Tổng Bí thư dự Lễ kỷ niệm ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật

Hương Thủy, Ảnh: TTXVN | 05/12/2015, 13:19

Sáng 5/12, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động.

Các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh và Trần Đức Lương; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng; Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Nguyễn Thị Doan; đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương đã dự lễ. Nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã gửi lẵng hoa chúc mừng. 

Tổng Bí thư dự Lễ kỷ niệm ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gắn danh hiệu Anh hùng Lao động lên lá cờ truyền thống của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật 

Phát biểu tại buổi lễ, Quyền Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật Hoàng Phong Hà nêu rõ: Cách đây 70 năm, vào ngày 5/12/1945, Nhà xuất bản Sự thật, tiền thân của Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật, ra đời do đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh trực tiếp phụ trách. Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, Nhà xuất bản luôn vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Là đơn vị sự nghiệp Trung ương của Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật luôn đóng vai trò là cơ quan xuất bản sách chính trị, pháp luật, tư tưởng Hồ Chí Minh nòng cốt của Đảng và Nhà nước. 

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật đã có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức của Nhà xuất bản đã đóng góp nhiều công sức, trí tuệ để lưu lại cho các thế hệ hiện nay và mai sau hàng vạn cuốn sách, trong đó có nhiều bộ sách quý, quy mô đồ sộ được tổ chức biên tập công phu, in ấn và trình bày đẹp như: C. Mác- Ph. Ăngghen toàn tập; V.I.Lênin toàn tập; Hồ Chí Minh toàn tập; Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử; Văn kiện Đảng toàn tập; Bộ văn kiện Quốc hội; Bộ sách viết về tiểu sử các nhà lãnh đạo tiền bối của Cách mạng Việt Nam; Lịch sử Quân sự Việt Nam, Lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam; tủ sách trang bị cho cơ sở xã, phường, tủ sách pháp luật... Nhà xuất bản đã đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin mới nhất. Một số bộ sách quý như Văn kiện Đảng toàn tập, Hồ Chí Minh toàn tập, Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã thực hiện số hóa, đưa vào CD- ROM. 

Những năm tới đây, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật sẽ không ngừng đổi mới phát triển theo chiều sâu và bền vững, tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan xuất bản sách lý luận chính trị nòng cốt của Đảng và Nhà nước, góp phần giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng. Phấn đấu xây dựng Nhà xuất bản thành trung tâm xuất bản sách chính trị hiện đại hàng đầu ở Việt Nam với đội ngũ cán bộ biên tập chuyên nghiệp. 

Tổng Bí thư dự Lễ kỷ niệm ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao danh hiệu Anh hùng Lao động tặng Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch nước nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đã đạt được. 

Phân tích bối cảnh tình hình, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật cần tiếp tục nghiên cứu, tổ chức biên tập, xuất bản những cuốn sách lý luận, chính trị chuyên sâu gắn lý luận với thực tiễn cách mạng Việt Nam những năm qua; tăng cường hướng dẫn về lý luận, phổ biến kinh nghiệm thực tiễn cho cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách cơ bản, có hiệu quả, góp phần thực hiện thắ ng lợi nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Tập thể cán bộ, công nhân viên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, phát huy vai trò là cơ quan xuất bản sách lý luận, chính trị, pháp luật nòng cốt của Đảng và Nhà nước góp phần giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng. Nhà xuất bản thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, chính sách, kế hoạch xuất bản sách lý luận chính trị, pháp luật hằng năm bảo đảm phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị; nâng cao chất lượng công tác xuất bản sách về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Xuất bản kịp thời các công trình nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Nhà xuất bản tổ chức tốt việc biên soạn, xuất bản sách chính trị, pháp luật phổ thông phù hợp với từng đối tượng độc giả cụ thể, đặc biệt là học sinh, sinh viên; đẩy mạnh tổ chức biên soạn, xuất bản sách phản bác các luận điệu xuyên tạc về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phê phán các thói hư, tật xấu của cán bộ, đảng viên. Nhà xuất bản xuất bản kịp thời những tài liệu phục vụ các sinh hoạt chính trị, các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước. Trước mắt, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật cần tập trung xuất bản kịp thời các tài liệu phục vụ việc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, sách phục vụ triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp, sách phục vụ triển khai đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cuộc vận động lớn cùa Đảng và Nhà nước. 

Phó Chủ tịch nước mong muốn Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động xuất bản; thực hiện tốt công tác cộng tác viên, nhất là các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà hoạt động thực tiễn, các nhà khoa học, các cơ quan Trung ương và địa phương, các viện nghiên cứu, trường đại học; phối hợp, hợp tác chặt chẽ với các cơ quan nghiên cứu, giảng dạy lý luận, các cơ quan quản lý để khai thác, sử dụng các ẩn phẩm xuất bản. Công tác phát hành sách cần được làm tốt nhằm đưa sách lý luận, chính trị, pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh kịp thời phục vụ các đối tượng độc giả trong và ngoài nước.

Bài liên quan
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Hoa Kỳ
Chiều 15/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng Bí thư dự Lễ kỷ niệm ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật