Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 25/2021)

BCL | 26/03/2021, 08:24

Nhiều Toà án và các cá nhân đã đăng thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú để làm cơ sở cho việc giải quyết các việc dân sự, hôn nhân gia đình...

TAND TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ thông báo cho chị Cù Thị Phương, SN 1979, đăng ký hộ khẩu thường trú ở: Khu 8, xã Văn Lương, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ và đăng ký tạm trú ở Phòng 212, tầng 2, Chung cư B8, khu 6, phường Thanh Miếu, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ được biết nội dung vụ án: Theo đơn khởi kiện ngày 20 tháng 11 năm 2020, lời khai và đơn đề nghị ngày 04/3/2021 trong quá trình giải quyết vụ án, ông Triệu Sơn là nguyên đơn yêu cầu chị Cù Thị Phương phải trả cho ông Triệu Sơn số tiền gốc còn nợ là 230.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi triệu đồng). Nay chị Cù Thị Phương , nếu biết được thông báo này và có ý kiến, yêu cầu gì liên quan đến vụ án thì liên hệ TAND TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để tham gia với tư cách là “Bị đơn”. Trong trường hợp nếu không thể tham gia tố tụng được thì phải có văn bản gửi đến TAND TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ nêu rõ ý kiến và lý do để Tòa án xem xét giải quyết. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày t hông báo này được đăng phát lần đầu tiên mà chị Cù Thị Phương không có ý kiến, yêu cầu gì đối với vụ án thì TAND TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ sẽ tiến hành giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.

TAND TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ thông báo cho chị Bùi Thị Hằng , SN 1985 , đăng ký hộ khẩu thường trú ở: tổ dân phố Thắng Lợi, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc và đăng ký tạm trú ở Tổ 5B, khu 2, phường Vân Cơ, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ được biết nội dung vụ án: Theo đơn khởi kiện ngày 11 tháng 12 năm 2020, lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, anh Nguyễn Văn Được là nguyên đơn yêu cầu: Tòa án giải quyết cho anh Nguyễn Văn Được được trực tiếp trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con chung là các cháu Nguyễn Gia Khiêm, SN 31/12/2012; Nguyễn Bảo Khanh, SN 23/3/2014 và cháu Nguyễn Minh Khôi, SN 15/2/2017 . Nay chị Bùi Thị Hằng nếu biết được thông báo này và có ý kiến, yêu cầu gì liên quan đến vụ án thì liên hệ TAND TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để tham gia với tư cách là “Bị đơn”. Trong trường hợp nếu không thể tham gia tố tụng được thì phải có văn bản gửi đến TAND TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ nêu rõ ý kiến và lý do để Tòa án xem xét giải quyết.Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày t hông báo này được đăng phát lần đầu tiên mà chị Bùi Thị Hằng không có ý kiến, yêu cầu gì đối với vụ án thì TAND TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ sẽ tiến hành giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.

TAND TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang thông báo cho chị Chù Thị Tâm, địa chỉ c ư trú tr ư ớc khi biệt tích: Thôn Đoàn Kết, xã Ngọc Dường, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại n ơ i c ư trú từ tháng 6 / 2013 đến nay không có tin tức gì. Khi biết đư ợc thông báo này, đ ề nghị chị Chù Thị Tâm liên hệ với TAND TP. Hà Giang theo đ ịa chỉ: Số 196 đường Trần Phú, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang đ ể giải quyết việc anh Chẩu Văn Sử, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu tuyên bố một ng ư ời mất tích hoặc ai biết đư ợc tin tức về chị Chù Thị Tâm thì thông báo cho TAND TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang theo đ ịa chỉ nh ư trên; UBND xã Ngọc Đường, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang và anh Chẩu Văn Sử (ng ư ời yêu cầu). Thời hạn thông báo tim kiếm ng ư ời bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đă ng, phát thông báo lần đ ầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của chị Chù Thị Tâm thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơ n yêu cầu tuyên bố một ng ư ời mất tích.

TAND TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh t hông báo cho b à Ngô Thị Hồng , SN 1958 , nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 21B (nay là tổ 6, khu Tân Lập 4), phường Cẩm Thủy, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh - là Người đại diện theo pháp luật của bị đơn C ông ty TNHH thương mại Hồng Hà và n gười có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án Kinh doanh thương mại thụ lý bổ sung số: 16 - 01/2020/TLST- KDTM ngày 22/01/2020 biết: TAND TP. Cẩm Phả đã thụ lý bổ sung và giải quyết vụ án theo Đơn khởi kiện của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ: Số 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Để bà thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật, TAND TP. Cẩm Phả thông báo cho b à Ngô Thị Hồng tham gia vào quá trình giải quyết vụ án, thời gian cụ thể như sau: Đúng 14 giờ 30 phút, ngày 13/4/2021 có mặt tại Phòng 5 - Tầng 4, t rụ sở TAND TP. Cẩm Phả , địa chỉ: Khu Hòa Lạc, phường Cẩm Bình, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh để viết bản tự khai hoặc trình bày lời khai đối với yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng HD Bank. Đúng 14 giờ 30 phút, ngày 19/4/2021 có mặt tại Phòng 5 - t ầng 4, Trụ sở TAND TP. Cẩm Phả để tham gia Phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải. Đúng 14 giờ 30 phút, ngày 18/5/2021 có mặt tại Hội trường xét xử số 2, t rụ sở TAND TP. Cẩm Phả ( t rong trường hợp sau khi hòa giải mà các bên đương sự không thống nhất được toàn bộ các nội dung cần giải quyết của vụ án) để tham gia phiên tòa sơ thẩm. Đúng 14 giờ 30 phút, ngày 02/6/2021 có mặt tại Hội trường xét xử số 2, t rụ sở TAND TP. Cẩm Phả ( n ếu b à vắng mặt tại phiên tòa ngày 18/5/2021, Tòa án sẽ ra Quyết định hoãn phiên tòa và mở lại phiên tòa vào ngày 02/6/2021) để tham gia phiên tòa sơ thẩm. B à Ngô Thị Hồng biết được Thông báo này thì liên hệ ngay với TAND TP. Cẩm Phả hoặc liên hệ với Thẩm phán Nguyễn Văn Quyền; SĐT: 0988.238488 để giải quyết vụ án.

TAND huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định thông báo cho ông Nguyễn Hồng Ninh, SN 1961, đ ịa chỉ cư trú trước khi biệt tích:  Xóm 6, xã Hải Đường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 31 tháng 12 năm 1999 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Nguyễn Hồng Ninh liên hệ với TAND huyện Hải Hậu theo địa chỉ: Tổ dân phố số 4, thị trấn Yên Định, huyện hải Hậu, tỉnh Nam Định để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Mít, SN 1977, địa chỉ: Xóm 6, xã Hải Đường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố một người là đã chết hoặc ai biết được tin tức về ông Nguyễn Hồng Ninh thì thông báo cho TAND huyện Hải Hậu theo địa chỉ như trên, UBND xã Hải Đường, huyện Hậu, tỉnh Nam Định; người yêu cầu bà Nguyễn Thị Mít. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên , nếu không có tin tức gì của ông Nguyễn Hồng Ninh thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết.

TAND huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định thông báo cho ông Phạm Văn Chúc, SN 1932, nơi cư trú trước khi biệt tích: Xóm 2, xã Trực Thái, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định; đã bỏ đi khỏi nơi cư trú cuối cùng từ năm 1977 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Chúc ở đâu về ngay TAND huyện Trực Ninh (địa chỉ: thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) để giải quyết việc con dâu ông là bà Đoàn Thị Thơm, SN 1964, trú tại: Xóm 2, xã Trực Thái, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông là đã chết hoặc ai biết được tin tức của ông Chúc thì thông báo cho TAND huyện Trực Ninh theo địa chỉ như trên, UBND xã Trực Thái và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người yêu cầu tuyên bố đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của ông Chúc thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND TP. Việt Trì đang giải quyết vụ án dân sự thụ lý số: 107/2020/TLST-DS ngày 05/11/2020 về việc tranh chấp Hợp đồng thuê nhà, giữa: Nguyên đơn: Bà Lê Thị Thúy Liên, SN 1958, địa chỉ: tổ 34A, khu Minh Hà 2, phường Tiên Cát, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Bị đơn là a nh Nguyễn Văn Hợp, SN 1972, địa chỉ: Số 204 B6/2 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh. TAND TP. Việt Trì thông báo anh Nguyễn Văn Hợp ở đâu về ngay TAND TP. Việt Trì để giải quyết tranh chấp hợp đồng thuê nhà với bà Lê Thị Thúy Liên. Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo, anh Hợp không có mặt thì Tòa án sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định thông báo tìm kiếm chị Trần Thị Yến, SN 1977, đ ịa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn La, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Chị Trần Thị Yến vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 8 năm 2018 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị chị Trần Thị Yến liên hệ với TAND huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định theo địa chỉ: Km số 8, thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định để giải quyết việc anh Trần Văn Nhường, SN 1976, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về chị Trần Thị Yến thì thông báo cho TAND huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định theo địa chỉ như trên, UBND xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của Trần Thị Yến thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh thông báo cho chị Cao Thị Sen, SN 1980, nơi cư trú cuối cùng thôn Phúc Tuy, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2005 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị chị Sen liên hệ với TAND huyện Nghi Xuân theo địa chỉ tổ dân phố 1, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh để giải quyết việc anh Phan Văn Thắng, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức của chị Sen thì thông báo cho TAND huyện Nghi Xuân theo địa chỉ trên, UBND xã Xuân Viên và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của Chị Sen thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

Chị Nguyễn Thị Thuyết, SN 1976, trú tại xã Đông Quang, huyện Đông Sơn,, tỉnh Thanh Hóa nhắn tìm anh Bùi Đức Đông, SN 1970, nguyên quán xã Đông Vinh, huyện Đông Sơn. Anh Đông bỏ đi khỏi nơi cư trú xã Đông Quang, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa từ tháng 1/2018 đến nay ko có tin tức gì. Nay anh Đông đang ở đâu về nhà ngay để giải quyết việc gia đình. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhắn tin lần đầu tiên, nếu anh Đông không có mặt, chị Nguyễn Thị Thuyết sẽ yêu cầu TAND huyện Đông Sơn giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

TAND các địa phương và các đương sự có nhu cầu thông báo, nhắn tin xin liên hệ số ĐT: 02439365550, DĐ: 0913033446 hoặc xem Hướng dẫn thủ tục nhắn tin trên Báo Công lý tại đây.

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 25/2021)