Chính trị

Xây dựng Luật Thủ đô theo tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”

Duy Tuấn 10/11/2023 - 20:57

Phát biểu thảo luận tại tổ về Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) chiều 10/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đây là dự án có tầm quan trọng đặc biệt vì Hà Nội là một đô thị đặc biệt, đồng thời Hà Nội là Thủ đô của cả nước. Luật Thủ đô sửa đổi lần này cần phải thể chế hóa được Nghị quyết của Trung ương về vị trí, vai trò, định hướng, nhiệm vụ phát triển của Hà Nội để thúc đẩy, tạo động lực dẫn dắt Vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Khẳng định đô thị đặc biệt có thể có nhiều nhưng Thủ đô chỉ có một, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Nghị quyết số 15 ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định Thủ đô là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, hội nhập quốc tế.

ctqh10.jpeg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Hà Nội được xác định là bộ mặt, trái tim của cả nước với nhiều danh hiệu được thế giới trao tặng… Vì vậy, Luật Thủ đô sửa đổi lần này cần phải thể chế hóa được Nghị quyết của Trung ương về vị trí, vai trò, định hướng, nhiệm vụ phát triển của Hà Nội để thúc đẩy, tạo động lực dẫn dắt Vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước. Xây dựng Luật Thủ đô không phải cho riêng Thủ đô mà thực chất cho cả nước theo tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”.

Hoàn thiện cơ chế đặc thù, phân cấp, phân quyền

Theo Chủ tịch Quốc hội , nhiều đại biểu nhận định, dù mới trình lần đầu nhưng chất lượng của Dự án Luật khá tốt nhằm khắc phục tính chất luật khung, luật ống của Luật Thủ đô 2012. Luật sửa đổi lần này tăng thêm 3 chương, 27 điều so với Luật hiện hành, những quy định mang tính chất quy phạm rất rõ để có thể áp dụng một cách khả thi.

“Luật Thủ đô thực chất là một đạo luật về cơ chế đặc thù, là đạo luật về giao quyền, phân quyền, phân cấp, gắn với trách nhiệm và giám sát, kiểm tra. Lần sửa đổi này cũng có thuận lợi là Quốc hội đã ban hành nghị quyết đặc thù cho TP Hồ Chí Minh với 44 chính sách, trong đó có 27 chính sách hoàn toàn mới so với các địa phương khác trong toàn quốc để có thể cụ thể hóa phù hợp cho Thủ đô”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Về mô hình tổ chức chính quyền của TP Hà Nội, có điểm khác biệt với mô hình của TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Theo Chủ tịch Quốc hội, "Qua tổng kết thí điểm, mô hình chính quyền đô thị của Hà Nội dường như phù hợp hơn vì chỉ bỏ HĐND cấp phường, còn chính quyền ở nông thôn vẫn giữ HĐND và UBND; ở đô thị vẫn giữ HĐND quận, huyện nên sau tổng kết muốn luật hóa nội dung đã đủ “chín".

Về số lượng đại biểu HĐND TP Hà Nội, Dự thảo Luật đề xuất tăng từ 90 lên 125 đại biểu. Qua nghiên cứu, đề xuất này hoàn toàn phù hợp với Nghị quyết của Trung ương vì khi không tổ chức HĐND cấp phường, Hà Nội giảm 6.000 người, mà chỉ đề xuất tăng 35 người cho HĐND TP.

“Về nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND TP, việc phân cấp, phân quyền cho HĐND TP là cần thiết thí điểm để sau này tổng kết, đánh giá. Tới đây, cần nghiên cứu thể chế hóa, quy định một số quyền hạn riêng, phù hợp cho Thường trực HĐND”, Chủ tịch Quốc hội đề nghị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng Luật Thủ đô theo tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”