5 tháng đầu năm, bội chi ngân sách khoảng 55,5 nghìn tỷ đồng

Lan Trần | 09/06/2017, 14:26

Bộ Tài chính cho biết bội chi NSTW tháng 5 ước đạt 21 nghìn tỷ đồng, lũy kế 5 tháng ước đạt 55,5 nghìn tỷ đồng.

5 tháng đầu năm, bội chi ngân sách khoảng 55,5 nghìn tỷ đồng

Thu NSNN 5 tháng đầu năm ước đạt 481,27 nghìn tỷ đồng

Báo cáo của Bộ Tài chính cho hay, tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 5 ước đạt 85,3 nghìn tỷ đồng, lũy kế 5 tháng đạt 481,27 nghìn tỷ đồng, bằng 39,7% dự toán năm, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2016

Trong thu NSNN, thu nội địa tháng 5 ước đạt 66,88 nghìn tỷ đồng, thấp hơn 18,2 nghìn tỷ đồng so với tháng trước. Lũy kế thu 5 tháng đạt 388,26 nghìn tỷ đồng, bằng 39,2% dự toán năm, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2016.

Nguyên nhân thu nội địa tháng 5 giảm được Bộ Tài chính lý giải là do do các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp có doanh thu dưới 20 tỷ đồng phát sinh quý I/2017 đã tập trung kê khai, thu nộp trong tháng 4 theo chế độ quy định.

Thu thu từ dầu thô tháng 5 ước đạt 3,84 nghìn tỷ đồng, tăng gần 400 tỷ đồng so tháng trước. Lũy kế thu dầu thô 5 tháng đạt 18,9 nghìn tỷ đồng bằng 49,3% dự toán năm, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2016.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu thu 5 tháng ước đạt 22,2 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ mức thực hiện tháng trước; sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ, thu cân đối NSNN ước đạt 14,6 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 5 tháng là 115 nghìn tỷ đồng, bằng 40,4% dự toán năm, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2016. Sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (41 nghìn tỷ đồng), thu cân đối NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 74 nghìn tỷ đồng, bằng 41,1% dự toán, tăng 26,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Bộ Tài chính cũng cho biêt tổng chi NSNN tháng 5 ước đạt 94,2 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 5 tháng ước đạt 484,58 nghìn tỷ đồng, bằng 34,8% dự toán, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó chi đầu tư phát triển đạt 76,26 nghìn tỷ đồng, bằng 21,4% dự toán, tăng 22,6%; chi trả nợ đạt 44,9 nghìn tỷ đồng, bằng 45,4% dự toán, tăng 10,2%; chi thường xuyên đạt 362,39 nghìn tỷ đồng, bằng 40,4% dự toán, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2016.

Riêng chi đầu tư XDCB thực hiện 5 tháng ước đạt 21% dự toán (cùng kỳ năm 2016 đạt 20,9%). Nguyên nhân giải ngân chi đầu tư XDCB chậm chủ yếu do công tác triển khai phân bổ dự toán muộn (đến cuối tháng 4/2017 vốn đầu tư nguồn NSNN mới giao kế hoạch đợt 2 và vẫn còn 3,6 nghìn tỷ đồng chưa giao kế hoạch; vốn trái phiếu Chính phủ mới giao được 5,2/50 nghìn tỷ đồng kế hoạch), ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện và giải ngân vốn của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương cơ bản được đảm bảo; trong đó bội chi NSTW tháng 5 ước đạt 21 nghìn tỷ đồng, lũy kế 5 tháng ước đạt 55,5 nghìn tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/5/2017, khối lượng trái phiếu Chính phủ phát hành trên thị trường là 103.396,7 tỷ đồng, bằng 53,2% kế hoạch; đồng thời đã phát hành 33.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ cho Bảo hiểm xã hội, đạt 55% kế hoạch phát hành (60.000 tỷ đồng).

Bài liên quan
Bộ Tài chính làm rõ chuyện dự phòng ngân sách hết tiền
Theo Bộ Tài chính, dự phòng ngân sách trung ương đã chi hết và đang chờ bổ sung, chứ không phải "ngân sách gần như không còn đồng nào".

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
5 tháng đầu năm, bội chi ngân sách khoảng 55,5 nghìn tỷ đồng