TP. Vĩnh Yên –Vĩnh Phúc: Nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của chính quyền các cấp

Vĩnh Phúc | 26/02/2021, 16:03

Đây là nhấn mạnh của lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên nhằm giải quyết những nhiệm vụ phát triển của địa phương.

26.2-tcanh-tky.jpg
Toàn cảnh phiên họp thường kỳ của TP. Vĩnh Yên

Chiều ngày 25/2/2021, dưới sự chủ trì của các ông Lương Văn Long, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, ông Lê Anh Tân, Phó Chủ tịch UBND thành phố, UBND thành phố Vĩnh Yên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2/2021.

Dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Kim Định, Ủy viên BTV thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng thành ủy, các tổ chức đoàn thể thành phố.

Tại phiên họp các đại biểu nghe và cho ý kiến vào các báo cáo: Tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu BTV Tỉnh ủy giao thành phố thực hiện trong năm 2021; thực trạng và đề xuất giải pháp công tác cán bộ và tổ chức bộ máy để thực hiện khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII trong bộ máy chính quyền thành phố.

Đề án nâng cao chất lượng dịch vụ thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2021-2030: Theo đó bám sát nhiệm vụ, chỉ tiêu BTV Tỉnh ủy giao, trong tháng 2/2021, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo, xây dựng kế hoạch kiểm tra trách nhiệm thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của 9 chủ tịch UBND các xã, phường và một số phòng, ban thuộc UBND thành phố; đã giải quyết theo thẩm quyền xong 3/4 vụ việc khiếu nại tố cáo, không có vụ việc khiếu kiện đông người vượt cấp; công tác bồi thường GPMB được triển khai thực hiện quyết liệt.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công lũy kế vốn giải ngân đến ngày 19/2/2021 đạt gần 49,3 tỷ đồng; công tác quản lý đất đai, kiểm tra, xử lý các trường hợp xây dựng trái phép được tăng cường. Công tác quản lý, sắp xếp tổ chức bộ máy và biên chế cán bộ công chức, viên chức của thành phố được thực hiện theo đúng chủ trương, Nghị quyết, Đề án của trung ương, của tỉnh. Bộ máy hành chính sự nghiệp đã được thu gọn, tinh giảm, giảm đầu mối quản lý. Hiện UBND thành phố có 11 phòng chuyên môn; 40 đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có 36 đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức hiện đã đáp ứng về trình độ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm. Việc tinh giản biên chế, giảm số lượng cấp phó được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Công tác đánh giá phân loại cán bộ được thực hiện bám sát các văn bản của trung ương, của tỉnh. Công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ được quan tâm; công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện kịp thời, đáp ứng được các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình, thủ tục.. .

Đề xuất giải pháp công tác cán bộ và tổ chức bộ máy để thực hiện khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII trong bộ máy chính quyền thành phố, các đại biểu cho ý kiến tiếp tục cần công khai, minh bạch các vị trí tuyển dụng; khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân làm tốt, tham mưu tốt; thủ trưởng cơ quan, đơn vị cần lượng hóa được vị trí việc làm cho cán bộ; quan tâm đến đời sống CBCC-VC; bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả; tăng cường công tác đào tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao...Đối với lĩnh vực dịch vụ tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 19,3%/năm; cơ cấu dịch vụ đến năm 2020 là 64%. Toàn thành phố có 651 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ; 7295 cơ sở là hộ kinh doanh thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng du lịch và dịch vu khác...

Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên, ông Lương Văn Long nhấn mạnh: Cần triển khai quyết liệt, đồng bộ hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ, chỉ tiêu BTV Tỉnh ủy giao thành phố, đảm bảo không có khiếu kiện đông người vượt cấp. Giải quyết nút thắt GPMB để phát triển kinh tế xã hội. Triển khai đầu tư công theo đúng quy trình, thủ tục đảm bảo công tác quy hoạch, phát triển đô thị thành phố. Đối với công tác cán bộ và tổ chức bộ máy cần xác định đây là khâu then chốt để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Về đề án nâng cao chất lượng dịch vụ thành phố cần đánh giá nổi bật tiềm năng, lợi thế của Vĩnh Yên về dịch vụ; có giải pháp đột phá phát triển dịch vụ là ngành kinh tế chủ yếu của thành phố; trong quá trình phát triển cần có lộ trình thực hiện cụ thể...

Về kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT thành phố Vĩnh Yên lần thứ IX, các đồng chí chủ trì hội nghị cho ý kiến: Thành phố sẽ tham gia 100% các môn thể thao tỉnh đề xuất. Đại hội điểm cấp xã, phường dự kiến tổ chức trong tháng 7; Đại hội thể dục thể thao thành phố trong tháng 10. Từ nay đến khi diễn ra đại hội các phòng, ban đơn vị, các xã, phường có liên quan cần xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, phấn đấu đoàn Vĩnh Yên sẽ đứng vị trí số 1 khi tham gia Đại hội TDTT cấp tỉnh.

Bài liên quan
Tổ chức chính quyền đô thị tại TP Hồ Chí Minh: Cần 5 giải pháp
Sáng 12/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP. Vĩnh Yên –Vĩnh Phúc: Nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của chính quyền các cấp