Báo Công lý
Thứ Ba, 31/3/2020

85 mùa xuân của Đảng: Có Đảng, đất nước ta tỏa sáng năm châu

21/2/2015 07:00 UTC+7
(Công lý) - Đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã trải qua 85 mùa xuân gian khổ mà huy hoàng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, ngày nay vẫn đang tiến những bước vững chắc trên con đường Chủ nghĩa xã hội.

Giá trị lịch sử to lớn của những mùa xuân do Đảng đem lại cho đất nước ta, nhân dân ta sẽ mãi mãi nở hoa, kết trái. Trong thành quả cách mạng ấy, dân tộc ta mãi khắc ghi công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị cha già của dân tộc đã khai sinh và dẫn dắt Đảng ta lãnh đạo nhân dân đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác…

85 mùa xuân của Đảng: Có Đảng, đất nước ta tỏa sáng năm châu

Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh do Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu sáng lập và rèn luyện, chặng đường 85 năm qua, hoạt động của Đảng gắn liền với sự nghiệp cách mạng vẻ vang và sự phát triển bền vững của dân tộc Việt Nam anh hùng. Chặng đường đó không ít khó khăn, có lúc vận mệnh đất nước “ngàn cân treo sợi tóc”, nhưng dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc ta, nhân dân ta đoàn kết một lòng với tinh thần yêu nước nồng nàn đã làm nên chiến thắng lẫy lừng Điện Biên Phủ rung động năm châu, chấn động địa cầu. Thực dân Pháp bại trận, đế quốc Mỹ thay chân hòng thực hiện chủ nghĩa thực dân mới, nhưng đế quốc Mỹ đã vấp phải quyết tâm sắt đá “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” và đường lối chiến tranh nhân dân bách chiến bách thắng của Đảng, một lần nữa Đảng ta động viên toàn dân tộc đứng lên tiến hành cuộc giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Non sông thu về một mối, Đảng lãnh đạo nhân dân xây dựng đất nước, tiến lên Chủ nghĩa xã hội và tiếp tục giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Là người sáng lập và xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam, trên chặng đường vẻ vang ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dìu dắt và coi xây dựng, phát triển Đảng là “vận mệnh sống còn”. Người dạy: Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải có nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển Đảng. Theo Người, đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng đảng, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, quyết định sự tồn tại, phát triển của Đảng ta.

Tháng 12 năm 1961, nói chuyện với những cán bộ đảng viên hoạt động lâu năm, Bác khẳng định: “Nếu Đảng ta không biết chọn lọc, kết nạp, đề bạt đồng chí mới thì đâu có như ngày nay”. Người vạch rõ tính tất yếu, yêu cầu, phương châm, phương pháp của công tác phát triển đảng là “để làm tròn nhiệm vụ rất nặng nề nhưng rất vẻ vang… Đảng phải phát triển tổ chức của mình một cách thận trọng, vững chắc và rộng rãi trong quần chúng”.

Tư tưởng quán xuyến trong quan điểm của Hồ Chí Minh về phát triển Đảng là “coi trọng chất lượng”. Người luôn nhắc nhở: “Đảng không phải chỉ cần số cho nhiều, tuy nhiều là tốt, nhưng phải có cái chất của người đảng viên”. Đảng mạnh không phải chỉ do số lượng đảng viên quyết định. Số lượng đảng viên chỉ trở thành sức mạnh một khi nó đạt những yêu cầu về chất lượng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra những tiêu chuẩn cơ bản đối với người đảng viên làm căn cứ để thu nạp những quần chúng tốt vào Đảng. Khi vận dụng tiêu chuẩn đảng viên để xem xét kết nạp, Người căn dặn các tổ chức Đảng phải đặc biệt quan tâm đến sự giác ngộ, lòng trung thành, thái độ trách nhiệm với Đảng, với nhân dân của người xin vào Đảng. Đó là: Suốt đời đấu tranh cho dân tộc, cho Tổ quốc; đặt lợi ích của cách mạng lên trên hết, trước hết; hết sức giữ kỷ luật và giữ bí mật của Đảng; kiên quyết thi hành những nghị quyết của Đảng; cố gắng làm kiểu mẫu cho quần chúng trong mọi việc; cố gắng học tập chính trị, quân sự, văn hóa, phải gần gũi quần chúng, học hỏi quần chúng, cũng như phải lãnh đạo quần chúng.

Thực tế 85 năm qua, nhờ làm tốt công tác phát triển đảng viên, Đảng ta đã không ngừng lớn mạnh. Từ chỗ chỉ có hơn 5.000 đảng viên trước khi giành chính quyền, Đảng ta đã phát triển lên hàng triệu đảng viên, với hàng vạn cơ sở đảng, đủ sức lãnh đạo nhân dân ta hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Có Đảng lãnh đạo, có tư tưởng của Bác soi đường, có đội ngũ đảng viên suốt đời học tập, phấn đấu làm theo lời Bác, nhân dân ta càng thêm tin tưởng và tự hào về Đảng quang vinh với sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Ngày nay, đất nước bước vào thời kỳ hội nhập, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Việc phát triển Đảng đi đôi với củng cố tổ chức đã và đang được đặc biệt quan tâm trong công tác xây dựng Đảng. Các cấp ủy đảng luôn xem đây là công tác quan trọng và thường xuyên; để từ đó tiến hành củng cố Đảng tốt, tạo tiền đề phát triển Đảng có chất lượng.

Với tình yêu đất nước, niềm tin vào Đảng đã được minh chứng với 85 Mùa Xuân gặt hái thành công, nay vẫn tiếp tục không ngừng phấn đấu, nỗ lực đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, chúng ta có niềm tin vững chắc rằng dù khó khăn gian khổ, nhưng đất nước sẽ còn nở hoa thắng lợi, dân tộc ta còn tỏa sáng năm châu, hoàn thành mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước tiến lên con đường Chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Nhật Hồng
Bạn đang đọc bài viết 85 mùa xuân của Đảng: Có Đảng, đất nước ta tỏa sáng năm châu tại chuyên mục Chính trị của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật