Báo Công lý
Thứ Sáu, 10/4/2020

TANDTC tổ chức triển khai thi hành Luật Phá sản 2014: Bảo đảm đúng tiến độ, hiệu quả cao

23/12/2014 10:19 UTC+7
(Công lý) - Luật Phá sản năm 2004 khi áp dụng vào thực tiễn đã gặp nhiều khó khăn, vướng mắc và bất cập. Để đáp ứng được yêu cầu của đời sống xã hội, TANDTC đã kiến nghị Quốc hội về việc sửa đổi cơ bản Luật Phá sản và được Quốc hội chấp thuận.

Ngày 19/6/2014, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Phá sản năm 2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2015. TANDTC đã tổ chức nhiều hội nghị triển khai đạo luật quan trọng này.

Mới đây, ngày 15 và 16/12, tại TP. Hồ Chí Minh, TANDTC đã tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật Phá sản năm 2014 cho các tỉnh, thành ở khu vực phía Nam. Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Sơn đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Luật Phá sản năm 2014 gồm 14 chương, 133 điều, có nhiều nội dung mới so với Luật Phá sản năm 2004. Trong hai ngày làm việc, Hội nghị đã nghe báo cáo và thảo luận về 5 chuyên đề liên quan đến Luật Phá sản năm 2014: “Tiêu chí, thẩm quyền giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản, đơn và thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và trình tự mở thủ tục phá sản”, “Xác định nghĩa vụ về tài sản, biện pháp bảo toàn tài sản và Hội nghị chủ nợ”, “Thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh và thủ tục tuyên bố phá sản”, “Thi hành quyết định tuyên bố phá sản” và “Chế định Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản”.

Đồng thời, để phục vụ cho việc nâng cao chất lượng văn bản hướng dẫn Luật Phá sản năm 2014, tại Hội nghị này, TANDTC đồng thời lấy ý kiến đối với các dự thảo văn bản hướng dẫn Luật Phá sản (Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Phá sản; Dự thảo Thông tư của Chánh án TANDTC về ban hành quy chế làm việc của Tổ Thẩm phán trong quá trình giải quyết vụ việc phá sản). Các văn bản quy phạm pháp luật này phải ban hành kịp thời, đồng bộ để đảm bảo tính khả thi của việc áp dụng các quy định của Luật Phá sản, giải quyết có hiệu quả các yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

TANDTC tổ chức triển khai thi hành Luật Phá sản 2014: Bảo đảm đúng tiến độ, hiệu quả cao

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Sơn nhấn mạnh: TANDTC tổ chức Hội nghị này nhằm mục đích để phổ biến, quán triệt về các nội dung cơ bản của Luật Phá sản năm 2014 đến Tòa án các cấp, các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan. Các đại biểu cần tập trung, chú ý đến các điểm mới của Luật Phá sản năm 2014, qua đó cho ý kiến, trao đổi, góp ý, thảo luận về những nội dung mới của Luật Phá sản năm 2014 và dự thảo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phá sản.

Hội nghị đã phát biểu sôi nổi, có nhiều ý kiến đóng góp quý giá, thiết thực. Nhiều đóng góp có chất lượng như các ý kiến đóng góp của các đại biểu ở Tòa Kinh tế TAND TP. Hồ Chí Minh - nơi có tình hình thụ lý và xét xử nhiều vụ việc phá sản. Những ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ được Tổ biên tập tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này, đảm bảo việc ban hành văn bản hướng dẫn kịp thời, đúng tiến độ, hiệu quả và khả thi.

Theo kế hoạch, Hội nghị triển khai thi hành Luật Phá sản năm 2014 được tổ chức tại khu vực Tây Nguyên vào ngày 17/12 và khu vực các tỉnh phía Bắc vào ngày 25 và 26/12/2014.

Văn Khôi

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật