Tòa án - congly.vn Hoạt động ngành http://congly.vn/hoat-dong-nganh congly.vn congly.vn:http://congly.vn June 26, 2019 03:12:55 June 26, 2019 03:12:55 <![CDATA[ Quy định về phân loại tội phạm trong BLHS 2015 ]]>
So với BLHS 1999 thì BLHS 2015 quy định về phân loại tội phạm có nhiều điểm mới, tiến bộ, phù hợp với đấu tranh phòng chống tội phạm trong giai đoạn hiện nay. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/quy-dinh-ve-phan-loai-toi-pham-trong-blhs-2015-303682.html June 25, 2019 08:29:22
<![CDATA[ Thủ tục truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân ]]>
Bộ luật Hình sự năm 2015 đã quy định truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/thu-tuc-truy-cuu-trach-nhiem-hinh-su-doi-voi-phap-nhan-303488.html June 23, 2019 07:53:47
<![CDATA[ TANDTC họp giao ban công tác Quý II/2019 ]]>
Ngày 21/6, TANDTC tổ chức cuộc họp giao ban công tác Qúy II năm 2019 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng tiếp theo. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC chủ trì cuộc họp. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/tandtc-hop-giao-ban-cong-tac-quy-ii/2019-303370.html June 21, 2019 22:28:35
<![CDATA[ TAND Thanh Hóa trao quyết định bổ nhiệm chức danh Thẩm phán trung cấp và Thẩm phán sơ cấp ]]>
Chiều 20/6, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm chức danh Thẩm phán trung cấp và Thẩm phán sơ cấp. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/tand-thanh-hoa-trao-quyet-dinh-bo-nhiem-chuc-danh-tham-phan-trung-cap-va-tham-phan-so-cap-303248.html June 21, 2019 06:42:32
<![CDATA[ Lãnh đạo TANDTC chúc mừng các cơ quan thông tấn, báo chí ]]>
Nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019), lãnh đạo TANDTC đã đến thăm, tặng hoa và chúc mừng các cơ quan thông tấn báo chí. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/lanh-dao-tandtc-chuc-mung-cac-co-quan-thong-tan-bao-chi-303276.html June 21, 2019 06:31:29
<![CDATA[ Hội thảo Chiến lược cải cách tư pháp trong TAND định hướng đến năm 2030 ]]>
Ngày 20/6/2019, tại Hà Nội, TANDTC tổ chức Hội thảo Chiến lược cải cách tư pháp trong TAND định hướng đến năm 2030. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/hoi-thao-chien-luoc-cai-cach-tu-phap-trong-tand-dinh-huong-den-nam-2030-303242.html June 20, 2019 18:29:45
<![CDATA[ Quy định về rút kháng cáo, kháng nghị trong giai đoạn xét xử phúc thẩm ]]>
Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 có nhiều nội dung được sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng các yêu cầu lý luận và thực tiễn, trong đó có quy định rút kháng cáo, kháng nghị trong giai đoạn xét xử phúc thẩm. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/quy-dinh-ve-rut-khang-cao-khang-nghi-trong-giai-doan-xet-xu-phuc-tham-302414.html June 20, 2019 09:37:02
<![CDATA[ Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội chi đoàn TANDTC ]]>
Ngày 19/6, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TANDTC tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội chi đoàn, Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ Đoàn cơ sở. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/hoi-nghi-tap-huan-cong-tac-to-chuc-dai-hoi-chi-doan-tandtc-303138.html June 19, 2019 21:28:22
<![CDATA[ Hoạt động kiểm tra, giám sát trong tố tụng hình sự ]]>
Việc kiểm tra, giám sát trong tố tụng hình sự được quy định tại Điều 33 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2018). ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/hoat-dong-kiem-tra-giam-sat-trong-to-tung-hinh-su-300722.html June 18, 2019 10:18:22
<![CDATA[ TAND tỉnh Quảng Nam: Sơ kết 6 tháng đầu năm công tác thi đua, khen thưởng ]]>
Ngày 17/6, TAND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/phong-trao-thi-dua/tand-tinh-quang-nam-so-ket-6-thang-dau-nam-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-302908.html June 17, 2019 21:37:12