Báo Công lý triển khai công tác năm 2020

Mai Đỉnh | 28/02/2020, 10:50

Ngày 27/02, Báo Công lý tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí đại diện Văn phòng TANDTC, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Cục Kế hoạch - Tài chính, cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động Báo Công lý.

Tại Hội nghị, đồng chí Tô Thị Lan Phương, Phó Tổng Biên tập Báo Công lý đã trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020 của đơn vị. Theo đó, cấp ủy Chi bộ và lãnh đạo Báo Công lý đã lãnh đạo, chỉ đạo ban hành và triển khai một số nghị quyết chuyên đề, kế hoạch công tác có tính chất chiến lược, có trọng tâm, trọng điểm như: thực hiện nhiệm vụ của cơ quan báo chí tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động; tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng thông tin trên báo in, báo điện tử và truyền hình, phục vụ tốt mọi mặt hoạt động của TAND các cấp...

Báo Công lý triển khai công tác năm 2020

Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh án TANDTC phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Nội dung thông tin các ấn phẩm báo in, báo điện tử và Truyền hình TAND có nhiều đổi mới đáng kể, đảm bảo tôn chỉ mục đích, tính chính trị nghiệp vụ; tập trung tuyên truyền đậm nét các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các Nghị quyết Trung ương khóa XII của Đảng; các kỳ họp Quốc hội khóa XIV, trọng tâm và cao điểm là hoạt động của Tòa án và Chánh án TANDTC tại Quốc hội; các Luật được Quốc hội, UBTVQH thông qua có liên quan tới tổ chức và hoạt động của Tòa án;...

Cùng với đó, Tòa soạn đã tổ chức tuyến bài tuyên truyền đậm nét về hoạt động của TAND, trọng tâm là các giải pháp, các dự án lớn của TANDTC như công tác thí điểm, hòa giải tại Tòa án; Dự thảo Luật Hòa giải; vấn đề thiếu biên chế, áp lực áp lực công việc và các chỉ tiêu Quốc hội giao cho ngành Tòa án… để đại biểu Quốc hội và nhân dân hiểu rõ, hiểu sâu sắc hơn về Tòa án.

Báo Công lý triển khai công tác năm 2020

Tổng Biên tập Báo Công lý Nguyễn Mạnh Hồng phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo TANDTC

Phát huy những kết quả đạt được năm 2019, căn cứ nhiệm vụ chính trị được giao, tình hình thực tế đơn vị, Chi bộ đảng và lãnh đạo Báo Công lý quyết tâm tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ đảng và Ban lãnh đạo đơn vị về quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết của Ban cán sự Đảng TANDTC về triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 của TAND; thực hiện tốt vai trò Báo Công lý là đơn vị nòng cốt trong công tác thông tin - tuyên truyền của TAND. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị do lãnh đạo TANDTC, Ban Chỉ đạo công tác Thông tin - tuyên truyền TAND giao nhân kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống TAND (13/9/1945-13/9/2020).

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Chi bộ và các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 của Báo Công lý, trong đó tiếp tục xác định: Hoàn thành tốt các Đề án, dự án quan trọng, cấp bách, trọng tâm là Đề án Báo Công lý tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động; 02 Đề án báo in và Đề án Báo điện tử Công lý đã được Chi bộ phê duyệt chuẩn y nhằm đảm bảo cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động có trách nhiệm, quyền lợi, bình đẳng như nhau, có cơ hội phát huy năng lực để Báo phát triển.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung các ấn phẩm theo hướng đảm bảo tôn chỉ mục đích nhưng phải có tính hấp dẫn gắn với kinh tế báo chí, tạo nguồn doanh thu từ ấn phẩm để duy trì hoạt động và từng bước phát triển. Hoàn thành sản xuất và phát sóng các chương trình Truyền hình TAND trên Truyền hình Quốc hội; xuất bản báo điện tử, các ấn phẩm báo in thường kỳ, số báo gộp đặc biệt kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống TAND 13/9 và các số báo Tết Dương lịch, số báo Xuân đạt chất lượng…

Cũng tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc TANDTC tham dự cũng đã đánh giá cao sự cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức của Báo Công lý trong năm 2019. Đặc biệt trong bối cảnh TANDTC triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ, cũng như tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đa dạng thông tin trên các ấn phẩm của Báo.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền, đồng chí Bùi Thị Ngọc Hà, Phó Trưởng ban Ban Trị sự Báo Công lý đã công bố Quyết định của Chánh án TANDTC về việc thành lập Ban Truyền hình TAND và Quyết định của Tổng Biên tập Báo Công lý về việc phân công nhiệm vụ tại Ban Truyền hình TAND.

Báo Công lý triển khai công tác năm 2020

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng, Tổng Biên tập Báo Công lý và Ban Truyền hình 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC đã biểu dương và ghi nhận sự cố gắng tích cực của Báo Công lý đã bám sát những công việc, tổ chức triển khai thực hiện trong năm 2019. Đồng chí Phó Chánh án cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần được  sớm khắc phục.

Báo Công lý triển khai công tác năm 2020

Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền trao tặng Bằng khen của Chánh án TANDTC cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm công tác 2019.

Nhất trí với dự thảo của Báo Công lý về những công việc trọng tâm của Báo trong năm 2020, đồng thời Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền lưu ý, năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, là năm có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2016-2020), Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cũng là năm đánh dấu chặng đường 75 năm xây dựng và phát triển của TAND... Những nhiệm vụ trọng tâm của Báo Công lý cũng đã được nêu trong Nghị quyết số 01-NQ/BCSĐ TANDTC về chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, công tác trọng tâm năm 2020. Nổi bật là 10 nhiệm vụ công tác trọng tâm. Theo đó, Báo Công lý cần tập trung thông tin tuyên truyền bám sát vào các sự kiện được giao. Đồng chí Phó Chánh án lưu ý, cần ban hành kế hoạch công tác của đơn vị, có sự phân công, phân nhiệm và có lộ trình, đồng thời trình lên để đồng chí Phó Chánh án xem xét phê duyệt. 

Cùng với đó, tiếp tục đảm bảo đúng tôn chỉ mục đích, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước, pháp luật về báo chí; nâng cao số lượng, chất lượng các tin, bài các ấn phẩm của Báo Công lý, làm sao ngày càng hay và hấp dẫn; cụ thể hóa cách đưa tin, bài, bám sát vào các nhiệm vụ trọng tâm, các sự kiện lớn của đất nước và các sự kiện của ngành trong năm 2020; tiếp tục nghiên cứu, đa dạng hóa các ấn phẩm có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng vấn đề bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn ngiệp vụ, kỹ năng báo chí cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên. 

Đồng thời, Phó Chánh án Nguyễn Thúy Hiền cũng lưu ý lãnh đạo Báo Công lý xem xét, bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng, ban nhằm hoàn thiện cơ cấu bộ máy nhân sự. Thực hiện đề án việc làm của Báo đã được lãnh đạo TANDTC phê duyệt. Theo đó, thực hiện đề xuất phân cấp ngạnh, bậc trong công tác cán bộ, xác định rõ cán bộ công chức, viên chức, hợp đồng trong đơn vị.

Thay mặt tập thể lãnh đạo và toàn thể công chức và người lao động Báo Công lý, đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng, Tổng Biên tập đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chánh án TANDTC, đồng thời trân trọng cám ơn Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC đã luôn quan tâm và dành nhiều tình cảm quý báu với hoạt động của Báo. Đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát về mọi mặt để Báo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tổng Biên tập Nguyễn Mạnh Hồng khẳng định tập thể Báo Công lý sẽ đoàn kết một lòng, cụ thể hoá những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chánh án thành những chương trình, hoạt động và giải pháp cụ thể, hữu hiệu, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan và hệ thống TAND. 

Tại Hội nghị, đồng chí Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền đã trao tặng Bằng khen, Giấy khen của Chánh án TANDTC cho tập thể, cá nhân đạt thành tích thi đua năm 2019.

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Báo Công lý triển khai công tác năm 2020