Báo Công lý
Chủ nhật, 29/3/2020

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ CBCC làm công tác thi hành án dân sự

05/12/2014 20:51 UTC+7
(Công lý) - Mới đây, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2015.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ CBCC làm công tác thi hành án dân sự

 

Phó Thủ tướng Chính phủ  Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.

 

Hội nghị đánh giá kết quả và những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác thi hành án dân sự năm 2014; thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao kết quả, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và căn bản trong năm 2015 và những năm tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tích cực trong công tác thi hành án dân sự và thực hiện thí điểm Thừa phát lại mà Bộ, ngành Tư pháp và các cơ quan Thi hành án dân sự đã đạt được trong năm 2014.

Nhắc lại những hạn chế và bất cập trong công tác thi hành án dân sự như số việc, số tiền chưa thi hành được chuyển sang năm 2015 vẫn còn ở mức cao; tình trạng Chấp hành viên, cán bộ Thi hành án dân sự vi phạm kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật có xu hướng tăng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hội nghị cần phân tích các nguyên nhân của thực trạng, đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khắc phục hạn chế của cơ quan Thi hành án dân sự.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2015 là năm thứ ba công tác thi hành án dân sự thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 37 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; cũng là năm đầu tiên triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự. Trong bối cảnh đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, ngành nhanh chóng xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, trình Chính phủ ban hành. Các cơ quan hữu quan khẩn trương tổ chức tập huấn Luật Thi hành án dân sự cho cán bộ, công chức trong các cơ quan Thi hành án dân sự và các cơ quan có liên quan. Phó Thủ tướng lưu ý, cần huy động mọi nguồn lực, phát huy tính sáng tạo, tinh thần đoàn kết, hợp tác trong toàn bộ hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự; làm tốt công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, quản lý cán bộ lãnh đạo các cơ quan Thi hành án dân sự. Qua kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, kịp thời phát hiện các vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan Thi hành án dân sự, kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có sai phạm. Những cán bộ, công chức tuy chưa phát hiện được sai phạm, tiêu cực, nhưng nếu có nhiều dư luận không tốt, thì cũng phải có biện phải luân chuyển, hoặc thay đổi vị trí công tác, Phó Thủ tướng nhấn mạnh và yêu cầu Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự cần kiên quyết hơn nữa trong việc xử lý sai phạm.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ CBCC làm công tác thi hành án dân sự

Quang cảnh hội nghị. 

Phó Thủ tướng yêu cầu ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; với Tỉnh ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 13 địa phương, thực hiện thí điểm Thừa phát lại; đối với các Đề án đã được Chính phủ phê duyệt về xây dựng trụ sở, kho vật chứng và đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan Thi hành án dân sự, ngành cần tiếp tục thực hiện và đề xuất các giải pháp tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho các cơ quan Thi hành án dân sự trong thời gian tới... Phó Thủ tướng đề nghị, ngành cần làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết thấu tình đạt lý các khiếu nại tố cáo của nhân dân... Cần tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt là các vụ án lớn, phức tạp, các vụ việc có khiếu nại, tố cáo gay gắt, kéo dài gây bức xúc trong xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và người dân.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp Hoàng Sỹ Thành cho biết, trong bối cảnh kinh tế trong nước vẫn còn gặp khó khăn, thị trường bất động sản chưa thực sự khởi sắc trở lại, số thụ lý mới về thi hành án dân sự tăng so với năm 2013, đặc biệt là về tiền, nhưng các cơ quan Thi hành án dân sự đã thi hành xong số việc và số tiền cao hơn năm 2013; tỷ lệ thi hành án xong về việc đạt cao hơn năm 2013 và vượt chỉ tiêu Quốc hội giao. Tổng số việc thụ lý của toàn ngành là 779.298 việc, tăng 47.119 việc (6,43%) so với năm 2013. T rong số 600.297 việc có điều kiện đã giải quyết xong 531.095 việc, đạt tỷ lệ 88,47 % (vượt 0,47% so với chỉ tiêu được Quốc hội giao); so với năm 2013, tăng 38.120 việc (7,73%) và tăng 1,94 % về tỷ lệ. Tổng số tiền thụ lý trên 95.109 tỷ đồng, tăng 24.547 tỷ đồng (34,78%) so với năm 2013. Trong số 50.808 tỷ đồng có điều kiện, đã giải quyết xong trên 38.982 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 76,72 % (so với chỉ tiêu Quốc hội giao, còn thiếu 0,28%); so với năm 2013, tăng 10.017 tỷ đồng (34,58%) và tăng 3,55% về tỷ lệ.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thi hành án dân sự còn một số tồn tại, hạn chế: Kết quả thi hành án về tiền chưa hoàn thành chỉ tiêu thi hành án xong (còn thiếu 0,28% so với chỉ tiêu Quốc hội giao), số việc và tiền chuyển kỳ sau còn nhiều. Việc thực hiện các chỉ tiêu khác tuy đã tiến bộ, nhưng chưa thực sự đáp ứng theo yêu cầu tại Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành ở một số đơn vị, địa phương còn hạn chế nhất định; kỷ cương, kỷ luật tại một số đơn vị, địa phương còn chưa nghiêm, tình trạng cán bộ, công chức, kể cả cán bộ quản lý vi phạm kỷ luật còn cao…

Để tiếp tục thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2015, ngành chỉ đạo tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Quốc hội, bảo đảm kết quả thi hành án dân sự năm 2015 thực chất, bền vững, tạo tiền đề vững chắc cho năm 2016 và những năm tiếp theo; nghiên cứu, đề xuất phương án giao chỉ tiêu thi hành án dân sự cho phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự .

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các công việc liên quan đến việc thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36 của Quốc hội; kiện toàn tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự, tập trung vào những địa bàn, đơn vị còn nhiều hạn chế, yếu kém và các đơn vị mới chia tách, thành lập. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là tại các cơ quan thi hành án dân sự địa phương; khắc phục những vi phạm thiếu sót về chuyên môn, nghiệp vụ...

Quỳnh Hoa

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật