Giáo dục

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Trường hợp nào được ưu tiên cộng điểm?

N.T.D 14/04/2024 - 08:12

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố chế độ ưu tiên cho học sinh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025.

Theo đó, mức cộng điểm ưu tiên cao nhất là 1,5 điểm và thấp nhất là 0,5 điểm. Với trường hợp có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên, học sinh chỉ được hưởng tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất.

seggw.jpeg
Ảnh minh họa.

Sẽ có ba trường hợp học sinh được cộng điểm ưu tiên:

Thứ nhất: học sinh được cộng 1,5 điểm nếu thuộc một trong các đối tượng: Con liệt sĩ; con thương binh mất sức lao động từ 81% trở lên; con bệnh binh mất sức lao động từ 81% trở lên; con của người được cấp “Giấy chứng nhận hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên”; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Thứ hai: học sinh được cộng 1 điểm nếu thuộc một trong các đối tượng: Con của Anh hùng lực lượng vũ trang; con của Anh hùng Lao động; con của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; con thương binh mất sức lao động dưới 81%; con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; con của người được cấp “Giấy chứng nhận hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

Thứ ba: học sinh được cộng 0,5 điểm nếu thuộc một trong các đối tượng: Có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; người dân tộc thiểu số; người đang sinh sống, học tập ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn (được quy định tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4-6-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025”.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Trường hợp nào được ưu tiên cộng điểm?