Báo Công lý
Thứ Hai, 30/3/2020

Tổng kết cuộc vận động sáng tác văn học và âm nhạc về TAND, công diễn các tác phẩm đạt giải

10/9/2015 17:51 UTC+7
(Công lý) - Tối 8/9, chương trình Tổng kết Cuộc vận động sáng tác văn học và âm nhạc về Tòa án nhân dân, công diễn các tác phẩm đạt giải đã được TANDTC tổ chức thành công tốt đẹp

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật