thu hồi tài sản tham nhũng

Ban Bí thư: Người đứng đầu cấp uỷ chịu trách nhiệm về thu hồi tài sản tham nhũng tại cơ quan, đơn vị mình
Người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác thu hồi tài sản tham nhũng tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, Chỉ thị Ban Bí thư nêu rõ.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO