Tòa án - congly.vn Hoạt động ngành http://congly.vn/hoat-dong-nganh congly.vn congly.vn:http://congly.vn July 10, 2020 10:37:20 July 10, 2020 10:37:20 <![CDATA[ Họp bàn phương án sản xuất phim tài liệu "Tòa án nhân dân xét xử những đại án điển hình" ]]>
Sáng nay (8/7), đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TANDTC chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo với Đoàn làm phim, bàn phương án xây dựng và sản xuất tập phim tài liệu "Tòa án nhân dân xét xử những đại án điển hình". ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/hop-ban-phuong-an-san-xuat-phim-tai-lieu-toa-an-nhan-dan-xet-xu-nhung-dai-an-dien-hinh-350032.html July 08, 2020 14:55:41
<![CDATA[ Bổ nhiệm Chánh án TAND quận Hải Châu ]]>
Ngày 7/7, tại trụ sở TAND quận Hải Châu (T.P Đà Nẵng) TAND T.P Đà Nẵng đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh án TAND cấp quận tại Hải Châu. ]]>
http://congly.vn/toa-an-dia-phuong/bo-nhiem-chanh-an-tand-quan-hai-chau-349910.html July 07, 2020 15:51:27
<![CDATA[ Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ "Xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự theo BLTTHS năm 2015" ]]>
Ngày 7/7, Hội đồng nghiệm thu công trình khoa học TANDTC tổ chức lễ bảo vệ và nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ "Xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự theo Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015". ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/nghiem-thu-de-tai-khoa-hoc-cap-bo-xet-xu-so-tham-cac-vu-an-hinh-su-theo-bltths-nam-2015-349882.html July 07, 2020 13:02:54
<![CDATA[ Dừng một số hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống TAND để tập trung chuyên môn ]]>
Sáng 6/7, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống TAND. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/70-nam-truyen-thong-tand/dung-mot-so-hoat-dong-ky-niem-75-nam-ngay-truyen-thong-tand-de-tap-trung-chuyen-mon-349822.html July 06, 2020 23:02:55
<![CDATA[ TANDTC sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2020 ]]>
Sáng 2/7, Công đoàn TANDTC tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch công tác 06 tháng cuối năm 2020. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/tandtc-so-ket-cong-tac-cong-doan-6-thang-dau-nam-2020-349332.html July 02, 2020 17:05:32
<![CDATA[ Hội nghị sơ kết công tác đoàn, phong trào thanh niên giữa nhiệm kỳ TAND cấp cao tại Hà Nội ]]>
Ngày 2/7, Đoàn Thanh niên TAND cấp cao tại Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đoàn, phong trào thanh niên giữa nhiệm kỳ 2017-2022. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/phong-trao-thi-dua/hoi-nghi-so-ket-cong-tac-doan-phong-trao-thanh-nien-giua-nhiem-ky-tand-cap-cao-tai-ha-noi-349328.html July 02, 2020 16:48:57
<![CDATA[ Cần đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, kiện toàn nhân sự và sớm kết thúc Đại hội đảng các cấp ]]>
Kết thúc Hội nghị tổng kết thực tiễn, nâng cao chất lượng xét xử và Triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã kết luận nhiều nội dung quan trọng. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/can-day-nhanh-tien-do-giai-quyet-an-kien-toan-nhan-su-va-som-ket-thuc-dai-hoi-dang-cac-cap-349154.html July 01, 2020 14:55:24
<![CDATA[ Hội nghị tổng kết thực tiễn, nâng cao chất lượng xét xử; Triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án ]]>
Sáng 30/6, TANDTC tổ chức Hội nghị tổng kết thực tiễn, nâng cao chất lượng xét xử và triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TANDTC chủ trì Hội nghị. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/hoi-nghi-tong-ket-thuc-tien-nang-cao-chat-luong-xet-xu-trien-khai-thi-hanh-luat-hoa-giai-doi-thoai-tai-toa-an-349020.html June 30, 2020 16:56:42
<![CDATA[ Một số sai sót cần rút kinh nghiệm liên quan đến giải quyết các vụ án dân sự ]]>
Hội nghị trực tuyến tháng 6/2020 giúp cho các Thẩm phán, Thẩm tra viên và Thư ký rút kinh nghiệm trong công tác xét xử, đồng thời hệ thống hóa lại các vấn đề tranh chấp về sỡ hữu đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/mot-so-sai-sot-can-rut-kinh-nghiem-lien-quan-den-giai-quyet-cac-vu-an-dan-su-348954.html June 30, 2020 09:30:58
<![CDATA[ Rút kinh nghiệm trong quá trình xét xử các vụ án dân sự liên quan đến quyền sở hữu ]]>
Sáng 29/6, TANDTC tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến tháng 6/2020 với chuyên đề “Rút kinh nghiệm các sai sót trong quá trình xét xử các vụ án dân sự liên quan đến quyền sở hữu”. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/cai-cach-tu-phap/rut-kinh-nghiem-trong-qua-trinh-xet-xu-cac-vu-an-dan-su-lien-quan-den-quyen-so-huu-348882.html June 29, 2020 18:43:53