Cán bộ TAND hai cấp TP. Hải Phòng học tập và làm theo lời Bác

Hùng Minh - Phạm Đức Tuyên | 11/02/2020, 14:58

TAND hai cấp TP. Hải Phòng đã triển khai sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn đơn vị về việc học tập và làm theo gương Bác Hồ một cách hiệu quả thiết thực, không hình thức.

Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người không chỉ là kho tàng tri thức quý giá của dân tộc Việt Nam mà còn là kim chỉ nam cho sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tấm gương đạo đức, tư tưởng nhân văn của Bác đã thấm nhuần, tác động sâu rộng tới mọi tầng lớp trong xã hội, mọi cơ quan, tổ chức nói chung và TAND hai cấp TP. Hải Phòng nói riêng.

Thấm nhuần tư tưởng của Bác

Với ngành Tòa án, tư tưởng của Bác luôn mang ý nghĩa quan trọng trong công tác đổi mới và cải cách tư pháp ở nước ta, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Để tư tưởng của Người ngày càng thấm nhuần, đồng hành cùng sự phát triển của dân tộc thì việc học tập và làm theo Bác là hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định.

Theo đó, ngay từ những ngày mới giành được chính quyền (1945), Bác đã đặc biệt chú trọng đến công tác Tòa án (cơ quan trọng tâm của ngành tư pháp và là một hệ thống trọng yếu của chính quyền). Khi mới thành lập, ngành Tòa án gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác, ngành Tòa án đã nhanh chóng khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ xét xử, trừng trị nghiêm khắc các phần tử phản động, dập tắt âm mưu nổi loạn, cướp chính quyền của địch, góp phần cùng các lực lượng khác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân.

Sau Cách mạng Tháng Tám, dù bận trăm công nghìn việc song Người luôn chăm lo, quan tâm đến mọi hoạt động của Tòa án. Tháng 2/1948, trong Hội nghị tư pháp toàn quốc, Bác đã gửi thư đến hội nghị, ân cần căn dặn: “Các bạn là những người phụ trách thi hành pháp luật. Lẽ tất nhiên các bạn phải nêu cao gương “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” cho nhân dân noi theo”. Đã là người cán bộ Tòa án thì phải “Phụng công” - đó là phải biết trách nhiệm của mình được Nhà nước và nhân dân giao cho quyền thực thi pháp luật, làm việc để phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân. Là người cầm cân nảy mực, cán bộ Tòa án  phải “Thủ pháp” là lẽ đương nhiên và cần phải thực thi pháp luật cho rõ ràng, minh bạch, khách quan, cho “Chí công, vô tư” theo đúng quy định của pháp luật; “Chí công” là rất mực công bằng, công tâm; “vô tư” là không được có lòng riêng, thiên tư đối với người, với việc. Khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước, khi hưởng thụ thì mình nên đi sau, “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”. Muốn chí công vô tư thì phải chiến thắng được chủ nghĩa cá nhân.

Cán bộ TAND hai cấp TP. Hải Phòng học tập và làm theo lời Bác

Chánh án TAND TP. Hải Phòng Phạm Đức Tuyên 

Bác coi việc phát triển ngành tư pháp là cơ sở để xã hội phát triển. Người từng nói: Tư pháp có tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì người dân mới có được hệ thống pháp luật bảo vệ nhân dân. Song song với tinh thần kiên quyết đấu tranh xử lý tội phạm, đấu tranh chống những hành vi xâm hại đến danh dự, uy tín của Đảng, của Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng thể hiện truyền thống khoan dung, nhân đạo của dân tộc. Bác nhắc nhở cán bộ tư pháp về phương châm xử lý cán bộ vi phạm pháp luật: “Không được vì công mà quên lỗi, không được vì lỗi mà quên công”.

Tại Hội nghị cán bộ ngành tư pháp năm 1950, Bác căn dặn: “Trong công tác xử án phải công bằng, liêm khiết, trong sạch. Như thế cũng chưa đủ. Không thể chỉ hạn chế hoạt động của mình trong khung Tòa án. Phải “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”. Giúp dân, học dân để giúp mình thêm liêm khiết, thêm công bằng. Thêm nữa là phải luôn luôn cố gắng học tập lý luận, học tập đường lối, chính sách của Đảng. Theo Bác, người cán bộ Tòa án cũng là con người nên không thể tránh được những sai sót. Muốn làm tốt công tác xử án thì ngoài liêm khiết, trong sạch, người cán bộ Tòa án phải hiểu được tâm tư, nguyện vọng, khúc mắc của người dân, qua đó sẽ giúp dân, cảm hóa dân, học ở dân những đức tính tốt đẹp, những kinh nghiệm nhằm giúp cho công tác xét xử tốt hơn.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trải qua các giai đoạn lịch sử, những quy định về TAND nhiều lần được cải cách, sửa đổi đã dần hoàn thiện và nâng cao vị trí, vai trò của hệ thống TAND.

Triển khai sâu rộng, hành động thiết thực

Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc lời dạy của Bác, lãnh đạo, cán bộ công chức, đảng viên TAND hai cấp TP. Hải Phòng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, nắm vững kiến thức chuyên môn, lấy chất lượng, hiệu quả công việc làm mục tiêu hành động, không né tránh trách nhiệm, đùn đẩy, chấp hành nghiêm kỷ luật công tác, thực hành tiết kiệm, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; kiên quyết đấu tranh, ngăn ngừa và loại trừ có hiệu quả các hiện tượng tiêu cực, làm việc luôn dựa trên các nguyên tắc của pháp luật, thực thi pháp luật một cách rõ ràng, minh bạch, khách quan nhằm thực hiện tốt lời dạy của Bác “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” và phải “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”.

Cán bộ TAND hai cấp TP. Hải Phòng học tập và làm theo lời Bác

Hội nghị triển khai phong trào thi đua của TAND TP. Hải Phòng

Theo đó, TAND hai cấp TP. Hải Phòng đã triển khai sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn đơn vị về việc học tập và làm theo Bác đạt được hiệu quả thiết thực, tránh hình thức. Kết hợp việc học tập, làm theo Bác với phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động thiết thực. Cụ thể, hàng năm TAND thành phố đều phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo Bác với chủ đề xuyên suốt  “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” và phương châm” gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”. Từ năm 2012, ngành Tòa án Hải Phòng đã phát động và tổ chức phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề: “Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống của đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức TAND”.

Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với TAND hai cấp TP. Hải Phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập TAND và Đại hội Đảng các cấp, TAND thành phố đã xây dựng và phát huy phong trào thi đua với chủ đề “Kỷ cương, đoàn kết, trung thực, trách nhiệm, hiệu quả, nghĩa tình”. Cùng với đó, Ban cán sự đảng và tập thể lãnh đạo TAND TP. Hải Phòng thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với toàn thể cán bộ, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến kỷ cương, trách nhiệm và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân.

Kết quả từ các phong trào thi đua học tập và làm theo Bác, đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động TAND hai cấp thành phố đã có sự trưởng thành và phát triển không ngừng về mọi mặt, đáp ứng nhu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới và đòi hỏi ngày càng cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Bài liên quan
Hải Phòng: Cho phép mở cửa trở lại nhiều hoạt động kinh doanh dịch vụ
Từ ngày 21/6/2021, thành phố Hải Phòng cho phép mở cửa trở lại các hoạt động kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cán bộ TAND hai cấp TP. Hải Phòng học tập và làm theo lời Bác