Xây dựng Đảng bộ TAQS Trung ương vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”

Trần Quang Huy | 26/05/2020, 23:15

Ngày 26/5/2020, TAQS Trung ương tổ chức Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TAQS Trung ương nhiệm kỳ 2020- 2025. Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm kỳ 2015 - 2020

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ TAQS Trung ương hoạt động trong điều kiện tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, tranh chấp chủ quyền, khủng bố, thiên tai, dịch bệnh... gia tăng. Trong nước, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nền kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ngày càng quyết liệt và hiệu quả. Hiến pháp năm 2013, các Bộ Luật, Luật sửa đổi, bổ sung đang đi vào cuộc sống. Quân đội tiếp tục được củng cố xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực sự là lực lượng tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật nói chung, trong Quân đội nói riêng tiếp tục diễn biến phức tạp; tính chất vụ án ngày càng nghiêm trọng, phức tạp, nhất là các vụ án tham nhũng, vụ án liên quan đến đất quốc phòng... được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Xây dựng Đảng bộ TAQS Trung ương vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”

Thượng tướng Đỗ Căn phát biểu chỉ đạo Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TAQS Trung ương nhiệm kỳ 2020- 2025

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Chánh án TANDTC, cùng sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sỹ trong cơ quan, Đảng uỷ, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đảng bộ cơ quan lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Đảng bộ TAQS Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn đơn vị xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng; kiện toàn tổ chức biên chế, công tác hành chính quân sự; công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, kinh phí; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát…

Đảng bộ TAQS Trung ương đã làm tốt công tác tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Chánh án TANDTC trong việc thực hiện nhiệm vụ theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến Quân đội và giải quyết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đảng bộ TAQS Trung ương cũng làm tốt công tác giáo dục  tư tưởng cho cán, bộ đảng viên, chiến sỹ không ngừng nêu cao ý thức trách nhiệm, góp phần xây dựng Quân đội ngày càng chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại, giữ vững truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn cách mạng mới; xây dựng hình ảnh Tòa án với vai trò là cơ quan trung tâm thực hiện quyền tư pháp.

Xây dựng Đảng bộ TAQS Trung ương vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”

Thiếu tướng Dương Văn Thăng nêu phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ TAQS Trung ương

Đồng thời, Đảng bộ TAQS Trung ương đã lãnh đạo các đơn vị thực hiện tốt việc xét xử các vụ án thuộc thẩm quyền đảm bảo kịp thời, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để lọt người, lọt tội, không làm oan người không có tội, nhất là các vụ án phức tạp, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, như vụ án Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vụ án Trần Văn Đồng, Lê Quang Hiếu Hùng và đồng phạm sản xuất, buôn bán hàng giả... Quá trình xét xử, các Thẩm phán, Hội thẩm quân nhân thể hiện rõ bản lĩnh, phẩm chất và năng lực của Tòa án cách mạng, thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, chiến sỹ, quần chúng nhân dân vào cơ quan pháp luật, sự tin tưởng của cấp trên đối với TAQS Trung ương.

Ngoài ra, Đảng bộ TAQS Trung ương còn chỉ đạo kịp thời các đơn vị trong công tác giám đốc hoạt động xét xử đối với các Tòa án quân sự cấp dưới, công tác tổng kết kinh nghiệm xét xử, tập huấn nghiệp vụ; công tác thi hành án hình sự. Thực hiện có nề nếp công tác quản lý và cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được quan tâm đúng mức, không để xảy ra tình trạng khiếu nại vượt cấp, kéo dài. Làm tốt công tác phối hợp với các với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong đấu tranh phòng chống tội phạm; thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Xây dựng Đảng bộ thực sự là hạt nhân lãnh đạo cơ quan

Về phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ TAQS Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chỉ thị, quy chế, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quân ủy Trung ương, gắn với tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tạo sự đoàn kết, nhất trí cao, xây dựng Đảng bộ TAQS Trung ương và các chi bộ trực thuộc trong sạch vững mạnh, thực sự là hạt nhân lãnh đạo cơ quan.

Xây dựng Đảng bộ TAQS Trung ương vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”

Toàn cảnh Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TAQS Trung ương nhiệm kỳ 2020- 2025

Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ TAQS Trung ương nhiệm kỳ 2020- 2025, Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù có nhiều khó khăn tác động chi phối đến quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, song với sự nỗ lực, quyết tâm, Đảng bộ đã đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo cơ quan hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XV đã  đề ra. Đảng bộ TAQS Trung ương là một trong những đơn vị tiêu biểu của Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy chế, quy định, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ và ở từng chi bộ; duy trì và chấp hành nghiêm chế độ, nền nếp học tập, sinh hoạt Đảng, nhất là sinh hoạt tự phê bình và phê bình, khắc phục những biểu hiện hữu khuynh, nể nang, né tránh; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện. Năm 2017, 2018, 2019, TAQS Trung ương được TANDTC tặng Cờ thi đua; Tổng cục Chính trị tặng Cờ thi đua năm 2017, 2018; Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua năm 2019.

Xây dựng Đảng bộ TAQS Trung ương vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở TAQS Trung ương

Trong nhiệm kỳ tới, Thượng tướng Đỗ Căn yêu cầu Đảng bộ  TAQS Trung ương tiếp tục phát huy, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo, đoàn kết, thống nhất cao, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, mà thường xuyên, trực tiếp là Đảng uỷ, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Chánh án TANDTC và sự phối hợp, hiệp đồng, giúp đỡ, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị có liên quan; thực hiện tốt Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phòng trào thi đua “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” để xây dựng đơn vị ngày càng chính quy, hiện đại.

Tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ TAQS Trung ương nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 7 đồng chí và bầu 7 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong đó Thiếu tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án TANDTC, Chánh án TAQS Trung ương được bầu làm Bí thư Đảng ủy TAQS Trung ương; Thiếu tướng Trần Duy Hoà, Phó Chánh án TAQS Trung ương được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy TAQS Trung ương nhiệm kỳ 2020- 2025.

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ TAQS Trung ương nhiệm kỳ 2020- 2025, Thiếu tướng Dương Văn Thăng bày tỏ, nhiệm kỳ mới, Đảng bộ TAQS Trung ương sẽ có bước đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm, bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, các chi bộ, vai trò của bí thư, cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, khắc phục triệt để những khâu yếu đã chỉ ra trong nhiệm kỳ qua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần xây dựng Đảng bộ TAQS Trung ương trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xây dựng Đảng bộ TAQS Trung ương vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”