Ban Chỉ đạo Trung ương

Tổng Bí thư: Phải chống tiêu cực trong cả lĩnh vực tư tưởng chính trị, lối sống
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, không chỉ đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực kinh tế mà quan trọng hơn phải chống tiêu cực trong cả lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO