Báo Công lý
Chủ nhật, 23/2/2020

Triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương

06/11/2015 15:27 UTC+7
(Công lý) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Mục đích nhằm xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Theo kế hoạch, một số Bộ, ngành liên quan sẽ xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các nội dung được giao trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương như Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định chi tiết một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Nghị định của Chính phủ quy định số lượng cụ thể Phó Chủ tịch UBND các cấp; Nghị định của Chính phủ quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế của Văn phòng HĐND cấp tỉnh và việc tổ chức công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của HĐND, UBND cấp xã... Theo kế hoạch, các văn bản này sẽ được trình trong tháng 11 và 12/2015.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng phân công các Bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức quán triệt thực hiện và tuyên truyền, phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương; tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương; đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm tính thống nhất giữa các quy định của luật chuyên ngành và các văn bản của HĐND, UBND các cấp với các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

PV
Bạn đang đọc bài viết Triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương tại chuyên mục Chính trị của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật