thứ trưởng ngoại giao đặng hoàng giang

Việt Nam xử lý các công việc tại Hội đồng Bảo an phù hợp, cân bằng
Việt Nam đã chủ động tham gia, đóng góp và hoàn thành tốt nhiệm vụ Ủy viên không thường trực HĐBA trong Quý I/2021, xử lý các công việc tại HĐBA một cách cân bằng và phù hợp, trên cơ sở đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO