Thủ tướng trao quyết định công nhận 'Huyện nông thôn mới' đầu tiên vùng Tây Bắc

Ngọc Mai | 30/01/2020, 15:14

Thủ tướng yêu cầu Trung ương và tỉnh Yên Bái cần chú trọng duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn, tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao hơn nữa trong giai đoạn tiếp theo là xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Sáng 30/1, tại tỉnh Yên Bái, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định công nhận huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới.

Rút ra những kinh nghiệm, bài học nhân rộng ra vùng Tây Bắc và cả nước

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng điểm lại một số nét chính về kết quả xây dựng nông thôn mới trong cả nước thời gian qua, với 54,7% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt mức trước 2 năm so với Nghị quyết của Đảng và Quốc hội giao. Chúng ta đã có 113 số huyện trong cả nước đạt chuẩn nông thôn mới. Vì thế, bộ mặt nông thôn của nước ta khang trang, xanh sạch đẹp, giàu có hơn. Sản xuất nông nghiệp được tái cơ cấu mạnh mẽ, tiếp tục phát triển nhiều mô hình liên kết sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Số hộ nghèo trong cả nước giảm nhanh.

Thủ tướng trao quyết định công nhận 'Huyện nông thôn mới' đầu tiên vùng Tây Bắc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ

Theo Thủ tướng, Yên Bái là tỉnh vùng cao còn nhiều khó khăn, thường xuyên chịu tác động nặng nề của thiên tai, bão lũ nhưng tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực vươn lên và  đạt được nhiều thành tích rất đáng tự hào, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của cả nước trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Trong đó, Trấn Yên là huyện điển hình trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh Yên Bái, mặc dù có có 6 xã và 46 thôn đặc biệt khó khăn.

Thủ tướng nêu rõ xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên và lâu dài, không có điểm dừng. Mặc dù đạt kết quả đáng khích lệ, đáng trân trọng nhưng chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn và rất nhiều thách thức, nhất là các huyện vùng cao của các tỉnh Tây Bắc nói chung.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Yên Bái nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế, phát huy kết quả đã đạt được, động viên mọi tầng lớp nhân dân chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, lịch sự. Tiếp tục thi đua nâng cao chất lượng bảo đảm tính bền vững các tiêu chí nông thôn mới gắn liền với phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm môi trường và nhu cầu thiết yếu quan trọng của người dân. Trung ương và địa phương tỉnh Yên Bái cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ưu tiên bố trí nguồn lực, vận dụng sáng tạo cơ chế, chính sách chung vào điều kiện cụ thể của địa phương cùng với việc hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, cần chú trọng duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn, “tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao hơn nữa trong giai đoạn tiếp theo mà chúng ta gọi là xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng đề nghị rút ra những kinh nghiệm, bài học, đặc biệt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới ở huyện, xã, thôn đặc biệt khó khăn để nhân rộng ra cả nước, trước hết là vùng Tây Bắc như tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại gắn với phát triển đô thị; đẩy mạnh phát triển sản xuất, tái cơ cấu mạnh mẽ hơn nữa cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững; phát triển các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đào tạo nghề, đào tạo nguồn nhân lực gắn với phát triển các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi giá trị; chú trọng công tác bảo vệ môi trường theo hướng xanh sạch đẹp. Không chỉ kinh tế, tiếp tục nâng cao văn hóa tinh thần cho người dân nông thôn theo hướng củng cố tình làng nghĩa xóm, giữ gìn những nét đẹp truyền thống, bản sắc văn hóa từng vùng quê, giữ gìn an ninh nông thôn, vùng đồng bào các dân tộc vùng cao. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức để mọi người dân chủ động, nhiệt tình, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, sức mạnh là từ người dân, Thủ tướng nói.

Nông thôn mới đã tạo một luồng sinh khí mới cho Trấn Yên

Trấn Yên là huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Yên Bái và khu vực Tây Bắc. Huyện có 6 xã và 46 thôn, bản đặc biệt khó khăn (5 thôn có 100% đồng bào Mông sinh sống). Khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, Trấn Yên có xuất phát điểm thấp, địa bàn rộng, trình độ phát triển ở các xã không đồng đều, đặc biệt trên địa bàn huyện còn 6 xã và 46 thôn, bản đặc biệt khó khăn, trong đó có 5 thôn 100% đồng bào Mông sinh sống, thu nhập của người dân ở mức thấp, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn. Do vậy, Trấn Yên xác định chương trình xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Huyện đã thực hiện với quyết tâm chính trị cao, kiên trì, bền bỉ, có phương pháp, cách làm khoa học, quyết liệt, chọn đúng trọng tâm, trọng điểm theo từng giai đoạn phù hợp với thực tiễn địa phương; qua đó, đã tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức của các cấp, các ngành, đặc biệt là nhân dân các dân tộc trong huyện về vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới là của nhân dân, do nhân dân quyết định, để từ đó tích cực tham gia thực hiện. Phong trào xây dựng nông thôn mới đã tạo một luồng sinh khí mới đến với mỗi ngôi nhà và từng ngõ xóm cũng như trên khắp các cánh đồng.

Trong 10 năm qua, tổng vốn huy động xây dựng nông thôn mới đạt 7.361 tỷ đồng, trong đó: nguồn vốn  ngân sách Nhà nước 2.280 tỷ đồng, chiếm 31%; nhân dân đóng góp 842 tỷ đồng, chiếm 12%; còn lại là các nguồn vốn khác.

Thủ tướng trao quyết định công nhận 'Huyện nông thôn mới' đầu tiên vùng Tây Bắc

Thủ tướng trao Quyết định công nhận huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới 

Có thể nói, với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc tích cực của nhân dân, đến tháng 10/2019, huyện có 21/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, 6 xã đặc biệt khó khăn cũng đã về đích nông thôn mới trước thời hạn; huyện hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Nông thôn mới đã thực sự mang lại hiệu quả tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương; kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực; sản xuất phát triển, thu nhập của nhân dân được nâng cao; các di tích và truyền thống văn hóa được gìn giữ và phát huy...

Đặc biệt, mạng lưới giao thông đã đáp ứng cho nhu cầu phát triển, đường xã, liên xã được cứng hóa 100%; đường trục thôn, liên thôn được cứng hóa 80,8%; đường ngõ, xóm được cứng hóa 58,11% và 100% đường trục chính nội đồng được lu lèn đất cấp III trở lên đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển hàng hóa thuận lợi quanh năm.

Hệ thống thủy lợi nội đồng được đảm bảo phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai, trên 92,3% diện tích được tưới và tiêu nước chủ động tại các xã; 73,4% kênh mương được cứng hóa.

100% xã có hệ thống điện nông thôn đạt chuẩn, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện; 98% số hộ được sử dụng điện thường xuyên, an toàn. Trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 100%, tăng 97,1% so với khi thực hiện Chương trình nông thôn mới năm 2011; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học đạt 86,6%. Số lao động có việc làm qua đào tạo đạt 55,52%. Hạ tầng thương mại nông thôn tại 21 xã được đảm bảo.

Trên địa bàn huyện không còn hộ ở nhà tạm, nhà dột nát; 98,5% số hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định. Trung tâm Y tế huyện đảm bảo các yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị và cán bộ; 100% các xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã đảm bảo chăm sóc sức khỏe bước đầu cho người dân; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế toàn huyện đạt 93,5%, tăng 22,5% so với năm 2011.

Song song với việc xây dựng cơ sở hạ tầng, đời sống văn hóa, Trấn Yên cũng xác định phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển công nghiệp, dịch vụ nhằm nâng cao thu nhập cho người dân là nội dung cốt lõi trong xây dựng nông thôn mới.

Từ một địa phương sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm là chính, nay không chỉ biết ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất mà còn xây dựng vững chắc các vùng sản xuất hàng hóa chủ lực đem lại nguồn thu nhập cao như: vùng trồng tre Bát độ 3.500 ha, sản lượng măng trên 50 nghìn tấn/năm (tăng 40 nghìn tấn so với năm 2011); vùng quế đạt trên 16.000 ha, sản lượng vỏ quế khô trên 3.000 tấn/năm; vùng trồng dâu nuôi tằm 700 ha, sản lượng kén trên 600 tấn kén/năm (tăng gấp 7 lần so với năm 2011); vùng trồng cây ăn quả có múi 750 ha; cơ sở chăn nuôi hàng hóa 592 cơ sở, sản lượng thịt hơi các loại tăng 3 lần so với năm 2011.

Các vùng sản xuất hàng hóa chủ lực này đều cho lợi nhuận trên 200 triệu đồng/ha/năm. Giá trị sản phẩm bình quân trên 1 ha đất nông nghiệp đạt 100 triệu đồng/ha.

Các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện đều được gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm thông qua doanh nghiệp, hợp tác, tạo thành các chuỗi liên kết trong sản xuất. Trấn Yên cũng đã xây dựng chứng nhận vùng sản phẩm quế hữu cơ đạt tiêu chuẩn Oganic châu Âu; chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP đối với vùng sản phẩm quả có múi, chè Bát Tiên; chứng nhận VietGAP trong chăn nuôi với sản phẩm gà Minh Dư; chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm măng Bát độ...

Nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp, huyện đã phát động nhân dân trồng được 250 km đường hoa trên các tuyến đường trục xã, trục thôn. Công tác tổng vệ sinh môi trường được duy trì thường xuyên vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật tuần cuối hàng tháng...

Từ xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất đã góp phần tăng thu nhập bình quân khu vực nông thôn năm 2019 đạt 35,04 triệu đồng/người/năm (tăng gấp 3,5 lần so với năm 2011). Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,75% (giảm 23,35% so với năm 2011). Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 96,2% (tăng 6,5% so với năm 2011).

Bài liên quan
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Thành phố Hải Phòng
Ngày 7/3, trước kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hải Phòng có cuộc tiếp xúc cử tri Thành phố Cảng.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thủ tướng trao quyết định công nhận 'Huyện nông thôn mới' đầu tiên vùng Tây Bắc