Agribank tham dự Hội thảo “Bác Hồ với cán bộ, đảng viên ngành Ngân hàng”

Trung Kiên | 01/04/2021, 12:05

Kỷ niệm 69 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho Hội nghị cán bộ Tài chính - Ngân hàng (23/2/1952 - 23/2/2021), ngày 31/3/2021, Ban Thường vụ Đảng uỷ cơ quan Ngân hàng Trung ương (NHTW) tổ chức Hội thảo khoa học “Bác Hồ với cán bộ, đảng viên ngành Ngân hàng”. Thay mặt Đảng ủy Agribank, ông Phạm Đức Ấn- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, cùng ông Trần Văn Thịnh – Phó Bí thư thường trực tham dự Hội thảo.

Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

Tháng 02/1952, Hội nghị cán bộ Tài chính - Ngân hàng toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức tại Chiến khu Việt Bắc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư tới hội nghị. Trong thư, Bác căn dặn: “Cán bộ Tài chính - Ngân hàng phụ trách nhiều tiền của, mà chưa hoàn toàn thông thạo việc quản lý tiền của ấy, cho nên phải ra sức học tập quản lý tài sản quốc gia mà ngành mình phụ trách. Đồng thời, phải trau dồi đạo đức cách mạng: Chí công vô tư, cần kiệm liêm chính, một lòng một dạ phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân…”.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, bà Nguyễn Thị Hồng, Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW, Thống đốc NHNN khẳng định: “Đã gần 70 năm trôi qua, nhưng đến nay, lời dạy của Người vẫn còn nguyên giá trị và đặc biệt thiết thực, gắn sát với nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng trong tình hình mới”. Hội thảo khoa học “Bác Hồ với cán bộ, đảng viên ngành Ngân hàng” được tổ chức nhằm mục đích cùng ôn lại những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Thư gửi cho Hội nghị cán bộ Tài chính - Ngân hàng năm 1952. Qua đó thấy rõ hơn những thành quả mà cán bộ, đảng viên ngành Ngân hàng vâng lời Bác dạy, phấn đấu thi đua lao động, học tập, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện, ngành Ngân hàng không ngừng phát triển, đạt nhiều kết quả quan trọng, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

01042021_hoi-thao-bac-ho.jpg
Hội thảo khoa học "Bác Hồ với cán bộ, đảng viên ngành Ngân hàng" do Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức hướng đến kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Ngân hàng

Những kết quả đạt được từ Hội thảo sẽ góp phần khẳng định giá trị trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với hoạt động của ngành Ngân hàng. Đồng thời, giúp các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên Đảng bộ cơ quan NHTW và các tổ chức Đảng trong ngành Ngân hàng đúc rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, tiếp tục học và làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, thực thi đạo đức công vụ, vận dụng sáng tạo vào lĩnh vực chuyên môn được giao phụ trách trong bối cảnh ngành Ngân hàng đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng hiện nay”.

Là tổ chức Đảng trong ngành Ngân hàng, tham gia Hội thảo khoa học “Bác Hồ với cán bộ, đảng viên ngành Ngân hàng” do Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức, Đảng ủy Agribank có bài tham luận gửi Ban Tổ chức Hội thảo đề cập nội dung về “Cán bộ đảng viên Agribank tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tại Hội nghị tổng kết đợt thi đua và học tập làm theo Bác, tuyên dương Bí thư chi bộ tiêu biểu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2017- 2020 do Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức vào tháng 11/2020, Đảng bộ Agribank là một trong 25 tập thể được Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản vô cùng quý báu của Đảng và dân tộc ta. Trong suốt chặng đường 35 năm đổi mới xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta luôn khẳng định Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc và nhất quán đó, trong những năm qua, Đảng ủy Agribank lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ, toàn hệ thống triển khai nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Là một trong số Ngân hàng thương mại nhà nước được đánh giá đóng vai trò chủ lực trong hệ thống ngân hàng, Agribank luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của một ngân hàng thương mại 100% vốn nhà nước trong việc thực thi nghiêm túc, có hiệu quả chính sách tiền tệ quốc gia và các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tiền tệ, ngân hàng, nhất là chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội. Với quy mô, mạng lưới rộng lớn và đội ngũ cán bộ nhân viên gần 40.000 người, để triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Agribank lãnh đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII) đồng bộ, toàn diện gắn với các giải pháp xây dựng, thực hiện văn hóa doanh nghiệp Agribank, đạo đức công vụ; cụ thể hóa thành “Tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ Agribank theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hàng năm, Đảng ủy đều xây dựng kế hoạch chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW phù hợp chủ đề, định hướng công tác năm để triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động, trong đó, đặt trọng tâm việc chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc; hoàn thiện cơ chế quản trị, điều hành; thay đổi quy trình, thủ tục giao dịch nhằm đơn giản về thủ tục, nhanh chóng trong giao dịch nhưng an toàn và hiệu quả; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về chỉnh đốn, xây dựng Đảng, phong trào thi đua “Cán bộ ngân hàng rèn đức, luyện nghề, sáng tạo”; triển khai phong trào cán bộ Agribank là đại sứ thương hiệu, phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến; cam kết về rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; không có biểu hiện suy thoái, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” theo Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, nâng cao đạo đức nghề nghiệp. Thực hiện chuẩn mực đạo đức cán bộ theo Cẩm nang văn hóa Agribank, Bộ quy tắc ứng xử của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. Toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động Agribank thấm nhuần, tôi luyện các chuẩn mực đạo đức cách mạng "Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư" theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Hàng năm, cán bộ thủ quỹ, giao dịch viên, kiểm ngân Agribank trả lại tiền thừa cho khách hàng với số tiền bình quân trên 120 tỷ đồng (riêng trong 5 năm 2015 - 2019, cán bộ Agribank đã trả lại 182.707 món/tổng số tiền trên 610 tỷ đồng). Năm 2020, cán bộ Agribank đã trả lại tiền thừa cho khách hàng với 27.071 món/tổng số tiền trên 104 tỷ đồng.

Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương: 100% cán bộ đảng viên tham gia học tập Nghị quyết; Đảng ủy ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; Đồng chí Bí thư Đảng ủy và Tổng giám đốc xây dựng chương trình hành động tổ chức thực hiện; Các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức hội nghị học tập, quán triệt do đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp truyền đạt; xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, tổ chức đảng và kế hoạch hành động của người đứng đầu, phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động; cán bộ, đảng viên cam kết tu dưỡng rèn luyện, công tác tự phê bình, phê bình đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên, kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao hàng năm.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Agribank tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, trọng tâm là Chương trình hành động khắc phục các tồn tại, hạn chế, yếu kém, khuyết điểm chỉ ra sau kiểm điểm đã tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng; các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về vị trí then chốt của công tác xây dựng Đảng, nhận diện rõ hơn để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Tăng cường phối hợp, quan tâm thực hiện kiểm tra giám sát đối với người đứng đầu đơn vị; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Tạo điều kiện và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, người lao động trong giám sát, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Nhằm tăng tính thuyết phục trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Agribank không ngừng đổi mới hình thức và phương pháp tuyên truyền thông qua tổ chức hội nghị, tọa đàm, mời báo cáo viên nói chuyện về Bác Hồ, tổ chức các chuyến đi có ý nghĩa “Về nguồn”, thông điệp truyền thông, pa nô, khẩu hiệu…, chú trọng đẩy mạnh, nêu gương người tốt việc tốt theo đúng tinh thần của Bác Hồ: “Một tấm gương sống còn hơn trăm bài diễn văn tuyên truyền”.

Nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ Agribank xác định tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng. Theo đó, nghiên cứu sâu hơn những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên cơ sở bám sát các chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Nâng cao chất lượng xây dựng chương trình, hướng dẫn nội dung học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; định hướng nội dung, chương trình bồi dưỡng kiến thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác sơ kết, tổng kết hằng năm và toàn khóa. Chú trọng tổ chức các phong trào thi đua lao động; thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Trong đó, chú trọng nâng cao nhận thức của từng cán bộ, đảng viên, người lao động, từng tổ chức cơ sở đảng, từng đơn vị về tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới là hết sức quan trọng, bởi từ nhận thức đúng đắn, mỗi cá nhân, tập thể sẽ có những biện pháp, chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, gắn học với hành, đem lại hiệu quả cao.

01042021_doi-thoai-tn.jpg
Đảng ủy Agribank không ngừng đổi mới hình thức và phương pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Năm 2021 là năm gắn liền với nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, 70 năm thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam. Đối với Agribank, đây là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Agribank lần thứ X nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chiến lược kinh doanh 2021- 2025, tầm nhìn đến năm 2030, sẵn sàng lộ trình cổ phần hóa. Thông qua việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự đoàn kết, thống nhất về tư tưởng, ý chí, hành động trong tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Đồng thời, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt, toàn diện của Đảng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, cán bộ đảng viên, người lao động cùng vượt qua mọi khó khăn, thách thức cùng dựng xây Agribank hiện đại và hội nhập, hoạt động an toàn, hiệu quả; giữ vững vị trí chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn; đóng góp tích cực vào sự phát triển lớn mạnh không ngừng của ngành Ngân hàng, luôn khẳng định vai trò huyết mạnh của nền kinh tế đất nước.

Bài liên quan
Agribank với Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia
Tỷ trọng dư nợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn của Agribank luôn chiếm xấp xỉ 70% dư nợ cho vay nền kinh tế, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ tín dụng lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam. Đây là cơ sở vững chắc để Agribank quyết tâm hiện thực hóa, triển khai hiệu quả Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Agribank tham dự Hội thảo “Bác Hồ với cán bộ, đảng viên ngành Ngân hàng”