UBTVQH xem xét cho phép thực hiện một số chính sách đặc thù trong phòng chống dịch COVID-19

Ngọc Mai | 08/12/2021, 22:04

Chính phủ đã hoàn thiện Nghị quyết và đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách tập trung vào 4 nhóm vấn đề: Khám bệnh, chữa bệnh; thanh toán chi phí và chế độ chống dịch; dược; trang thiết bị y tế.

ubtvqh-cho-y-kien-chinh-sach-dac-thu-trong-phong-chong-dich.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp.

Chiều 8/12, với sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ phòng, chống dịch Covid -19 và gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan.

Trình bày Tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nêu rõ, trên cơ sở đúc rút kinh nghiệm thực tiễn phòng, chống dịch 2 năm vừa qua; đồng thời rà soát, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, Chính phủ nhận thấy, Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, khóa XV đã cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có việc áp dụng các biện pháp như trong tình trạng khẩn cấp mà chưa ban bố tình trạng khẩn cấp.

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn những vướng mắc, bất cập do quy định tại các Luật hiện hành chưa đáp ứng được yêu cầu đặc biệt, đặc thù, chưa có tiền lệ của công tác phòng, chống dịch.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý, Chính phủ đã hoàn thiện Nghị quyết và đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách tập trung vào 4 nhóm vấn đề: Khám bệnh, chữa bệnh; thanh toán chi phí và chế độ chống dịch; dược; trang thiết bị y tế.

Theo đó, để phù hợp với thực tiễn của hoạt động chống dịch, khi dịch ở mức độ cao đe dọa nghiêm trọng tới sức khỏe, tính mạng con người, Chính phủ kiến nghị cho phép Bộ Y tế, các bộ, ngành và các địa phương được điều động, sử dụng nhân lực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 mà không phụ thuộc vào phạm vi hành nghề được ghi trong chứng chỉ hành nghề hoặc việc có hay không có chứng chỉ hành nghề.

Tiếp tục rà soát để có cơ chế chính sách đãi ngộ phù hợp

Thẩm tra Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Xã hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh nhất trí về sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế được Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép thực hiện là những nội dung quan trọng, liên quan đến sự an toàn, tính mạng và sức khỏe người dân, có đối tượng tác động lớn, do đó, cần được xem xét một cách kỹ lưỡng, thận trọng.

Tuy nhiên, Ủy ban Xã hội thấy rằng, có nội dung trong dự thảo Nghị quyết thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, do đó, đề nghị Chính phủ rà soát lại dự thảo Nghị quyết, chỉ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội những nội dung vượt thẩm quyền của Chính phủ, thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và nội dung được Quốc hội uỷ quyền cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tại Nghị quyết số 30/2021/QH15. Ủy ban Xã hội cũng đề nghị Chính phủ giải trình, làm rõ thêm một số nội dung cụ thể, tiếp tục rà soát về kỹ thuật lập pháp để dự thảo Nghị quyết ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, nhất là những vấn đề có liên quan đến chuyên môn về y tế.

Thảo luận tại Phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ, theo tinh thần Nghị quyết 30/2021/QH15 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội được Quốc hội ủy quyền xem xét quyết định một số vấn đề để ứng phó kịp thời, có hiệu quả với diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành một số Nghị quyết, trong đó cho phép Chính phủ ban hành Nghị quyết có nội dung khác với quy định của luật để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, các cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù cần được xem xét một cách kỹ lưỡng, thận trọng để thực hiện minh bạch và hiệu quả; bảo đảm tinh thần “nhanh nhưng phải đúng, phải chắc chắn và hiệu quả”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao sự nỗ lực của các cơ quan của Chính phủ và các cơ quan của Quốc hội trong việc chuẩn bị nội dung cấp bách này. Về phạm vi của chính sách, Chủ tịch Quốc hội đặt câu hỏi, ngoài lực lượng y tế ra thì các lực lượng khác tham gia phòng, chống dịch hoặc được điều động tham gia phòng, chống dịch có cần cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc thù gì hay không? Lưu ý tới lực lượng y tế cơ sở, Chủ tịch Quốc hội nêu thực tế, biên chế của y tế cơ sở rất ít, lương thấp nên số lượng nhân viên y tế cơ sở bỏ việc rất nhiều do áp lực công việc lớn. Do đó, Chính phủ cần tiếp tục rà soát để có cơ chế chính sách đãi ngộ phù hợp với đội ngũ y tế cơ sở và lực lượng tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch.

Cho phép gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa

Tại phiên làm việc chiều nay, Ủy ban Thường vụ đã nhất trí thông qua Nghị quyết về việc cho phép gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan.

Theo Tờ trình của Chính phủ về nội dung này, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế đối với hàng hóa tạm nhập để bán tại cửa hàng miễn thuế, doanh nghiệp có hàng gửi kho ngoại quan nhưng quá thời hạn lưu giữ tại Việt Nam theo quy định của Luật Hải quan nhưng không thể tái xuất trả nước ngoài do tác động của dịch Covid-19. Chính phủ đề nghị, bổ sung vào dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19 một điều quy định về việc cho phép gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan, cụ thể:

“1. Cho phép hàng hóa lưu giữ tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan nhưng hết thời hạn lưu giữ theo quy định tại Điều 47, Điều 61 Luật Hải quan (bao gồm cả thời gian gia hạn) phát sinh trong thời gian Thủ tướng Chính phủ công bố dịch Covid-19 theo Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 1.4.2020, được tiếp tục lưu giữ đến ngày cơ quan, người có thẩm quyền công bố hết dịch Covid-19 trên phạm vi toàn quốc và được gia hạn một lần không quá 12 tháng kể từ thời điểm công bố hết dịch.

2. Thẩm quyền gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan thực hiện theo quy định của Luật Hải quan”.

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật tán thành với sự cần thiết ban hành Nghị quyết và nhận thấy, nội dung quy định tại Điều 1 của dự thảo Nghị quyết có tác động đến quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp và yêu cầu quản lý nhà nước đối với hàng hóa lưu giữ tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan. Do đó, các nội dung này cần phải được quy định chặt chẽ, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu sau: kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp có liên quan trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hiện nay. Bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước về hoạt động hải quan, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong việc hiểu và áp dụng quy định về gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan khi Nghị quyết được ban hành. Đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
UBTVQH xem xét cho phép thực hiện một số chính sách đặc thù trong phòng chống dịch COVID-19