Báo Công lý
Thứ Năm, 23/1/2020

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tòa án các cấp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

20/3/2015 16:30 UTC+7
(Công lý) - Ngày 20/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng đã thăm và làm việc với Ban cán sự Đảng và cán bộ chủ chốt TANDTC về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác của các Tòa án từ sau ĐH Đảng khóa XI đến nay.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tòa án các cấp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc

Dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương.

Chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án được nâng lên

Thay mặt Ban cán sự Đảng và lãnh đạo TANDTC, đồng chí Trương Hòa Bình, Chánh án TANDTC đã trình bày Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác của các Tòa án từ sau Đại hội Đảng khóa XI đến nay.

Theo đó, các Tòa án thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp; các tranh chấp dân sự, kinh doanh, thương mại, hôn nhân - gia đình, lao động và các vụ án hành chính vẫn có xu hướng gia tăng; thẩm quyền của Tòa án được mở rộng. Cùng với yêu cầu phải làm tốt công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án, các Tòa án còn phải tích cực tham gia ý kiến trong quá trình sửa đổi Hiến pháp và tổ chức thi hành Hiến pháp; triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo tinh thần Nghi quyết số 49-NQ/TW, Kết luận số 79-KL/TW và Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị. Trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề, nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công chức Tòa án các cấp, trong thời gian qua, các Tòa án đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác đề ra, thông qua đó đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm; giải quyết tốt các tranh chấp trong nhân dân, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước và thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội cũng như các nhiệm vụ về cải cách tư pháp.

Về công tác giải quyết, xét xử, mặc dù số lượng các loại vụ án mà Tòa án phải thụ lý giải quyết hàng năm là rất lớn và có xu hướng gia tăng, tính chất các vụ án ngày càng phức tạp, nhưng TAND các cấp đã đề ra nhiều giải pháp và tổ chức thực hiện quyết liệt. Trong 4 năm qua, các Tòa án đã giải quyết 1.382.352 vụ án các loại trong tổng số 1.411.185 vụ án đã thụ lý, đạt 98%; số vụ án còn lại hầu hết là mới thụ lý và còn trong thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật. Các Toà án đã triển khai sâu rộng việc nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên toà, nên chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án tiếp tục được nâng lên.

Bên cạnh đó, công tác giám đốc, kiểm tra và giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đã có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng giải quyết được nâng lên. Công tác giám đốc kiểm tra các hoạt động nghiệp vụ của các Tòa án cũng như việc duy trì chế độ tự kiểm tra và báo cáo định kỳ đối với các đơn vị trong toàn hệ thống về các nội dung như: án quá hạn luật định, án tuyên không rõ ràng, phạt tù nhưng cho bị cáo hưởng án treo không đúng quy định của pháp luật được duy trì thường xuyên và nghiêm túc, qua đó chấn chỉnh kịp thời các sai sót trong hoạt động nghiệp vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, Thẩm phán trong công tác xét xử.

Ngoài ra, trong những năm qua, các Tòa án tiếp tục được củng cố, kiện toàn về đội ngũ cán bộ lãnh đạo và biên chế cán bộ. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là Thẩm phán tiếp tục được nâng lên. Việc thực hiện kế hoạch cải cách chế độ công vụ, công chức được đẩy mạnh; công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý được rà soát, bổ sung hàng năm. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, cũng rất được quan tâm, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Công tác xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng tại các Tòa án luôn được chú trọng. Mặt khác, TAND các cấp cũng từng bước được tăng cường cơ sở vật chất, điều kiện làm việc; công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức Tòa án các cấp được đẩy mạnh…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tòa án các cấp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình trình bày Báo cáo tại buổi làm việc

Về thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, các Tòa án đã thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Bộ Chính trị có liên quan tới công tác Tòa án như: Chỉ thị số 48-CT/TW “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”, Chỉ thị số 15-CT/TW “về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác xét xử các vụ án và công tác bảo vệ Đảng”, Chỉ thị số 21-CT/TW “về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới” và Chỉ thị số 35-CT/TW “về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo”. Đồng thời các Tòa án luôn chú trọng gắn việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình với thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW, Kết luận số 79-KL/TW và Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị.

Để giúp các Tòa án triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm công tác trong thời gian tới, TANDTC kiến nghị, đề xuất với Tổng Bí thư 7 vấn đề lớn. Do yêu cầu nhiệm vụ và mô hình tổ chức mới của hệ thống TAND 4 cấp, TANDTC đề nghị Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép tăng biên chế theo đề án của Ban cán sự Đảng TANDTC (có đề án riêng).

Nhằm triển khai thực hiện tốt Luật Tổ chức TAND năm 2014, TANDTC đề nghị Ban Bí thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các Ban của Đảng đồng ý các đề xuất của TANDTC khi trình các Đề án về mô hình tổ chức của TAND các cấp; mô hình tổ chức cơ sở Đảng của các Tòa án; số lượng các Tòa án cấp cao; chế độ, chính sách đối với Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án các cấp. Mặt khác, TANDTC đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có sự lãnh đạo các cơ quan có liên quan để đảm bảo sự thống nhất về nhận thức khi thể chế hóa các quy định của Hiến pháp và các quan điểm về cải cách tư pháp trong các luật tố tụng tư pháp, đặc biệt là các vấn đề về quyền tư pháp; kiểm soát quyền lực Nhà nước và kiểm soát hoạt động giữa các cơ quan tiến hành tố tụng.

Trong nhiệm kỳ tới, TANDTC đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư có văn bản chỉ đạo các cấp ủy địa phương bố trí cơ cấu cứng Chánh án TAND các cấp tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Nơi nào đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì bố trí tham gia Ban thường vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết số 49 và Kết luận số 79 của Bộ Chính trị, tiến tới cơ cấu cứng Chánh án Tòa án địa phương tham gia Ban thường vụ cấp ủy địa phương. Riêng đối với TANDTC, ngoài đồng chí Chánh án cơ cấu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thì cần có một Phó Chánh án là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng để đảm bảo tính kế thừa và nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của TAND là cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp.

Về chế độ chính sách, TANDTC kiến nghị với Tổng Bí thư có ý kiến với Ban cán sự Đảng Chính phủ để sớm ban hành Nghị định của Chính phủ quy định về tăng độ tuổi nghỉ hưu đối với một số chức danh, trong đó có Thẩm phán TANDTC theo kết luận của Bộ Chính trị để kịp trình Quốc hội phê chuẩn vào kỳ họp sắp tới (kỳ họp thứ 9). Ngoài ra, Quốc hội, Chính phủ cần ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản, trang bị phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin cho các Tòa án, hướng đến xây dựng TAND hiện đại vào năm 2020, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Tại buổi làm việc, TANDTC cũng đề nghị các cơ quan có thẩm quyền cho phép Ban cán sự Đảng TANDTC xây dựng một bảng lương riêng và các chế độ phụ cấp đặc thù cho công chức có chức danh tư pháp trong hệ thống TAND có mức cao hơn so với mặt bằng chung của các cơ quan hành chính nhà nước. Riêng đối với Thẩm phán TANDTC có vị trí đặc biệt trong hệ thống tư pháp, là thành viên của Hội đồng Thẩm phán TANDTC - cơ quan xét xử cao nhất của Nước CHXHCN Việt Nam, được Quốc hội phê chuẩn và Chủ tịch nước bổ nhiệm, nên có mức lương và chế độ đãi ngộ đặc biệt tương đương với Thứ trưởng, Bộ trưởng...

Trong phần thảo luận và góp ý của các đại biểu, đa số đều nhất trí với Báo cáo của TANDTC và cho rằng TAND các cấp đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh, chính trị của đất nước, thực sự là chỗ dựa tin cậy của nhân dân.

Cán bộ Tòa án phải công tâm và thượng tôn pháp luật

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đánh giá cao và biểu dương tinh thần làm việc nghiêm túc, thẳng thắn, có trách nhiệm của các đại biểu. Tổng Bí thư nhấn mạnh: Từ năm 2011 đến nay, mặc dù các Tòa án hoạt động trong điều kiện khó khăn, có nhiều thách thức, số lượng các loại vụ án ngày càng gia tăng, nhưng biên chế không tăng. Tuy nhiên, TAND các cấp đã khắc phục mọi trở ngại để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Cùng với công tác xét xử, các mặt công tác khác như: công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ, cơ sở vật chất, hợp tác quốc tế… cũng luôn được TAND các cấp tăng cường nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu cải cách tư pháp. Thành tích của TAND các cấp đã góp phần giữ vững an ninh đất nước, bình yên cho nhân dân và sự vẹn toàn của đất nước.

Về 7 vấn đề lớn mà TANDTC kiến nghị, đề xuất, Tổng Bí thư thấy rằng đây đều là những kiến nghị, đề xuất có cơ sở và cần được giải quyết sớm. Bởi lẽ Tòa án là một thiết chế thực hiện quyền lực Nhà nước, có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, bảo vệ lợi ích hợp pháp của Nhà nước và công dân. Tòa án là biểu tượng của công lý, là trung tâm của cải cách tư pháp nên Tòa án phải là Tòa án của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Đối với công tác xây dựng hệ thống TAND trong giai đoạn hiện nay, Tổng Bí thư mong muốn TAND các cấp cần chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư mong rằng những cán bộ Tòa án phải công tâm, thượng tôn pháp luật, không được để “Nén bạc đâm toạc công lý”; mỗi người cần phải thực hiện tốt lời dạy của Bác đối với TAND “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” và phải thực sự “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tòa án các cấp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư

Thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC, đồng chí Trương Hòa Bình bày tỏ: Mặc dù công việc của Đảng, Nhà nước hết sức bận rộn, nhưng Tổng Bí thư vẫn dành thời gian tới thăm và làm việc với tập thể lãnh đạo và các cán bộ chủ chốt của TANDTC để nghe và chỉ đạo về công tác Tòa án. Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động của TANDTC nói riêng cũng như các Tòa án nói chung, nhất là trong bối cảnh các Tòa án đang khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Luật Tổ chức TAND năm 2014, Hiến pháp năm 2013 và các chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp. Về những định hướng chỉ đạo của Tổng Bí thư và các ý kiến góp ý của đại biểu, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình nghiêm túc tiếp thu để cùng với tập thể lãnh đạo TANDTC cụ thể hóa thành các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác trong thời gian tới.

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình xin hứa sẽ cùng Ban cán sự Đảng và lãnh đạo TANDTC chỉ đạo TAND các cấp thực hiện tốt Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức TAND năm 2014, các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về cải cách tư pháp và công tác tư pháp. TAND các cấp phấn đấu làm tốt công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án, đảm bảo các phán quyết của Tòa án phải đúng pháp luật, đem lại công lý và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức và công dân. Mặt khác, Tòa án các cấp sẽ đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; chú trọng công tác xây dựng Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án các cấp trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4… Đồng chí Trương Hòa Bình mong muốn nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và sự phối hợp chặt chẽ của các Ban, Bộ, ngành ở Trung ương để TAND các cấp hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Một số hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi thăm và làm việc với TANDTC:

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tòa án các cấp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Đồng chí Trương Hòa Bình tặng hoa chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và làm việc với TANDTC

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tòa án các cấp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Tổng Bí thư và các đại biểu thành kính dâng hương trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tòa án các cấp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi với Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình trước giờ làm việc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tòa án các cấp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Tổng Bí thư cùng các thành viên Đoàn công tác và cán bộ chủ chốt TANDTC chụp ảnh lưu niệm 

Trần Minh Giang

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật