Nhắn tin

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 41/2024)

BCL 23/05/2024 - 16:23

Nhiều Tòa án và các cá nhân đã đăng thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú để làm cơ sở giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình...

 1. TAND huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang thông báo cho chị Ly Thị Rọt, SN 1986, nơi cư trú cuối cùng trước khi vắng mặt thôn Tân Tấu, xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, bỏ nhà đi từ năm 2018 đến nay không có tin tức gì. Khi chị Rọt biết được thông báo này hoặc ai biết chị ở đâu báo ngay cho TAND huyện Bắc Quang để giải quyết việc của cháu Hoàng Thị Bích Hiệp, SN 2010, người giám hộ cho cháu Hiệp là chị Hoàng Thị Dịu, SN 1986, cùng trú tại Thôn Tân Tấu, xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Rọt mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng, phát hành thông báo lần đầu tiên, nếu không có tin tức gì của của chị Rọt thì TAND huyện Bắc Quang sẽ giải quyết vụ việc nêu trên theo quy định của pháp luật.
 2. TAND huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang thông báo cho chị Nguyễn Thị Hồng Huệ SN 1990, nơi cư trú cuối cùng trước khi vắng mặt: Tổ 3, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, vắng mặt từ tháng 01 năm 2019 đến nay không có tin tức gì. Khi chị Huệ biết được thông báo này hoặc ai biết chị ở đâu báo ngay cho TAND huyện Bắc Quang theo địa chỉ: Tổ 3, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc cháu Dương Gia Bảo, SN 2010; ông Dương Thời Sự là người giám hộ cho cháu Bảo, cùng địa chỉ Tổ 3, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết tin tức về chị Huệ thì thông báo cho TAND huyện Bắc Quang theo địa chỉ như trên, UBND thị trấn Việt Quang, tỉnh Hà Giang. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của chị Huệ thì TAND sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.
 3. TAND huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang thông báo cho bà Vàng Thị Hoa SN 1975, nơi cư trú cuối cùng trước khi vắng mặt: Thôn Trung Ngần, xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2016 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này hoặc ai biết bà Vàng ở đâu thông báo cho TAND huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang theo địa chỉ: Tổ 3, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc cháu Giàng Thị Khoan, SN 2007; anh Giàng Seo Vảng là người giám hộ cháu Khoan, cùng địa chỉ thôn Thíp, xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết tin tức về bà Vàng thì thông báo cho TAND huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang theo địa chỉ như trên, UBND thị trấn Việt Quang, tỉnh Hà Giang. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của bà Hoa thì TAND huyện Bắc Quang sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.
 4. TAND huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang thông báo cho bà Ly Thị Dính, SN 1975, nơi cư trú cuối cùng trước khi vắng mặt: Thôn Ngần Trung, xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2016 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này hoặc ai biết bà Dính ở đâu thông báo cho TAND huyện Bắc Quang theo địa chỉ: Tổ 3, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc anh Vàng Seo Xuân, SN 2000, trú cùng địa chỉ trên yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết tin tức về bà Dính thì thông báo cho TAND huyện Bắc Quang theo địa chỉ như trên, UBND thị trấn Việt Quang, tỉnh Hà Giang. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của bà Dính thì TAND huyện Bắc Quang sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.
 5. TAND huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang thông báo cho chị Hờ Thị Vừ, SN 1992, nơi cư trú cuối cùng trước khi vắng mặt: Thôn Sáng Ngài, xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, vắng mặt từ tháng 02 năm 2020 đến nay không có tin tức gì. Khi chị Vừ biết được thông báo này hoặc ai biết chị ở đâu báo ngay cho TAND huyện Đồng Văn theo địa chỉ: Số 01, đường Sùng Dúng Lù, tổ 6, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc ông Vừ Súa Co, SN 1970, trú cùng địa chỉ trên yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết tin tức về chị Vừ thì thông báo cho TAND huyện Đồng Văn theo địa chỉ như trên, UBND xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của chị Vừ thì TAND huyện Đồng Văn sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.
 6. TAND TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu thông báo cho ông Danh Tâm, SN 1967, nơi cư trú cuối cùng trước khi vắng mặt: Số 200/6, khóm Kinh Tế, phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1985 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị ông Tâm liên hệ với TAND TP. Bạc Liêu theo địa chỉ: số 81, đường Bà Triệu, phường 3, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu để giải quyết việc bà Danh Thị Trang, SN 1975, trú cùng địa chỉ trên yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết tin tức về ông Tâm thì thông báo cho TAND TP. Bạc Liêu theo địa chỉ như trên, UBND Nhà Mát và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của ông Tâm thì TAND sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.
 7. TAND huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng thông báo cho bà Vừ Thị Kia, SN 15/12/1991, nơi cư trú cuối cùng: xóm Hoi Ngửa, xã Hồng An, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, bỏ nhà đi từ năm 2017 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Kia ở đâu liên hệ với TAND huyện Bảo Lạc (số điện thoại: 0263.870.654) hoặc đến trụ sở tại Tổ dân phố 2, thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng để giải quyết việc ông Hoàng A Tu (số điện thoại: 0855604405), SN 03/7/1996, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Toà án tuyên bố bà mất tích và yêu cầu giải quyết ly hôn với bà. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo đầu tiên, nếu bà Kia không có mặt thì TAND huyện Bảo Lạc sẽ giải quyết theo quy định của Pháp luật.
 8. TAND huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long thông báo cho bà Đoàn Ngọc Se, SN 1954 và ông Đoàn Kế Thành, SN 1964, cùng nơi cư trú cuối cùng ấp Bình Lương, xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Hiện bà Đoàn Ngọc Se và ông Đoàn Kế Thành đang ở đâu hoặc ai biết được tin tức gì về bà Đoàn Ngọc Se và ông Đoàn Kế Thành xin liên hệ với TAND huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ số 154, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khóm 2, thị Trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) hoặc báo tin cho bà Đoàn Thị Ngọc Điệp, SN 1960, nơi cư trú: ấp Bình Lương, xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu bà Đoàn Ngọc Se và ông Đoàn Kế Thành không trở về hoặc không có tin tức gì thì TAND huyện Vũng Liêm sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. Bất cứ ai có tin tức gì về bà Đoàn Ngọc Se và ông Đoàn Kế Thành xin báo cho bà Đoàn Thị Ngọc Điệp hoặc TAND huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long theo địa chỉ trên.
 9. TAND huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng thông báo cho bà Trần Thị Hương, SN 1993, địa chỉ nơi cư trú trước khi biệt tích: Tổ dân phố 2, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 06/10/2019 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Trần Thị Hương liên hệ với TAND huyện Di Linh theo địa chỉ đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng để giải quyết việc bà Trần Thị Oanh, SN 1990, địa chỉ: Thôn 9, xã Tân Châu, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tuyên bố một người là đã chết hoặc ai biết được tin tức về bà Trần Thị Hương thì thông báo cho TAND huyện Di Linh theo địa chỉ như trên, UBND thị trấn Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, bà Trần Thị Oanh. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nên trên, nếu không có tin tức gì của bà Trần Thị Hương thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.
 10. TAND huyện An Dương, TP. Hải Phòng thông báo cho bà Thoa Thị Nga, SN 20/8/1976, quê quán, đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi cư trú cuối cùng: Thôn Phí Xá, xã Lê Thiện, huyện An Dương, TP. Hải Phòng, bỏ nhà đi từ tháng 1/2020 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Thoa Thị Nga đang ở đâu về ngay TAND huyện An Dương, TP. Hải Phòng để giải quyết việc ông Thoa Văn Nhiễn (là anh trai của bà Thoa Thị Nga) yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Thoa Thị Nga mất tích. Nếu ai biết tin tức của bà Thoa Thị Nga, đề nghị thông báo cho TAND huyện An Dương theo địa chỉ: Số 7, đường 351, thị trấn An Dương, huyện An Dương, TP. Hải Phòng (số điện thoại: 0989.567.719). Hết thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của bà Thoa Thị Ngan thì Toà án sẽ căn cứ quy định của pháp luật giải quyết yêu cầu của ông Thoa Văn Nhiễn.
 11. TAND huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang thụ lý vụ án dân sự số: 191/2023/TLST-DS ngày 11 tháng 12 năm 2023 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” giữa các đương sự: Nguyên đơn: Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam, địa chỉ trụ sở: Tầng 4 Tòa nhà N04 đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Bị đơn: Ông Nguyễn Đông Hồ, SN 1976, địa chỉ: Ấp Trung Xinh, xã Đông Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. TAND huyện An Biên thông báo cho ông Nguyễn Đông Hồ được biết như sau: Vào hồi 07 giờ 30 phút ngày 03 tháng 6 năm 2024 có mặt tại phòng số 6A, trụ sở TAND huyện An Biên để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải (Lần 1); Vào hồi 07 giờ 30 phút ngày 24 tháng 6 năm 2024 có mặt tại phòng số 6A, trụ sở TAND huyện An Biên để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải (Lần 2); Vào hồi 07 giờ 30 phút ngày 15 tháng 7 năm 2024 có mặt tại phòng xử án số 01 trụ sở TAND huyện An Biên để tham gia phiên tòa; Trường hợp đương sự vắng mặt tại phiên tòa ngày 15 tháng 7 năm 2024 thì phiên tòa sẽ được mở lại vào hồi 07 giờ 30 phút ngày 06 tháng 8 năm 2024 tại phòng xử án số 01 trụ sở TAND huyện An Biên (địa chỉ trụ sở TAND huyện An Biên: Khu phố 3, thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang). Đương sự được thông báo không tham gia phiên họp, phiên hòa giải, phiên tòa theo ngày giờ đã được thông báo như trên thì TAND huyện An Biên sẽ tiến hành giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.
 12. TAND huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ thông báo ông Nguyễn Văn Tuấn, SN 1975 và bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, SN 1977 được biết việc TAND huyện Thới Lai đã thụ lý vụ án dân sự sơ thẩm về việc “tranh chấp hợp đồng vay tài sản”, giữa nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Phước, SN 1965, địa chỉ: Số 221, ấp Trường Ninh 4, xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ. Bị đơn: Ông Nguyễn Văn Tuấn, SN 1975; bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, SN 1977, địa chỉ: Số 221, ấp Trường Ninh 4, xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ. Yêu cầu ông Nguyễn Văn Tuấn và bà Nguyễn Thị Thúy Hằng đến TAND huyện Thới Lai (Khu hành chính huyện Thới Lai, ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ) vào các ngày do Tòa án ấn định như sau: Phiên họp việc giao nhận, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải lần thứ 1 vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 06/6/2024; Phiên họp việc giao nhận, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải lần thứ 2 vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 13/6/2024; Phiên tòa sơ thẩm lần thứ 1 vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 28/6/2024; Phiên tòa sơ thẩm lần thứ 2 vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 05/7/2024. Nếu ông Tuấn, bà Hằng không có mặt tại TAND huyện Thới Lai vào các ngày như đã ấn định nêu trên thì Tòa án sẽ giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.
 13. TAND huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ thông báo ông Nguyễn Văn Tuấn, SN 1975 và bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, SN 1977 được biết việc TAND huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ đã thụ lý vụ án dân sự sơ thẩm về việc “tranh chấp hụi”, giữa nguyên đơn: Bà Võ Thị Ánh, SN 1963, địa chỉ: ấp Trường Ninh 4, xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ. Bị đơn: Ông Nguyễn Văn Tuấn, SN 1975; bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, SN 1977, địa chỉ: Số 221, ấp Trường Ninh 4, xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ. Yêu cầu ông Nguyễn Văn Tuấn và bà Nguyễn Thị Thúy Hằng đến TAND huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ (Khu hành chính huyện Thới Lai, ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ) vào các ngày do Tòa án ấn định như sau: Phiên họp việc giao nhận, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải lần thứ 1 vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 06/6/2024; Phiên họp việc giao nhận, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải lần thứ 2 vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 13/6/2024; Phiên tòa sơ thẩm lần thứ 1 vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 28/6/2024; Phiên tòa sơ thẩm lần thứ 2 vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 05/7/2024. Nếu ông Tuấn, bà Hằng không có mặt tại TAND huyện Thới Lai vào các ngày như đã ấn định nêu trên thì Tòa án sẽ giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.
 14. TAND TP. Tân An, tỉnh Long An thông báo cho bà Võ Thị Ngọc Diểm, SN 1974, địa chỉ số 30 Cao Văn Lầu, phường 5, TP. Tân An, tỉnh Long An là bị đơn trong vụ án Tranh chấp hợp đồng vay tài sản với nguyên đơn bà Nguyễn Thị Trúc Phương, hồ sơ thụ lý số 108/2024/TLST-DS ngày 04/4/2024. Bà Phương yêu cầu bà Diểm trả số tiền vay 100.000.000đ, trả một lần. Có mặt tại Trụ sở TAND Tân An, tỉnh Long An làm việc vào thời gian cụ thể như sau: Đúng 8 giờ 30 phút ngày 04/6/2024 để làm bảng tự khai, tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải (lần 1); lần 2 vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 20/6/2024. Đúng 8 giờ 30 phút ngày 11/7/2024 để tham gia phiên tòa sơ thẩm lần 1. Đúng 8 giờ 30 phút ngày 31/7/2024 để tham gia phiên tòa sơ thẩm lần 2, nếu bà Diểm vắng mặt thì TAND TP. Tân An sẽ giải quyết vụ việc trên theo luật định.
 15. TAND huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình thông báo cho bà Vũ Thị Thu, SN 1950, địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Tô Hồ, xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, bỏ nhà đi biệt tích từ khoảng tháng 01/2010 nhưng đến nay vẫn không có tin tức xác thực gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Vũ Thị Thu liên hệ với TAND huyện Quỳnh Phụ, địa chỉ: số 15 đường Đào Đình Luyện, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình để giải quyết việc ông Vũ Văn Cứu, SN 1954, địa chỉ: Thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội yêu cầu tuyên bố một người là đã chết hoặc ai biết được tin tức về bà Vũ Thị Thu thì thông báo cho TAND huyện Quỳnh Phụ theo địa chỉ như trên; UBND xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình; người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của bà Vũ Thị Thu thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết theo quy định của pháp luật.
 16. TAND thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai thông báo cho chị Võ Thị Tuệ, SN 20/6/1991, địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Tổ 2, phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai, vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2014 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị chị Võ Thị Tuệ liên hệ với TAND thị xã Ayun Pa theo địa chỉ: 65 Trần Quốc Toản, phường Đoàn kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai (số điện thoại 02693.852.220 hoặc 0989.923.644) để giải quyết việc anh Lê Ngọc Mỹ, SN 1988, địa chỉ: 01/3 Nguyễn Huệ, phường 2, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về chị Võ Thị Tuệ thì thông báo cho TAND thị xã Ayun Pa theo địa chỉ như trên và người yêu cầu ông Lê Ngọc Mỹ. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của chị Võ Thị Tuệ thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.
 17. TAND quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh thông báo cho bà Võ Thị Nhón, SN 1888, nơi cư trú cuối cùng: Số 229/69 đường Bùi Đình Túy, Phường 24, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, vắng mặt tại nơi cư trú đến nay không ai có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Võ Thị Nhón liên hệ với TAND quận Bình Thạnh, số 457 Bạch Đằng, Phường 2, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh để giải quyết việc bà Lê Thị Ngọc Thu, địa chỉ: 229/69 Bùi Đình Túy, Phường 24, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh yêu cầu tuyên bố một người là đã chết hoặc ai biết được tin tức gì về bà Nhón xin thông báo ngay cho TAND quận Bình Thạnh, UBND Phường 24, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh và người yêu cầu là bà Lê Thị Ngọc Thu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố một người là đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của bà Võ Thị Nhón thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết.
 18. TAND huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh thông báo cho bà Nguyễn Thị Yến, SN 1978, địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: ấp Tân Long, xã Biên Giới, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 10 tháng 3 năm 2021 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Nguyễn Thị Yến liên hệ với TAND huyện Châu Thành theo địa chỉ: số 12, đường 781, khu phố 3, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh để giải quyết việc yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về bà Nguyễn Thị Yến thì thông báo cho: TAND huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh theo địa chỉ như trên; UBND xã Biên Giới, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của bà Nguyễn Thị Yến thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.
 19. TAND huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ thông báo cho anh Nguyễn Xuân Trường, SN 1987, nơi cư trú cuối cùng: Khu 10, xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, đã biệt tích từ ngày 03/10/2017 đến nay không có tin tức gì. Anh Nguyễn Xuân Trường biết được thông báo này hoặc người khác biết được tin tức gì về anh Nguyễn Xuân Trường thì đề nghị liên hệ với chị Phạm Thị Thắm, địa chỉ: Khu 10, xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ; TAND huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ hoặc UBND xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Thời hạn Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát Thông báo đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo, nếu không có thông tin gì về anh Nguyễn Xuân Trường thì TAND huyện Lâm Thao sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết theo quy định của pháp luật.
 20. TAND huyện Bến Lức, tỉnh Long An thông báo cho bà Lê Thị Kiều Trinh, SN 1985, nơi cư trú cuối cùng: Ấp 4, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, đã đi khỏi địa phương. Nay bà Trinh ở đâu về ngay TAND huyện Bến Lức (địa chỉ: số 02 Mai Thị Non, khu phố 3, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) để giải quyết việc “Tranh chấp ly hôn” giữa ông Nguyễn Văn Tâm với bà Lê Thị Kiều Trinh. Cụ thể: Vào lúc: 14 giờ 30 phút ngày 11/6/2024 để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải. Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 11/7/2024 tham dự phiên tòa. Trường hợp bà Trinh vắng mặt thì phiên tòa được mở lại vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 08/8/2024. Nếu bà Trinh không có mặt thì TAND huyện Bến Lức sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định pháp luật.
 21. TAND huyện Bến Lức, tỉnh Long An thông báo cho ông Phạm Ngọc Vũ, SN 1980, nơi cư trú cuối cùng: Ấp 4, xã Bình Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, đã đi khỏi địa phương. Nay ông Vũ ở đâu về ngay TAND huyện Bến Lức (địa chỉ: số 02 Mai Thị Non, khu phố 3, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) để giải quyết việc “Tranh chấp ly hôn” giữa bà Trần Ngọc Cười với ông Phạm Ngọc Vũ. Cụ thể: Vào lúc: 13 giờ 30 phút ngày 11/6/2024 để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải. Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 11/7/2024 tham dự phiên tòa. Trường hợp ông Vũ vắng mặt thì phiên tòa được mở lại vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 08/8/2024. Nếu Ông Vũ không có mặt thì TAND huyện Bến Lức sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định pháp luật.
 22. TAND TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên thông báo cho ông Nguyễn Văn Nhi, SN 1977, địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: thôn Ngọc Phước 2, xã Bình Ngọc, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2020 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Nguyễn Văn Nhi liên hệ với TAND TP. Tuy Hòa theo địa chỉ: 80 Nguyễn Huệ, phường 5, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên để giải quyết việc bà Phạm Thị Bích Ngọc, SN 1978, trú cùng địa chỉ trên yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về ông Nguyễn Văn Nhi thì thông báo cho TAND TP. Tuy Hòa theo địa chỉ như trên; UBND xã Bình Ngọc, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên; người yêu cầu bà Phạm Thị Bích Ngọc. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của ông Nguyễn Văn Nhi thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.
 23. TAND TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng thông báo cho ông Triệu Văn Trương, SN 1985, địa chỉ nơi cư trú cuối cùng: số 654 đường Phạm Hùng (số cũ 130 đường Long Phú), khóm 3, phường 8, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2013 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Triệu Văn Trương liên hệ với TAND TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng theo địa chỉ số 82 đường Phan Chu Trinh, phường 1, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng để giải quyết việc bà Ông Thị Thanh Thuận, SN 1988, địa chỉ: số 174/20 đường 30/4, khóm 2, Phường 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về ông Triệu Văn Trương thì thông báo cho TAND TP. Sóc Trăng theo địa chỉ trên; UBND Phường 8, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng, kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của ông Trương thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.
 24. TAND huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An đã thụ lý hồ sơ vụ án “Tranh chấp yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn ông Trần Ngọc Bích và bị đơn bà Lâm Kim Anh, hộ khẩu thường trú: Ấp 1, xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Hiện tại, bà Anh đang ở đâu, đến ngay TAND huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An (địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) để tham gia tố tụng trong vụ án. Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày đăng thông báo này lần cuối cùng, nếu bà không đến TAND huyện Thạnh Hóa, thì TAND huyện Thạnh Hóa sẽ xét xử vụ án theo luật định.
 25. TAND huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước thông báo cho ông Đậu Cao Nam, SN 1933, nơi cư trú cuối cùng: ấp 3, xã Tân Khai, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước (nay là khu phố 3, TT Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, bỏ nhà đi hiện không có tin tức gì. Nay ông Nam ở đâu về ngay TAND huyện Hớn Quản để giải quyết việc ông Đậu Cao Thông, SN 1966 (là con của ông Nam), địa chỉ: khu phố 3, TT Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Đậu Cao Nam là đã chết. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu ông Đậu Cao Nam không có mặt thì TAND huyện Hớn Quản sẽ giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.
 26. TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thông báo cho ông Ngô Minh Phong, SN 1990; bà Nguyễn Thị Bảo Trang, SN 1995; cùng địa chỉ: ấp Lập Điền, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An biết việc: TAND huyện Đức Hòa đang thụ lý giải quyết vụ án “Tranh chấp hợp đồng tín dụng, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn Ngân hàng TMCP Đông Nam Á với bị đơn ông Ngô Minh Phong, bà Nguyễn Thị Bảo Trang; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 1/ Ông Nguyễn Văn Tích, SN 1959, 2/ Bà Phùng Thị Riêng, SN 1961; cùng địa chỉ: ấp Lập Điền, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; 3/ ông Nguyễn Văn Ria, SN 1973, địa chỉ: ấp Lập Điền, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; 4/ ông Lương Thanh Hùng, SN 1970, địa chỉ: ấp Mỹ Khánh A, xã Thế Mỹ, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh; 5/ Ông Nguyễn Văn Ria, SN 1973; địa chỉ: ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Nguyên đơn Ngân hàng yêu cầu: “Yêu cầu ông Phong, bà Trang thanh toán số tiền nợ ngân hàng theo các hợp đồng tín dụng đã ký với ngân hàng, số tiền tạm tính đến ngày 09/10/2023 là 6.670.486.788 đồng, trong đó nợ gốc là 6.070.620.226 đồng, nợ lãi trong hạn là 530.444.366 đồng, lãi quá hạn là 69.422.196 đồng; Buộc ông Phong, bà Trang tiếp tục trả nợ lãi phát sinh theo hợp đồng tín dụng đã ký cho đến khi thanh toán nợ xong; Trong trường hợp, ông Phong, bà Trang không thanh toán đầy đủ theo yêu cầu của ngân hàng, ngân hàng được quyền yêu cầu phát mãi tài sản là QSD đất thuộc thửa 1013, 1027, 228 TBĐ số 41 tại xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, QSD đất thuộc thửa 274, 706 TBĐ số 52 tại ấp Lập Điền, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An”; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Tích, bà Riêng có yêu cầu: “hủy hợp đồng chuyển nhượng giữa ông Tích, bà Riêng với ông Phong tại QSDĐ thuộc thửa 274, 706 TBĐ số 52 tại xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; hủy hợp đồng thế chấp liên quan đến hai thửa đất nêu trên”; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Hùng, ông Ria: “Công nhận cho ông Hùng, ông Ria lối đi ngang 3m, dài 64m thuộc một phần thửa đất số 228 TBĐ số 41 tại ấp Lập Điền, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An”: TAND huyện Đức Hòa đề nghị ông Ngô Minh Phong, bà Nguyễn Thị Bảo Trang liên hệ ngay TAND huyện Đức Hòa để tham gia tố tụng trong vụ án. Tòa án sẽ tiếp tục tống đạt, niêm yết các văn bản tố tụng, thông báo thụ lý bổ sung, thông báo thụ lý yêu cầu độc lập bổ sung nếu có…. của TAND huyện Đức Hòa cho ông Phong, bà Trang tại địa chỉ: ấp Lập Điền, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và tại UBND xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
 27. TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thông báo cho ông Nguyễn Văn Choon, SN 1988, địa chỉ: ấp Đức Ngãi 2, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nêu trên biết việc: TAND huyện Đức Hòa đang thụ lý giải quyết vụ án “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” giữa nguyên đơn Trần Văn Tuấn với bị đơn ông Nguyễn Văn Choon. Nguyên đơn ông Tuấn yêu cầu: “Yêu cầu ông Choon trả số tiền 1.100.000.000 đồng (một tỉ một trăm triệu đồng). TAND huyện Đức Hòa đề nghị ông Nguyễn Văn Choon liên hệ ngay TAND huyện Đức Hòa để tham gia tố tụng trong vụ án. Tòa án sẽ tiếp tục tống đạt, niêm yết các văn bản tố tụng của TAND huyện Đức Hòa cho ông Choon tại địa chỉ: ấp Đức Ngãi 2, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và tại UBND xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
 28. TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thông báo cho ông Lê Văn Phúc, SN 1974; địa chỉ: ấp Tân Bình, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp nêu trên biết việc: TAND huyện Đức Hòa đang thụ lý giải quyết vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn ông Nguyễn Minh Hiếu, bà Trịnh Thị Thanh Tâm với bị đơn ông Lê Văn Phúc. Nguyên đơn yêu cầu: “Vô hiệu: hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng giữa ông Hiếu, bà Tâm với ông Phúc; hợp đồng chuyển nhượng QSD đất giữa ông Phúc với bà Phương; hợp đồng ủy quyền giữa bà Phương, ông Toản với ông Phúc; hợp đồng chuyển nhượng giữa ông bà Phương, ông Toàn do ông Phúc đại diện với ông Hiệp; hợp đồng chuyển nhượng giữa ông Hiệp với ông Chuẩn liên quan đến QSD đất thuộc thửa 669, 668 TBĐ số 14 (nay là thửa số 329, 890 TBĐ số 8) tại xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An”. TAND huyện Đức Hòa đề nghị ông Lê Văn Phúc liên hệ ngay TAND huyện Đức Hòa để tham gia tố tụng trong vụ án. Tòa án sẽ tiếp tục tống đạt, niêm yết các văn bản tố tụng, thông báo thụ lý bổ sung, thông báo thụ lý yêu cầu độc lập bổ sung nếu có…. của TAND huyện Đức Hòa cho ông Phúc tại địa chỉ: ấp Tân Phong, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp và tại UBND xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.
 29. TAND huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An thông báo cho bà Đặng Thúy Ny, SN 1988 và ông Phạm Ký Giả, SN 1986, địa chỉ: ấp 4, xã Long Thuận, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đã bỏ đi khỏi địa phương. Nay bà Ny và ông Giả ở đâu về ngay TAND huyện Thủ Thừa (địa chỉ: Khu phố Cầu Xây, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) để giải quyết việc tranh chấp hợp đồng vay với bà Phạm Thị Lối, SN 1963, địa chỉ ấp Bà Mía, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu bà Ny và ông Giả không có mặt thì TAND huyện Thủ Thừa sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.
 30. TAND huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An thông báo cho bà Đặng Thúy Ny, SN 1988 và ông Phạm Ký Giả, SN 1986, địa chỉ: ấp 4, xã Long Thuận, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đã bỏ đi khỏi địa phương. Nay bà Ny và ông Giả ở đâu về ngay TAND huyện Thủ Thừa (địa chỉ: Khu phố Cầu Xây, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) để giải quyết việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ với bà Đặng Kim Kha, SN 1964, địa chỉ 3/12A khu phố 11, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu bà Ny và ông Giả không có mặt thì TAND huyện Thủ Thừa sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.
 31. TAND huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi thông báo cho anh Nguyễn Văn Dũng, SN 1985, địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Bình Trung, xã Trà Bình, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2019 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị anh Nguyễn Văn Dũng liên hệ với TAND huyện Trà Bồng (địa chỉ: Số 492 đường Trà Bồng Khởi Nghĩa, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) để giải quyết việc chị Nguyễn Thị Sương, SN 1994, trú cùng địa chỉ trên yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về anh Nguyễn Văn Dũng thì thông báo cho TAND huyện Trà Bồng theo địa chỉ như trên, UBND xã Trà Bình, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của anh Dũng thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.
 32. TAND huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng thông báo cho anh Đoàn Văn Lâm, SN 1965, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Nam Ngãi Am, xã Hoà Bình, huyện Vĩnh Bảo, thành Hải Phòng, bỏ nhà đi từ năm 2011 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Lâm ở đâu về ngay TAND huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng để giải quyết việc chị Phùng Thị Tâm, SN 1986; Địa chỉ: Thôn Khoái Cầu, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội có đơn yêu cầu tuyên bố bà là người mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày công bố thông báo, nếu anh Đoàn Văn Lâm không có mặt thì Tòa án sẽ giải quyết đơn yêu cầu của chị Phùng Thị Tâm theo quy định của pháp luật.
 33. TAND huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng thông báo cho bà Phạm Thị Nữ, SN 1963, nơi cư trú cuối cùng: Khu dân cư Bắc Hải, thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, thành Hải Phòng, bỏ nhà đi từ năm 1984 đến nay không có tin tức gì. Hiện nay bà Nữ ở đâu về ngay TAND huyện Vĩnh Bảo để giải quyết việc ông Phạm Văn Trịnh, SN 1974, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu tuyên bố bà là người mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày công bố thông báo, nếu bà Nữ không có mặt thì Tòa án sẽ giải quyết đơn yêu cầu của ông Phạm Văn Trịnh theo quy định của pháp luật.
 34. TAND huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang thụ lý vụ án số 321/TBTL-VA, ngày 05/12/2023 về “Tranh chấp yêu cầu hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và đòi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Triệu tập chị Bùi Thị Huyền đến trụ sở TAND huyện Giồng Riềng (địa chỉ: Số 12, khu phố 3, thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) để trình bày ý kiến đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn vào lúc 08 giời 30 phút, ngày 20/6/2024; Và tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 17/7/2024 (lần 1); Và tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 06/8/2024 (lần 2). Triệu tập chị Bùi Thị Huyền đến trụ sở TAND huyện Giồng Riềng (địa chỉ: Số 12, khu phố 3, thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) để tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 28/8/2024 (lần 1); Và để tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 26/9/2024 (lần 2). Chị Bùi Thị Huyền không cung cấp ý kiến và không có mặt theo thời gian và địa điểm theo thông báo trên thì Tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 41/2024)