Ban hành thông tư chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành

Đức Duy | 23/10/2021, 18:16

Mới đây, Bộ GDĐT đã ban hành thông tư chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành.

Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành được biên soạn dành cho các đối tượng học tập tại các cơ sở giáo dục thường xuyên bao gồm: Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, Trung tâm ngoại ngữ - tin học, Trung tâm học tập cộng đồng và các cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên.

tieng-anh.jpg
Mới đây, Bộ GDĐT đã ban hành thông tư về chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành.

Cũng theo như thông tư, người học của chương trình này đa dạng về lứa tuổi, nghề nghiệp, mục đích, thói quen và điều kiện học tập.

Chương trình giúp người học hình thành và phát triển kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, giúp mọi người vừa học, vừa làm. Học thường xuyên, học suốt đời nhằm góp phần hoàn thiện nhân cách, mở rộng hiểu biết, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ.

Hướng tới cải thiện chất lượng cuộc sống, tìm kiếm việc làm, tự tạo việc làm và thích nghi với đời sống xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Chương trình bao gồm 6 trình độ được xây dựng căn cứ khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc cho Việt Nam (Ban hành theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GDĐT), theo hướng tiếp cận phát triển năng lực giao tiếp người học thông qua các chức năng và nhiệm vụ giao tiếp dưới hình thức các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết phù hợp với ngữ cảnh và tình huống giao tiếp cụ thể, trong đó kiến thức ngôn ngữ là phương tiện để hình thành năng lực giao tiếp.

Các kỹ năng giao tiếp và kiến thức ngôn ngữ được xây dựng trên cơ sở các chủ điểm và chủ đề phù hợp với nhu cầu, mối quan tâm và khả năng của người học nhằm đạt được các yêu cầu cần đạt quy định trong chương trình.

Chương trình được thiết kế đảm bảo tính mở, linh hoạt đáp ứng nhu cầu và khả năng học tập đa dạng đối với người học, đảm bảo tính thiết thực và phù hợp với điều kiện dạy học tiếng Anh ở các địa phương. Chương trình có thể được triển khai theo nhiều hình thức như học trên lớp, tự học có hướng dẫn, tự học bên ngoài theo phương thức đa dạng (học trực tiếp, học trực tuyến, học kết hợp).

Thông tư xây dựng chương trình dự trên nền tảng lý luận và thực tiễn, cập nhật thành tựu nghiên cứu về nên giáo dục học, tâm lý học, phương pháp dạy học tiếng Anh đối với giáo dục thường xuyên của Việt Nam và thế giới, chú trọng đến các đặc điểm kinh tế - xã hội và truyền thống văn hóa Việt Nam.

Đồng thời, chương trình cũng căn cứ trên khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam nhằm phát triển năng lực cho người học, lấy năng lực giao tiếp là năng lực đặc thù của quá trình dạy học, kiến thức ngôn ngữ là phương tiện để hình thành và phát triển năng lực giao tiếp thông qua nghe, nói, đọc, viết.

Chương trình đảm bảo xây dựng nội dung dạy học theo hướng tiếp cận đa thành phần, bao gồm các đơn vị năng lực giao tiếp, hệ thống kiến thức ngôn ngữ, hệ thống chủ điểm, chủ đề được chọn lọc, có ý nghĩa, phù hợp với môi trường học tập, sinh hoạt và công việc của người học với phát triển năng lực giao tiếp theo yêu cầu cần đạt quy định cho mỗi giai đoạn học tập.

Chương trình đảm bảo lấy hoạt động học tập của người học làm trung tâm trong quá trình dạy học. Năng lực giao tiếp tiếng Anh của người học được phát triển thông qua các hoạt động tích cực, chủ động, sáng tạo.

Giáo viên là người tổ chức, hướng dẫn quá trình dạy học, khuyến khích người học tham gia hoạt động luyện tập thực hành ở mức độ tối đa và từng bước nâng cao khả năng tự học.

Chương trình đảm bảo tính liên thông và tiếp nối của việc dạy học tiếng Anh giữa các giai đoạn học tập. Tính liên thông và tiếp nối được thể hiện cụ thể sau mỗi giai đoạn, người học đạt một bậc trình độ của khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định trong chương trình.

Bài liên quan
Ưu tiên dạy trực tiếp các lớp 1, lớp 2, lớp 6, lớp 9 và lớp 12
Bộ GDĐT lưu ý, đối với các địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 3 (nguy cơ cao): tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với dạy học trực tuyến, trên truyền hình.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ban hành thông tư chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành