Giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thực hiện thu học phí theo đúng quy định

Minh Lý 18/05/2024 - 06:21

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa có Công văn số 2179/BGDĐT-KHTC chỉ đạo về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực GD-ĐT đối với năm học mới 2024 - 2025.

Theo đó, đối với học phí, Bộ GD-ĐT yêu cầu thực hiện mức thu học phí theo đúng quy định tại Nghị định số 97/2023/NĐ- CP của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí, cụ thể như sau:

Đối với học phí năm học 2024-2025

Thực hiện mức thu học phí theo đúng quy định tại Nghị định 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập

Mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ sở giáo dục được thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định 24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021 của Chính phủ quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ tiền đóng học phí theo đúng quy định.

Trong đó quy định, từ năm học 2024 - 2025 đối tượng trẻ em mầm non 5 tuổi được miễn học phí (được hưởng từ ngày 01/9/2024).

thiet-ke-chua-co-ten-2024-05-17t223418.012.png
Từ ngày 01/9/2024, đối tượng trẻ em mầm non 5 tuổi được miễn học phí. (Ảnh minh họa)

Bộ GD-ĐT yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và có trách nhiệm giải trình với người học và xã hội về các mức thu, khoản thu của cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định tại Nghị định số 127/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "lạm thu" đầu năm học. Thực hiện công khai về cam kết chất lượng GD-ĐT, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính.

Đối với giá sách giáo khoa (SGK), vật tư thiết bị giáo dục, Bộ GD-ĐT nêu rõ, theo Luật Giá 2023 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024) quy định SGK thuộc danh mục hàng hóa do Nhà nước định giá và Bộ GD-ĐT định giá tối đa. Hiện nay, Bộ GD-ĐT đang phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu quy định giá tối đa SGK để thực hiện từ ngày 01/7/2024.

Từ nay đến thời điểm trước ngày 01/7/2024, việc quản lý giá SGK tiếp tục thực hiện theo Luật Giá 2012 và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Bộ GD-ĐT đề nghị các địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, sở ban ngành có liên quan tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về niêm yết, công khai thông tin về giá vật tư, thiết bị giáo dục, SGK trên địa bàn đảm bảo công khai, minh bạch.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thực hiện thu học phí theo đúng quy định