Đời sống

Biểu dương 100 điển hình về học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh

Vũ Ba 11/05/2023 - 18:33

Sáng 11/5, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Sau 2 năm triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị, nhận thức về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố tiếp tục được nâng lên rõ rệt. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, các cấp ủy đã thể hiện sự đồng bộ, kịp thời, tạo được những điểm nhấn nổi bật mang lại hiệu quả cao.

Cụ thể, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã ban hành Nghị quyết số 07 về “Một số giải pháp đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Thành phố cũng đã tạo được dấu ấn riêng với việc xây dựng, triển khai Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng bộ và nhân dân Hải Phòng” và cụ thể hóa thành các chuyên đề cho từng năm.

Công tác tuyên truyền được triển khai sâu, rộng, góp phần quan trọng duy trì sức bền và chiều sâu. Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nói chung, của cấp ủy, nhất là bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị nói riêng được đề cao. Từ đó có sự chuyển biến trong phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; trước hết là người đứng đầu, tập thể cấp uỷ, lãnh đạo các cấp đã sâu sát, gần dân, sát dân, đối thoại với dân; phong cách quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, trì trệ ách tắc đã tồn tại nhiều năm - nhất là trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng triển khai các dự án trọng điểm, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới…

Các tổ chức chính trị - xã hội và nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã phát động các phong trào thi đua, xây dựng nhiều mô hình đa dạng mang lại hiệu quả thiết thực phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, chung tay phòng, chống dịch Covid-19...

Kết quả việc học tập và làm theo Bác đã có tác động tích cực đến triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố, là động lực tinh thần có ý nghĩa quan trọng góp phần tạo nên những kết quả nổi bật của Hải Phòng trong 2 năm vừa qua.

hp-bieu-duong-100-dien-hinh-ve-hoc-tap-va-lam-theo-phong-cach-hcm.jpg
Bà Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố trong triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, sáng tạo, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong những năm qua.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế cho thấy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục, Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, phát huy tinh thần trách nhiệm cùng bàn và xác định những giải pháp đúng đắn, thiết thực, cụ thể, nhằm sớm khắc phục những hạn chế, tồn tại.

Bí thư Thành ủy đề nghị các các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị gắn với nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương IV. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện cần được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt, toàn diện, thường xuyên; đồng thời coi trọng lựa chọn điểm nhấn phù hợp với đặc thù nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của địa phương đơn vị; tiếp tục bổ khuyết chương trình hành động, hoàn thiện hệ thống tiêu chí đạo đức bảo đảm sát thực tiễn.

hp-bieu-duong-100-dien-hinh-ve-hoc-tap-va-lam-theo-phong-cach-hcm-(1).jpg
hp-bieu-duong-100-dien-hinh-ve-hoc-tap-va-lam-theo-phong-cach-hcm-(2).jpg
Lãnh đạo Thành ủy, HĐND thành phố trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích.

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền sâu rộng và có hệ thống với những hình thức phong phú, đa dạng, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức ngày càng sâu sắc những giá trị to lớn của di sản tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Yêu cầu, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đơn vị thường xuyên rèn luyện, gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên sâu sát cơ sở, trân trọng, lắng nghe những ý kiến đóng góp, tạo mối liên hệ gắn bó mật thiết với nhân dân.

Các cấp ủy, chính quyền, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện có chất lượng các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và hàng năm, kết hợp với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương, cơ sở đơn vị. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong quá trình triển khai; xây dựng, phát hiện, làm tốt công tác tuyên truyền biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu; đồng thời kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, hình thức trong triển khai thực hiện...

hp-bieu-duong-100-dien-hinh-ve-hoc-tap-va-lam-theo-phong-cach-hcm-.jpg
Phát động Cuộc thi trắc nghiệm trên internet “Hải Phòng làm theo lời Bác”.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố đã Quyết định tặng Bằng khen của cho 37 tập thể và 63 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022.

Nhân dịp này, các đại biểu đã bấm nút phát động Cuộc thi trắc nghiệm trên internet “Hải Phòng làm theo lời Bác”. Đồng thời trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về Chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” TP. Hải Phòng giai đoạn 2021 - 2025.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Biểu dương 100 điển hình về học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh