kế thừa, phát triển, có tính khả thi cao cho nhiệm kỳ 2020-2025 và giai đoạn tiếp theo. Phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng và phát triển Cần Thơ trở thành đô thị hạt nhân, là thành phố xanh, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc miền Tây Nam Bộ, là trung tâm của vùng trên một số lĩnh vực quan trọng.

“Cần Thơ không nhất thiết phải đứng đầu tất cả các lĩnh vực, nhưng về mặt tổng thể, Cần Thơ không thể đi chậm hơn, phát triển kém hơn các tỉnh trong vùng. Đồng thời, Cần Thơ cần phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, nguồn lực nội tại để phát triển những ngành, lĩnh vực tạo sức lan tỏa, dẫn dắt cả vùng, thúc đẩy sự liên kết trong vùng”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội gợi mở, Cần Thơ cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế quản lý vùng, phát huy tiềm năng, lợi thế và tăng cường liên kết giữa các địa phương trong vùng. Đây là một chủ trương lớn của Trung ương và trên quan điểm này, cần phải xác định rõ vai trò, vị trí của thành phố Cần Thơ trong vùng ĐBSCL.

Trách nhiệm của Cần Thơ trong thúc đẩy liên kết vùng, chủ động tổ chức liên kết với các tỉnh ĐBSCL và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Cần Thơ đẩy mạnh phối hợp, gắn kết, nhất là trong xúc tiến đầu tư và thương mại, huy động và phân bổ nguồn lực, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội; đào tạo, thu hút, tạo việc làm; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; xây dựng các chương trình, các tuyến du lịch liên tỉnh, liên vùng; tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các hiệp hội ngành hàng tham gia liên kết vùng để hội nhập quốc tế.

Cùng với đó, Cần Thơ cần tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai và tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây là một trong những vấn đề cấp bách đối với cả nước nói chung, Cần Thơ nói riêng và của khu vực ĐBSCL. Điều đó cần được cụ thể hóa thành một nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ tới.

Cần Thơ phải là hình mẫu ở khu vực Tây Nam Bộ trong quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Coi biến đổi khí hậu vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thành phố thể hiện vai trò trung tâm vùng, dẫn dắt và có tác động lan tỏa tích cực đến phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương khác trong vùng.

Quy hoạch đô thị theo hướng đô thị sông nước sinh thái, văn minh và hiện đại

Để có cơ sở định hướng cho phát triển, theo Chủ tịch Quốc hội, Cần Thơ cần sớm hoàn thành việc xây dựng, triển khai có hiệu quả Quy hoạch TP. Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch của Thành phố phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia và quy hoạch vùng ĐBSCL. Trong đó, lưu ý quy hoạch đô thị theo hướng đô thị sông nước sinh thái, văn minh và hiện đại, là đô thị hạt nhân của cả vùng ĐBSCL. Cần Thơ cần thí điểm xây dựng đô thị thông minh và mô hình quản trị đô thị mới ở một số quận trong giai đoạn 2020-2025.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, phát triển nhanh và bền vững TP. Cần Thơ trên cơ sở phát triển công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dịch vụ có giá trị gia tăng cao, cung cấp đầu vào, đầu ra cho chuỗi giá trị hàng hóa và dịch vụ của toàn vùng. Xác định công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản là mũi nhọn của ngành công nghiệp. Cần Thơ không chỉ là một cực tăng trưởng của cả vùng ĐBSCL và cả nước, mà còn đóng vai trò kết nối nước ta với các nước thuộc Tiểu vùng sông Mekong mở rộng.

Chủ tịch Quốc hội nêu bật tầm quan trọng của việc giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, thực hiện tiến bộ công bằng, xã hội. Cần Thơ cần quan tâm đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học và công nghệ, dịch vụ chăm sóc sức khỏe; bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch, phục vụ cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố và cả vùng ĐBSCL, khẳng định vị thế là trung tâm của vùng; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công với nước, các đối tượng yếu thế trong xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Cần Thơ cần tập trung nghiên cứu và ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ mới, nhất là công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế của địa phương và của doanh nghiệp…

Tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Cần Thơ cần kết hợp chặt chẽ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội với xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh vững chắc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh. Tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền, trong mọi chủ trương, công việc phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, nhất là các nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội tập trung trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thận trọng và sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, phải vừa có đức vừa có tài, trong đó đức là gốc, tạo ra một tập thể đoàn kết, thống nhất, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV đề ra. Đồng thời, lựa chọn bầu Đoàn đại biểu thực sự tiêu biểu cho Đảng bộ đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng... 

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần Thơ không thể đi chậm hơn, phát triển kém hơn các tỉnh trong vùng