Bộ Nội vụ tổ chức thi tuyển chức danh Vụ trưởng

PV | 13/05/2021, 11:46

Bộ Nội vụ vừa ban hành kế hoạch số 2068/KH-BNV về thi tuyển, chức danh Vụ trưởng Vụ Tổng hợp thuộc Bộ.

z2487173194691_c33919e90a68af71f5e417e7fe86b3e4.jpg

Theo đó, các cá nhân tham gia thi tuyển phải đáp ứng được yêu cầu:

Về đối tượng dự thi

Thứ nhất, công chức đang công tác tại Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và trong quy hoạch chức danh Vụ trưởng.

Các công chức thuộc đối tượng này nếu không đăng ký tham gia dự tuyển thì hàng năm khi rà soát danh sách quy hoạch, cơ quan có thấm quyền đưa ra khỏi danh sách quy hoạch, trừ các trường hợp như: đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức hoặc bị ốm đau đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên xác nhận; đang trong thời gian được cử đi học tập, bồi dưỡng tại nước ngoài; công chức nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản.

Thứ hai, công chức, viên chức không công tác tại Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương Vụ trưởng thuộc Bộ trở lên đang công tác trong Bộ Nội vụ hoặc trong cùng lĩnh vực Nội vụ.

Thứ ba, công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch của chức danh thi tuyển hoặc chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn (bao gồm cả trường hợp không công tác tại đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn) được tập thể Lãnh đạo Bộ Nội vụ đề cử và được Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đồng ý bằng văn bản.

Về điều kiện, tiêu chuẩn chung, phải đảm bảo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý tại Quyết định số 89-QĐ/TW ngày 4/8/2017 của Ban chấp hành Trung ương quy định về khung tiêu chí đánh giá lãnh đạo quản lý các cấp.

Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể được quy định chi tiết tại Kế hoạch số 2068/KH-BNV.

Các ứng viên tham gia dự tuyển phải đáp ứng được các tiêu chuẩn cụ thể như: Trong diện quy hoạch chức danh Vụ trưởng thuộc bộ hoặc tương đương trở lên; Có thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Vụ trưởng thuộc bộ hoặc tương đương trở lên; Đã được bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính hoặc các chức danh nghề nghiệp tương đương với ngạch chuyên viên chính trở lên; Tốt nghiệp đại học trở lên và một số điều kiện về bằng cấp khác…

Về nội dung, hình thức thi tuyển

Thi viết môn Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự thi và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

Thời gian thi 180 phút. Bài thi viết được chấm theo thang điểm 100. Người dự thi phải có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên mới được tham gia phần thi trình bày Đề án.

Thi trình bày Đề án: nội dung về đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự thi nếu được bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự.

Chủ đề cụ thể của Đề án đối với từng chức danh thi tuyển sẽ được thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ.

Điểm thi trình bày Đề án được chấm theo thang điểm 100. Cơ cấu điểm gồm 3 phần: Xây dựng đề án: 20 điểm; Bảo vệ đề án: 40 điểm; Trả lời các câu hỏi chất vấn: 40 điểm.

Thời gian trình bày Đề án tối đa 30 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn về Đề án 30 - 40 phút.

Về thời gian đăng ký và tổ chức thi

Thời gian đăng thông báo và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 12/5/2021 đến hết ngày 08/6/2021.

Thời gian tổ chức thi viết ngày 01/7/2021.

Thời gian tổ chức thi trình bày Đề án ngày 29 và ngày 30/7/2021.

Ngày 02/8/2021 sẽ công bố Quyết định người trúng tuyển kỳ thi và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổng hợp

Bài liên quan
Hà Nội: Sẵn sàng các kịch bản phòng chống dịch cho ngày hội toàn dân
Trước những diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND TP Hà Nội đã có những giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong các cuộc tiếp xúc cử tri, bảo đảm ngày bầu cử diễn ra thuận lợi, an toàn, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu phòng dịch?

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ Nội vụ tổ chức thi tuyển chức danh Vụ trưởng