161 đồng chí được bầu vào BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII

Ngọc Mai | 25/09/2018, 21:01

946/946 đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII (đạt tỉ lệ 100%) đã thống nhất bầu 161 đồng chí vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII.

161 đồng chí được bầu vào BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII

946/946 đại biểu tham dự đại hội thống nhất bầu 161 đại biểu vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII.

Chiều nay (25/9), Đại hội Công đoàn Việt Nam tiến hành bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII nhiệm kỳ 2018-2023. 

Theo Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI Bùi Văn Cường cho biết, Đề án nhân sự Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII đặt ra yêu cầu xây dựng Ban Chấp hành tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong tình hình mới và đảm bảo việc tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023 có số lượng, cơ cấu hợp lý, đảm bảo về tiêu chuẩn, chất lượng, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng là chính. Những nơi cần cơ cấu ủy viên ban chấp hành, nhưng không lựa chọn được người có đủ tiêu chuẩn, chất lượng thì không gò ép giới thiệu người tham gia ban chấp hành.

Cấu tạo Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII phải kế thừa những yếu tố hợp lý trong cơ cấu Ban Chấp hành khóa XI, có sự điều chỉnh, bổ sung, đổi mới theo hướng phát triển phù hợp với tình hình mới; đảm bảo đại diện công đoàn các cấp, các thành phần kinh tế, theo ngành nghề, địa phương, lĩnh vực; kết hợp hài hòa giữa 3 độ tuổi, đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ theo quy định. Công tác chuẩn bị nhân sự phải đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy trình, quy định của Đảng, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Người được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 phải đảm bảo tiêu chuẩn chung của cán bộ quy định trong Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Quy định số 89-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và một số tiêu chuẩn khác như có uy tín, có phương pháp hoạt động và khả năng đoàn kết, tập hợp quần chúng; có tinh thần đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động…

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI dự kiến số lượng Ban Chấp hành khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 175 ủy viên, giữ nguyên so với nhiệm kỳ Đại hội XI; trong đó, cơ quan Tổng Liên đoàn và các đơn vị trực thuộc 33 người, Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố 65 người, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn 21 người, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 21 người, Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn 9 người, đại diện cơ quan nhà nước, đoàn thể Trung ương 16 người, cán bộ khoa học, chuyên gia 4 và Công nhân trực tiếp sản xuất 6 người.

Tại Đại hội sẽ bầu 166 ủy viên Ban Chấp hành, số còn lại sẽ bầu bổ sung sau khi sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy Tổng Liên đoàn theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

Cơ cấu Ban Chấp hành phải đảm bảo đại diện các cấp của tổ chức công đoàn, tăng cường sự chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn; có tỷ lệ hợp lý giữa ba độ tuổi phấn đấu dưới 40 tuổi từ 5% đến 10%; từ 40 đến dưới 50 tuổi từ 45% đến 50%; còn lại là trên 50 tuổi trở lên. Phấn đấu tỷ lệ ủy viên Ban Chấp hành là nữ đạt từ 20% đến 30%, là người ngoài Đảng từ 2-5%, là công nhân lao động trực tiếp sản xuất từ 2-5%.

Tiếp đó, đồng chí Trần Danh Chức - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh là Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn các đại biểu bầu Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Các đại biểu thống nhất bầu cử tiến hành bằng hình thức biểu quyết giơ tay.

Bầu cử theo hình thức biểu quyết giơ tay là việc đại biểu giơ “Thẻ đoàn viên” biểu quyết để thể hiện quan điểm đồng ý hoặc không đồng ý với danh sách nhân sự đã được thông qua theo quy định về danh sách bầu cử tại Quy chế bầu cử.

Trường hợp không đồng ý với một hoặc một số người trong danh sách, đại biểu giơ “Thẻ đoàn viên” để thể hiện quan điểm khi người điều hành bầu cử hỏi ý kiến khác.

Sau khi bầu cử bằng hình thức giơ “Thẻ đoàn viên” để thể hiện quan điểm, kết quả có 946/946 đại biểu tham dự đại hội (đạt tỉ lệ 100%) đã thống nhất bầu 161 đồng chí vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII.

Sau khi hội ý, Đoàn Chủ tịch Đại hội thống nhất cử đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII làm triệu tập viên Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII.

161 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII tiếp tục tham dự Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII.

Bài liên quan
Bỏ phiếu trực tuyến bầu cử Duma Quốc gia, Thư ký báo chí Tổng thống Putin trúng xổ số
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã nhận được giải 10.000 điểm thưởng trong chương trình “Triệu giải thưởng”, khi tham gia bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga khóa VIII, theo Sputnik.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
161 đồng chí được bầu vào BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII