Trung ương thảo luận việc thực hiện Nghị quyết về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Trọng Bằng | 06/05/2022, 16:32

Chiều ngày làm việc thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bắt đầu thảo luận Đề án tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

trung-uong-thao-luan-viec-tiep-tuc-doi-moi-nang-cao-hieu-qua-kinh-te-tap-the.jpg
Các đại biểu dự Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII tại hội trường

Ngày 6/5, Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII bước sang ngày làm việc thứ ba.

Buổi sáng: Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường thảo luận về Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.

Buổi chiều: Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận Đề án tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Bài liên quan
Nhiều vấn đề hệ trọng được bàn thảo tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII
Những nội dung trình Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là những vấn đề lớn, khó và hệ trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các lĩnh vực trọng yếu.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung ương thảo luận việc thực hiện Nghị quyết về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể