Báo Công lý
Thứ Tư, 26/2/2020

Công bố tên đề án dự thi của bốn vị trí lãnh đạo cấp Vụ thuộc Bộ Tư pháp

27/5/2015 15:52 UTC+7
(Công lý) - Bộ Tư pháp vừa ra thông báo hạn nộp hồ sơ và tên đề án dành cho các ứng viên dự thi 4 vị trí lãnh đạo cấp Vụ thuộc Bộ này trong thời gian tới.

Theo đó, thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi vào 4 vị trí lãnh đạo cấp Vụ thuộc Bộ Tư pháp năm 2015 là đến hết ngày 1/6. Đồng thời, Hội đồng thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ của Bộ Tư pháp cũng có thông báo về tên đề án dành cho từng vị trí thi tuyển.

4 vị trí lãnh đạo cấp Vụ thuộc Bộ Tư pháp cần tuyển là: Giám đốc Học viện Tư pháp, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

Công bố tên đề án dự thi của bốn vị trí lãnh đạo cấp Vụ thuộc Bộ Tư pháp

Giám đốc Học viện Tư pháp là một trong 4 vị trí Bộ Tư pháp tuyển trong năm 2015

Yêu cầu thực hiện để án cụ thể đối với từng vị trí như sau:

Đối với vị trí Giám đốc Học viện Tư pháp, tên đề án là “Đổi mới căn bản tổ chức bộ máy và hoạt động của Học viện Tư pháp nhằm xây dựng Học viện thành Trung tâm lớn đào tạo các chức danh Tư pháp theo Quyết định số 2083/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ”.

Với vị trí Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, tên đề án là “Đổi mới công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam theo tinh thần Hiến pháp năm 2013”.

Những ứng viên dự thi vị trí Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế sẽ phải chuẩn bị thực hiện đề án “Nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Vụ Hợp tác quốc tế đáp ứng yêu cầu cải cách pháp luật và cải cách tư pháp trong bối cảnh chủ động, tích cực hội nhập quốc tế”.

Với vị trí Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, Bộ Tư pháp ra đề là “Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy và hoạt động của Trường Đại học Luật Hà Nội, nhằm xây dựng Trường thành Trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật theo Quyết định số 549/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ”.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp cũng đã thông báo quy định cụ thể về tiêu chuẩn đối với các vị trí nêu trên.

Thí sinh dự thi 4 vị trí trên phải xây dựng đề án theo nội dung yêu cầu và bảo vệ đề án trước Hội đồng thi tuyển. Thời gian chuẩn bị và nộp đề án trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo về nội dung yêu cầu của đề án.

H.Đ

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật