Báo Công lý
Thứ Sáu, 24/1/2020

Hậu tố cáo Chủ tịch HĐQT Trường trung cấp Y - Dược Lê Hữu Trác, Hà Nội: Chế tài nào xử lý người vi phạm?

21/3/2015 07:00 UTC+7
(Công lý) - Như chúng tôi đã thông tin về kết quả giải quyết tố cáo đối với bà Lê Thị Hồng Hoa, Chủ tịch HĐQT Trường trung cấp Y - Dược Lê Hữu Trác (số 282A đường Kim Giang, Hoàng Mai, Hà Nội) của Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội.

Vấn đề đặt ra là xử lý người vi phạm pháp luật như thế nào trước hàng loạt sai phạm như thế?

Trước tố cáo bà Hoa vi phạm Luật Kế toán và quy chế quản lý tài chính, kết quả xác minh của Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội thể hiện: Khi so sánh số liệu trong Bảng cân đối tài khoản năm 2011, 2012 lưu tại trường với số liệu nhà trường báo cáo Chi cục Thuế quận Hoàng Mai và số liệu của Kiểm toán DTL làm việc với nhà trường, cho thấy một số số liệu báo cáo sai lệch nhau, đơn cử như số liệu tổng cộng tài sản và nguồn vốn không thống nhất.

Không những thế, người được phân công phụ trách kế toán từ khi bắt đầu thành lập trường đến hết ngày 31/12/2013 là bà Trịnh Thị Minh Thanh, không có nghiệp vụ về kế toán nhưng được giao phụ trách kế toán đã ký các chứng từ, báo cáo tài chính của nhà trường. Thậm chí, làm việc với Đoàn xác minh, bà Hoa còn cho biết: Tiền thu được của nhà trường, có lúc bà Hoa gửi vào tài khoản cá nhân, có khi gửi vào tài khoản nhà trường hoặc gửi tiết kiệm với tên bà Hoa để lấy lãi; hoặc mua USD và bà Hoa tự cất giữ; hiện vốn điều lệ của trường một nửa đang ở tài khoản của trường mở tại ngân hàng, một nửa được chuyển thành USD và do bà Hoa cất giữ.

Cũng theo kết quả xác minh thì Trường Trung cấp Y - Dược Lê Hữu Trác không nộp báo cáo tài chính hàng năm từ 2007 đến hết 2012 cho Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở GD&ĐT Hà Nội. Sau khi có đơn tố cáo của các cổ đông, đoàn công tác đã về trường làm việc thì trường mới cung cấp báo cáo tài chính từ năm 2007 đến năm 2013 cho Phòng KH-TC Sở GD&ĐT Hà Nội. Không những che mắt cơ quan quản lý, việc công khai tài chính nhà trường, bà Hoa cũng không thực hiện đúng quy định. Trong một số cuộc họp HĐQT, bà Hoa có thông báo một số số liệu về thu chi tài chính (được ghi trong biên bản các cuộc họp) nhưng có một số số liệu không thống nhất với số liệu trong báo cáo tài chính được lưu giữ tại trường đã cung cấp cho Đoàn xác minh. Kết luận về việc này, Sở GD&ĐT Hà Nội cho rằng, các sai phạm về quản lý tài chính của trường trách nhiệm thuộc về HĐQT, của Hiệu trưởng nhà trường, phụ trách kế toán nhà trường và chịu trách nhiệm chính là của Chủ tịch HĐQT, bà Lê Thị Hồng Hoa.

Hậu tố cáo Chủ tịch HĐQT Trường trung cấp Y - Dược Lê Hữu Trác, Hà Nội: Chế tài nào xử lý người vi phạm?

Đoàn xác minh cũng đã làm rõ, năm 2013, bà Hoa đại diện Trường Trung cấp Y - Dược Lê Hữu Trác có hai lần thuê Công ty TNHH Kiểm toán DTL kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2012 và giai đoạn 2007-2012. Tuy nhiên, bà Hoa đã không công khai đủ nội dung các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tới HĐQT và tại Đại hội cổ đông là không đúng quy định. Số liệu trong Báo cáo kiểm toán không thống nhất với số liệu báo cáo của trường, sau khi kiểm toán nhưng nhà trường không lưu biên bản kiểm toán và không công bố kết quả kiểm toán cho thấy trường không thực hiện đúng công tác quản lý tài chính, tài sản, Đoàn xác minh Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định.

Về nội dung tố cáo bà Hoa tự chi tiêu không thông qua HĐQT của các cổ đông  cũng được Sở GD&ĐT Hà Nội kết luận đúng. Cụ thể, việc bà Hoa với tư cách là Chủ tịch HĐQT - đại diện Trường Trung cấp Y - Dược Lê Hữu Trác đứng tên chủ tài khoản của trường nhưng đã tự ý dùng tài khoản cá nhân để điều tiết, sử dụng nguồn thu của trường là vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính. Theo báo cáo tài chính các năm cho thấy: Nguồn thu hàng năm của trường rất lớn, nhà trường có quy định hạn chế để tiền mặt tại đơn vị, số tiền thu được không  nộp vào tài khoản của nhà trường mà chuyển vào tài khoản cá nhân của bà Hoa. Vậy, có việc bà Hoa chuyển số tiền nhà trường thu được vào tài khoản của cá nhân bà Hoa hoặc gửi tiết kiệm; có nhiều việc bà Hoa tự chi tiêu không thông qua HĐQT. Làm việc với Đoàn xác minh, bà Hoa thừa nhận tự ý quyết định hết tất cả mọi vấn đề, mặc dù bà Hoa có hỏi ý kiến mọi người nhưng việc bà Hoa tự huy động vốn và mở thêm các cơ sở đào tạo khi không có nghị quyết của HĐQT là sai, Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định.

Cũng theo Thông báo kết quả giải quyết tố cáo của Sở GD&ĐT Hà Nội thì từ khi thành lập đến trước ngày 9/9/2014, trường không có quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ, không có Ban kiểm soát theo quy định. Việc quản lý tài chính của trường chưa thực hiện đúng các quy định hiện hành. Trách nhiệm cao nhất thuộc Chủ tịch HĐQT, bà Lê Thị Hồng Hoa.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu bà Lê Thị Hồng Hoa chịu trách nhiệm chính trong việc bàn bạc cùng HĐQT nhanh chóng có giải pháp, tổ chức thực hiện việc khắc phục các sai phạm nêu trên trong hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết luận của Đoàn Thanh tra, báo cáo kết quả thực hiện với Sở GD & ĐT. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến xử lý hậu Thanh tra tại Trường Trung cấp Y - Dược Lê Hữu Trác để thông tin đến bạn đọc khi có thông tin mới.

Tổ PVĐT
Tag :

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật