Đời sống

Bắc Giang: Ứng dụng chuyển đổi số trong công tác đoàn thanh niên

L.Đ 04/05/2024 - 17:02

Toàn tỉnh Bắc Giang có 18 đoàn cấp huyện, 482 cơ sở đoàn và gần 4,7 nghìn chi đoàn với hơn 75 nghìn đoàn viên. Với số lượng đoàn viên lớn, Tỉnh đoàn Bắc Giang đã mạnh dạn ứng dụng Công nghệ thông tin, chuyển đổi số (CĐS) vào trong công tác đoàn và mang lại nhiều kết quả tích cực.

Năm 2022, Tỉnh đoàn Bắc Giang đã triển khai phần mềm quản lý với 12 nghiệp vụ công tác đoàn, đó là: Kết nạp đoàn viên mới; chuyển đi, chuyển đến; trưởng thành đoàn; xóa tên đoàn viên; chương trình rèn luyện đoàn viên; đánh giá, xếp loại đoàn viên; đoàn viên danh dự; đoàn viên ưu tú; khen thưởng, kỷ luật; đoàn viên đi làm ăn xa; sinh hoạt đoàn nơi cư trú; sinh hoạt đoàn tạm thời.

Bên cạnh đó, phần mềm tích hợp thêm một số tính năng phụ trợ để tăng tương tác trong tổ chức Đoàn như: Chat nội bộ, văn bản chỉ đạo, mời họp. Thông tin đoàn viên trên hệ thống được thể hiện một cách tổng thể, tập trung, đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu về lưu trữ, quản lý, tìm kiếm và khai thác cơ sở dữ liệu đoàn viên của các cấp bộ đoàn. Từ đó, góp phần thúc đẩy CĐS trong công tác đoàn, phong trào thanh, thiếu nhi.

bg.jpg
Tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức tập huấn mô hình “chi đoàn số” cho đoàn viên, thanh niên

Năm 2023, Tỉnh đoàn Bắc Giang lựa chọn Đoàn Thanh niên các cơ quan tỉnh và Thành đoàn thực hiện thí điểm mô hình “Chi đoàn số”. Ngoài việc thực hiện số hóa dữ liệu đoàn viên, các đơn vị sử dụng tối đa hình thức họp trực tuyến, cuộc họp không giấy tờ. Nhiều hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết được đoàn các cấp triển khai bằng hình thức trực tuyến kết nối từ điểm cầu trung ương, tỉnh, thành đoàn đến điểm cầu đoàn cơ sở và các chi đoàn trực thuộc.

Qua đó, cung cấp nhanh thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật, tiết kiệm thời gian, công sức, kinh phí nhưng vẫn bảo đảm chất lượng, hiệu quả. 100% các văn bản của chi đoàn đều được triển khai qua nhóm và không sử dụng giấy tờ. Các chi đoàn của Thành đoàn đã ứng dụng việc điểm danh online thông qua QR code, google form trong các hoạt động tập trung hoặc hội nghị trực tuyến. Đồng thời thường xuyên sử dụng công cụ online để tổ chức các cuộc thi, tuyên truyền các nội dung của hoạt động đoàn.

Thời gian tới, đoàn thanh niên các cấp các cấp của tỉnh Bắc Giang tiếp tục đẩy mạnh CĐS trong các hoạt động, từng bước tham gia vào quá trình xây dựng chính phủ số, xã hội số; mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên có trách nhiệm phát huy và nâng cao năng lực số cho bản thân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Giang: Ứng dụng chuyển đổi số trong công tác đoàn thanh niên