Thủ tướng: Thực hiện nghiêm túc tinh giản biên chế và tiết kiệm chi

Mai Thoa | 31/12/2019, 16:16

Phát biểu tổng kết Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương, Thủ tướng nêu rõ, cần thực hiện nghiêm túc việc tinh giản biên chế, tiết kiệm chi để nâng lương cho cán bộ, công chức theo đúng lộ trình mà Trung ương đã quy định.

Thủ tướng: Thực hiện nghiêm túc tinh giản biên chế và tiết kiệm chi

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận Hội nghị. Ảnh Chính phủ

Sau gần hai ngày làm việc, sáng nay 31/12, Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương đã kết thúc tốt đẹp. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, đã có 36 kiến nghị trực tiếp của 13 tỉnh, thành phố phát biểu tại Hội nghị và 366 kiến nghị bằng văn bản gửi đến Chính phủ. Trên tinh thần rất lắng nghe ý kiến của các ngành, địa phương, Chính phủ sẽ chịu trách nhiệm xử lý những vấn đề đặt ra và giao VPCP tổng hợp các ý kiến, báo cáo Thủ tướng chỉ đạo giải quyết.

Nơi nào làm tốt cần phát huy

Điểm lại kết quả năm 2019, Thủ tướng nhắc đến phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị là “toàn diện, vượt mức, rất đáng mừng vì trong bối cảnh quốc tế, khu vực như vậy, chúng ta đã thực hiện tốt hơn, cao hơn năm 2018”, nhất là mang lại kết quả tốt đẹp cho đời sống của nhân dân và tiềm lực đất nước được khơi dậy, chưa bao giờ Việt Nam có một cơ đồ như thế.

Từ kết quả này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ, ngành và chính quyền các địa phương nào đã làm tốt thì cần cố gắng phát huy hơn nữa, những nơi nào làm chưa tốt cần khắc phục. Ngay từ đầu năm 2020 phải giải quyết nhanh hơn các vấn đề còn bất cập, khó khăn ở ngành mình và địa phương mình. Điển hình như giải ngân vốn đầu tư công, ô nhiễm không khí, rác thải, sử dụng ma túy trong thanh thiếu niên và học đường, cùng với vấn đề văn hóa ứng xử và văn minh xã hội.

Hay vấn đề năng lượng, dự báo thời gian tới sẽ thiếu điện, nên các ngành chức năng cần có phương án khắc phục. “Chúng ta nói khát vọng, đổi mới sáng tạo, nhưng đồng thời phải khắc phục nhanh những yếu kém, tồn tại, bất cập được nêu tại Hội nghị”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Nhắc lại thông điệp về phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, Thủ tướng nêu rõ phải mở rộng thông điệp này, “không đánh đổi môi trường để lấy kinh tế đã nói rồi, nhưng bổ sung thành không đánh đổi môi trường, văn hóa và văn minh xã hội lấy kinh tế”. Môi trường văn hóa bị ô nhiễm cũng độc hại không kém môi trường không khí. Nền tảng xã hội là bệ phóng và trụ đỡ cho phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Thủ tướng: Thực hiện nghiêm túc tinh giản biên chế và tiết kiệm chi

Quang cảnh hội nghị

Đề cập đến những trường hợp đạo đức xuống cấp thời gian, Thủ tướng nhấn mạnh: Kinh tế phát triển nhưng đạo đức xã hội tốt đẹp, truyền thống bản sắc dân tộc phải được gìn giữ, hành vi ứng xử của mọi công dân phải văn minh và nhân văn. Ngoài ra, chúng ta ai cũng mong muốn, kinh tế thị trường định hướng XHCN phải là môi trường tốt cho việc hình thành nên những doanh nhân có tinh thần dân tộc, biết tôn trọng cội nguồn, tuân thủ pháp luật, hòa ý chí của mình vào khát vọng dân tộc về một Việt Nam độc lập, tự cường và thịnh vượng.

Quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm

Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các địa phương phải quán triệt 4 bài học và thực hiện tốt 5 nhiệm vụ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu ngày 30/12.

Theo đó, thứ nhất, phải phải kế thừa và phát huy những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử hơn 30 năm đổi mới và kết quả toàn diện đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Bởi nếu chúng ta dừng lại, thỏa mãn sớm thì sẽ không thành công.

Thứ hai là tăng cường đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Từ đồng lòng, đoàn kết ấy mà quyết tâm tiến công vào công việc được Đảng, Nhà nước giao.

Thứ ba, tranh thủ sự đồng thuận, đồng tình, ủng hộ, cổ vũ, động viên kịp thời của cán bộ, đảng viên, các đồng chí lão thành, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan thông tin báo chí để tạo nên sức mạnh tổng hợp, đồng tâm nhất trí của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Thứ tư, đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, cùng với kinh tế Nhà nước và kinh tế tập thể trở thành lực lượng nòng cốt để nâng cao năng lực nội sinh. Đó là khoa học công nghệ, là kinh tế số, là phủ sóng 5G, đặc biệt phải có chủ trương, chính sách giải phóng mọi nguồn lực cho phát triển.

Về một số định hướng chỉ đạo, điều hành năm 2020, Thủ tướng gợi ý, không ngừng đổi mới tư duy xây dựng, hoàn thiện và thực thi chính sách pháp luật, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn, tạo mọi thuận lợi cho người dân doanh nghiệp. Phải chỉ rõ điểm nào trong văn bản, chính sách còn vướng mắc, kìm hãm sự phát triển chứ không nói chung là thể chế pháp luật tồn tại bất cập.

Khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, giải phóng mọi năng lực sản xuất, tận dụng tốt các tiềm năng thế mạnh, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát triển mạnh mẽ các ngành, lĩnh vực là động lực tăng trưởng.

Có cơ chế chính sách, giải pháp cụ thể tạo đột phá, thúc đẩy mạnh mẽ để cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng một cách thực chất, hiệu quả trên cơ sở thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh phân cấp gắn với đề cao trách nhiệm và kiểm soát quyền lực, nhất là đối với người đứng đầu và có chế tài xử lý nghiêm các vi phạm. Thủ tướng cho rằng, có tình trạng một số tỉnh, bộ, ngành không giữ vững kỷ cương kỷ luật, cho nên chủ trương rất nhiều nhưng việc tạo ra những sản phẩm vật chất và tinh thần chưa được bao nhiêu, thậm chí còn kiềm chế.

Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thiết kế cụ thể, triển khai đồng bộ trong phạm vi trách nhiệm mà pháp luật giao để làm rõ những nội dung định hướng phát triển ngành, địa phương mình. Đồng thời thực hiện nghiêm túc việc tinh giản biên chế, tiết kiệm chi để nâng lương cho cán bộ, công chức theo đúng lộ trình mà Trung ương đã quy định.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã quán triệt các cấp, các ngành chức năng và các địa phương không để thiếu hàng hóa phục vụ Tết, lưu ý mặt hàng thịt lợn, không được để đẩy giá, làm ảnh hưởng đến lạm phát quý I/2020. Lo đảm bảo cho mọi nhà, mọi người đều có Tết, nhất là đối tượng chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa. Đảm bảo an ninh, trật tự an toàn cho người dân trong dịp Tết.

Thủ tướng cũng lưu ý việc thực hiện chủ trương của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ là không tranh thủ dịp Tết này để biếu quà cấp trên. Tất cả các lãnh đạo phải nêu gương việc này.

 

Bài liên quan
TANDTC tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết 5 năm thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Sáng 12/6, tại Trụ sở TANDTC, Đảng ủy TANDTC đã tổ chức Hội nghị kết nối trực tuyến với Hội nghị toàn quốc Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thủ tướng: Thực hiện nghiêm túc tinh giản biên chế và tiết kiệm chi