Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Đề án vị trí việc làm sẽ chia 4 nhóm để xếp lương

Ngọc Mai | 07/11/2019, 16:20

Riêng Đề án vị trí việc làm lần này sẽ được làm kỹ hơn, theo đó, "chúng ta chia làm 4 nhóm để dễ xếp lương, trước đây chia quá nhiều như thế thì cơ cấu tiền lương phải chi tiết”, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân nêu rõ.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Đề án vị trí việc làm sẽ chia 4 nhóm để xếp lương

Tại phiên chất vấn, trả lời chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, đề cập đến việc xây dựng vị trí việc làm và quản lý công chức, viên chức theo vị trí việc làm - một nội dung rất quan trọng, là cơ sở lâu dài trong quản lý, sử dụng công chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, ĐBQH Trần Hồng Nguyên (Bình Thuận) nêu vấn đề: Vấn đề này đã được triển khai từ năm 2012, song việc hướng dẫn của Bộ Nội vụ còn quá chung chung. 

Hoàn tất việc phê duyệt vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập

Liên quan vấn đề này, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân khẳng định, xây dựng vị trí việc làm là một vấn đề rất quan trọng và “Bộ Nội vụ cũng đã nhận khuyết điểm trước Chính phủ trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2016”. Nhiệm vụ này Chính phủ giao cho Bộ Nội vụ thẩm định Đề án vị trí việc làm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập của cấp tỉnh và các Bộ, ngành trung ương. Nhưng hơn một năm, từ năm 2015 cho đến tháng 8/2016, Bộ Nội vụ chưa phê duyệt duyệt được một đề án vị trí việc làm nào đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

“Trong cuộc họp này, tôi đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ nên phân cấp cho Bộ trưởng các bộ và Chủ tịch UBND các địa phương phê duyệt Đề án vị trí việc làm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Đối với những đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên, chi đầu tư được quyền quyết định 3 nội dung, đó là phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu ngạch viên chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Đến nay, qua 3 năm thực hiện sau khi phân cấp các địa phương và bộ, ngành làm rất tốt, đến giờ này gần như là bộ, ngành, địa phương đã hoàn tất việc phê duyệt vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập”, Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng cũng cho biết, khi kiểm tra công vụ cũng nhắc bộ, ngành, địa phương việc phê duyệt đề án vị trí việc làm đối với các đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập “không phải phê duyệt một lần mà khi sắp xếp tổ chức bộ máy có cơ cấu thay đổi chức năng, nhiệm vụ thì đề án vị trí việc làm đối với các cơ quan hành chính cũng phải được điều chỉnh lại”.

Trong Nghị định 161 trình Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao nhiệm vụ này là cho Chủ tịch UBND các tỉnh, Bộ trưởng các bộ, ngành tự điều chỉnh đề án vị trí việc làm đối với các cơ quan hành chính. Chủ tịch UBND cấp tỉnh cũng điều chỉnh, phê duyệt vị trí việc làm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập sau khi sắp xếp lại, có thay đổi về cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ. Đến nay, đối với các địa phương và bộ, ngành thực hiện công việc này rất tốt.

Chia làm 4 nhóm để dễ xếp lương

“Vấn đề còn lại là chúng ta xác định đề án vị trí việc làm như thế nào để phục vụ cho việc trả lương theo chính sách cải cách tiền lương năm 2031”.

Nhấn mạnh “đây là một vấn đề rất quan trọng”, Bộ trưởng chia sẻ, trước đây chúng ta nói là đề án vị trí việc làm căn cứ vào vị trí từng công việc, vì vậy xây dựng vị trí việc làm thì biên chế tăng lên, nhưng ở đây xây dựng đề án vị trí việc làm trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và tuân thủ theo Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 và Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị biên chế không tăng.

Trên số biên chế đó, chúng ta xây dựng, cơ cấu lại cho từng vị trí việc làm, “một người có thể làm nhiều việc và cũng có thể có những việc có nhiều người làm”. Nhiệm vụ xây dựng vị trí việc làm này là theo hướng dẫn định mức của các bộ, ngành trong từng lĩnh vực, sẽ có hướng dẫn để cho các bộ, ngành, địa phương xây dựng, Bộ trưởng nêu rõ.

Về Đề án chính sách cải cách tiền lương mới, để thực hiện nhiệm vụ này, Bộ trưởng cho biết, Bộ Chính trị đã giao cho Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan chủ trì thực hiện xây dựng Đề án vị trí việc làm, xây dựng chức danh tương đương để thực hiện theo cơ chế tiền lương, trả lương theo vị trí việc làm và trả lương theo chức vụ lãnh đạo quản lý. 

Hiện nay, Bộ Nội vụ được phân công là thực hiện việc hướng dẫn cho các cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Chủ tịch nước để xây dựng Đề án vị trí việc làm các cơ quan hành chính. Ban Tổ chức Trung ương sẽ hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm của các cơ quan khối Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị, xã hội. Đối với các bộ, ngành thì sẽ tiến hành xây dựng Đề án vị trí việc làm và thang bảng lương cơ cấu từng vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị mình.

Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp vị trí việc làm, tổng hợp chức danh tương đương và tổng hợp thang bảng lương của các bộ, ngành để trình với Bộ Chính trị. Bộ Chính trị sẽ cho ý kiến và làm cơ sở cho năm 2020 sẽ tiến hành xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để chuẩn bị thực hiện chế độ tiền lương năm 2021.

Riêng Đề án vị trí việc làm lần này sẽ được làm kỹ hơn, theo đó, Đề án vị trí việc làm lần này là chỉ chia làm 4 nhóm: Một là nhóm cán bộ lãnh đạo, quản lý; hai là chuyên môn nghiệp vụ; ba là chuyên môn nghiệp vụ dùng chung, ví dụ Văn phòng, Thanh tra, Kế toán; bốn là nhóm phục vụ. “Chúng ta chia làm 4 nhóm để dễ xếp lương, trước đây chia quá nhiều như thế thì cơ cấu tiền lương phải chi tiết”, Bộ trưởng nêu rõ. 

Sẽ viết bản tự kiểm điểm gửi Thủ tướng nhận trách nhiệm

Cũng tại phiên chất vấn liên quan Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới Thủ tướng đã phê duyệt đại biểu Hà Thị Lan (Bắc Giang) cho rằng, gần 4 năm Bộ Nội vụ chưa có văn bản, thông tư để hướng dẫn thực hiện, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân một lần nữa “xin nhận khuyết điểm”.

Theo ông, đây là một quyết định về chính sách đối với cán bộ người dân tộc có từ tháng 3/2016 và Chính phủ đã giao cho Bộ Nội vụ 8 nhiệm vụ, đến nay Bộ còn 4 nhiệm vụ chưa làm. “Tôi sẽ làm bản tự kiểm gửi Thủ tướng tháng 12 năm nay để nhận trách nhiệm về vấn đề này. Đây là thiếu sót của Bộ Nội vụ, trong đó có trách nhiệm của Bộ trưởng”, ông Lê Vĩnh Tân thẳng thắn nói.

Ông cho biết đã làm việc với một số lãnh đạo của cơ quan liên quan bàn về vấn đề cơ cấu của người dân tộc sắp tới và biên chế đã được giao. Theo đó, dứt khoát thi tuyển dụng công chức, viên chức người dân tộc không thể tuyển dụng chung với người Kinh. Vì vậy, ông nhấn mạnh tham mưu Chính phủ phải tuyển dụng riêng, tức là tuyển dụng người dân tộc với nhau, và người Kinh với nhau để đảm bảo cơ cấu.

“Nếu làm chung thì không được đâu, kể cả về tiêu chuẩn, điều kiện bồi dưỡng người dân tộc, kể cả trình độ ngoại ngữ cũng phải tính khác chứ không thể tuyển dụng chung một mặt bằng”, ông Tân nhấn mạnh. Ông hy vọng trong nhiệm kỳ tới đây, nhất là Đại hội các cấp sẽ phải đảm bảo được tỷ lệ người dân tộc. Thực tế hiện nay, hầu hết các tỉnh đều đảm bảo được tỷ lệ người dân tộc trong cơ cấu công chức, viên chức ở cấp tỉnh, thậm chí có những tỉnh đạt tỷ lệ cao.

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Đề án vị trí việc làm sẽ chia 4 nhóm để xếp lương