Thông tin trong các đơn phản ánh về 6 đại biểu Quốc hội khóa XV là không có cơ sở

Ngọc Mai | 13/07/2021, 20:32

Các cơ quan có thẩm quyền đã xác minh làm rõ thông tin trong các đơn phản ánh liên quan 6 trường hợp trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và khẳng định, các thông tin nêu trong đơn là không có cơ sở, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó trưởng Tiểu ban Nhân sự của Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết.

nguyen-thi-thanh.jpg
Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó trưởng Tiểu ban Nhân sự của Hội đồng Bầu cử quốc gia: 6 người có đơn phản ánh đều bảo đảm tiêu chuẩn đủ tư cách đại biểu Quốc hội Khóa XV

Trình bày dự thảo báo cáo, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó trưởng Tiểu ban Nhân sự của Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Thanh cho biết, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV đã được diễn ra theo nguyên tắc phổ thông bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín; bảo đảm yêu cầu dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Hiệp thương lựa chọn người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tổ chức công khai, dân chủ, đúng pháp luật. Các bước lập, công bố danh sách cử tri, danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội được tiến hành đúng quy trình, thời gian theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa XV tại 184 đơn vị bầu cử theo đúng nguyên tắc xác định người trúng cử được quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Hội đồng bầu cử quốc gia đã quyết định không xác nhận tư cách người trúng cử đại biểu Quốc hội đối với 1 trường hợp tại đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 1 – tỉnh Bình Dương. Như vậy có 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV được công bố vào ngày 10/6/2021.

Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó trưởng Tiểu ban Nhân sự của Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Thanh cho biết: ngày 12/7, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã họp Phiên thứ 8, nghe Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và Tiểu ban

Nhân sự báo cáo về việc xem xét tư cách đại biểu Quốc hội Khóa XV. Qua đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội Khóa XV đối với 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Thanh, trong số 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV có 6 người có đơn phản ánh. Các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành xem xét các đơn phản ánh theo đúng quy định của pháp luật.

Với tinh thần thận trọng, bảo đảm chặt chẽ, đúng pháp luật, Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia đã yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xác minh làm rõ thông tin trong các đơn phản ánh và khẳng định các thông tin nêu trong đơn là không có cơ sở.

Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Tiểu ban nhân sự đã thống nhất báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia về việc 6 người có đơn phản ánh đều bảo đảm tiêu chuẩn đủ tư cách đại biểu Quốc hội Khóa XV.
Sau khi thảo luận kỹ lưỡng với sự thống nhất cao tất cả các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia có mặt biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết xác nhận 499 người trúng cử đủ tư cách đại biểu Quốc hội Khóa XV.

Bài liên quan
UBTVQH cho ý kiến về cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026
Cho ý kiến về cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 là một trong những nội dung chính Phiên họp 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào chiều nay (12/7) và kéo dài đến ngày 14/7.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thông tin trong các đơn phản ánh về 6 đại biểu Quốc hội khóa XV là không có cơ sở