Báo Công lý
Thứ Hai, 01/6/2020

TP. HCM công bố kết quả phiếu tín nhiệm 18 chức danh lãnh đạo cao cấp

10/12/2014 21:14 UTC+7
(Công lý) - Chiều 10/12, HĐND TP. HCM đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 18 chức danh lãnh đạo TP. Theo đó, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm đứng đầu số phiếu tín nhiệm cao với 73 phiếu; ông Thái Văn Rê, GĐ Sở KH&ĐT lần thứ hai liên tiếp 'đội sổ' tín nhiệm

Trong danh sách 18 vị được đánh giá tín nhiệm, Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư Thái Văn Rê không chỉ có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất (33) mà số phiếu tín nhiệm thấp cũng nhiều nhất (14). Năm ngoái, trong lần lấy phiếu đầu tiên, số phiếu tín nhiệm cao của ông Rê là 46, số phiếu tín nhiệm thấp 18. Trong khi đó, ông Huỳnh Công Hùng, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có số phiếu tín nhiệm thấp thấp nhất với chỉ 1 phiếu.

Đánh giá về kết quả bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp này, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố (Chủ tịch HĐND TP) Hồ Chí Minh, cho rằng đây là lần thứ hai lấy phiếu tín nhiệm và thời gian giữ chức vụ của các chức danh khá dài, nên đại biểu đã đánh giá công tâm và sát thực hơn.

TP. HCM công bố kết quả phiếu tín nhiệm 18 chức danh lãnh đạo cao cấp

Các đại biểu TP. HCM tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm 18 chức danh

Giải đáp quan tâm của báo chí về kết quả phiếu tín nhiệm của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Văn Rê, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng, nên "chia sẻ" với ông Rê khi đứng đầu một sở ngành cực kỳ khó khăn trong bối cảnh kinh tế suy thoái thế giới, cũng như những khó khăn kinh tế của đất nước. "Tôi thấy đồng chí Giám đốc Sở có nhiều cố gắng. Có thể nói trong tình hình khó khăn của thành phố, cả nước, khó khăn chung thế giới về kinh tế, những nhà đầu tư lớn vẫn tin cậy chọn TP.HCM. Thành quả này trước hết của ngành Đầu tư, của Sở và của cả đồng chí Giám đốc”, bà Tâm nói.

Tuy nhiên bà Tâm cũng lưu ý, “Đại biểu HĐND mong muốn nhiều hơn nữa. Đây là lĩnh vực tham mưu tổng hợp, đòi hỏi nhiều bộ phận kết hợp cùng Sở, không riêng gì đồng chí Giám đốc làm nên được, nhưng người ta nhìn vào ngành đánh giá để mong muốn đồng chí nỗ lực nhiều hơn".

Đồng thời, Chủ tịch HĐND TP nhấn mạnh, kết quả trên cũng là  "lời nhắc nhở" không chỉ riêng với Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, mà còn nhắc nhở lãnh đạo Thành phố cần đầu tư nhiều hơn cho lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư, cần tạo điều kiện nhiều hơn cho Sở này thúc đẩy cải cách thủ tục đầu tư.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 8:

1. Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
+ Tín nhiệm cao: 73 phiếu (chiếm 77,66% tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân)
+ Tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 11,70%)
+ Tín nhiệm thấp: 6 phiếu (chiếm 6,38%)

2. Bà Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
+ Tín nhiệm cao: 70 phiếu (chiếm 74,47%)
+ Tín nhiệm: 17 phiếu (chiếm 18,09%)
+ Tín nhiệm thấp: 3 phiếu (chiếm 3,19%)

3. Ông Phạm Văn Đông, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
+ Tín nhiệm cao: 40 phiếu (chiếm 42,55%)
+ Tín nhiệm: 41 phiếu (chiếm 43,62%)
+ Tín nhiệm thấp: 7 phiếu (chiếm 7,45%)

4. Ông Huỳnh Công Hùng, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
+ Tín nhiệm cao: 60 phiếu (chiếm 63,83%)
+ Tín nhiệm: 28 phiếu (chiếm 29,79%)
+ Tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1,06%)

5. Ông Phạm Văn Bá, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
+ Tín nhiệm cao: 50 phiếu (chiếm 53,19%)
+ Tín nhiệm: 31 phiếu (chiếm 32,98%)
+ Tín nhiệm thấp: 8 phiếu (chiếm 8,51%)

6. Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

+ Tín nhiệm cao: 68 phiếu (chiếm 72,34%)
+ Tín nhiệm: 19 phiếu (chiếm 20,21%)
+ Tín nhiệm thấp: 3 phiếu (chiếm 3,19%)

7. Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
+ Tín nhiệm cao: 60 phiếu (chiếm 63,83%)
+ Tín nhiệm: 22 phiếu (chiếm 23,40%)
+ Tín nhiệm thấp: 7 phiếu (chiếm 7,45%)

8. Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
+ Tín nhiệm cao: 70 phiếu (chiếm 74,47%)
+ Tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 15,96%)
+ Tín nhiệm thấp: 3 phiếu (chiếm 3,19%)

9. Ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
+ Tín nhiệm cao: 65 phiếu (chiếm 69,15%)
+ Tín nhiệm: 21 phiếu (chiếm 22,34%)
+ Tín nhiệm thấp: 4 phiếu (chiếm 4,26%)

10. Ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
+ Tín nhiệm cao: 54 phiếu (chiếm 57,45%)
+ Tín nhiệm: 27 phiếu (chiếm 28,72%)
+ Tín nhiệm thấp: 8 phiếu (chiếm 8,51%)

11. Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
+ Tín nhiệm cao: 48 phiếu (chiếm 51,06%)
+ Tín nhiệm: 37 phiếu (chiếm 39,36%)
+ Tín nhiệm thấp: 5 phiếu (chiếm 5,32%)

12. Ông Tất Thành Cang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
+ Tín nhiệm cao: 50 phiếu (chiếm 53,19%)
+ Tín nhiệm: 33 phiếu (chiếm 35,11%)
+ Tín nhiệm thấp: 7 phiếu (chiếm 7,45%)

13. Ông Võ Văn Luận, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
+ Tín nhiệm cao: 36 phiếu (chiếm 38,30%)
+ Tín nhiệm: 41 phiếu (chiếm 43,62%)
+ Tín nhiệm thấp: 11 phiếu (chiếm 11,70%)

14. Bà Đào Thị Hương Lan, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh
+ Tín nhiệm cao: 50 phiếu (chiếm 53,19%)
+ Tín nhiệm: 34 phiếu (chiếm 36,17%)
+ Tín nhiệm thấp: 6 phiếu (chiếm 6,38%)

15. Ông Trương Văn Lắm, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh
+ Tín nhiệm cao: 40 phiếu (chiếm 42,55%)
+ Tín nhiệm: 44 phiếu (chiếm 46,81%)
+ Tín nhiệm thấp: 5 phiếu (chiếm 5,32%)

16. Ông Thái Văn Rê, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
+ Tín nhiệm cao: 33 phiếu (chiếm 35,11%)
+ Tín nhiệm: 42 phiếu (chiếm 44,68%)
+ Tín nhiệm thấp: 14 phiếu (chiếm 11,89%)

17. Ông Nguyễn Chí Thành, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh
+ Tín nhiệm cao: 49 phiếu (chiếm 52,13%)
+ Tín nhiệm: 34 phiếu (chiếm 36,17%)
+ Tín nhiệm thấp: 6 phiếu (chiếm 6,38%)

18. Ông Trương Văn Hai, Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh
+ Tín nhiệm cao: 46 phiếu (chiếm 48,94%)
+ Tín nhiệm: 38 phiếu (chiếm 40,43%)
+ Tín nhiệm thấp: 5 phiếu (chiếm 5,32%).

Ngọc Mai
Bạn đang đọc bài viết TP. HCM công bố kết quả phiếu tín nhiệm 18 chức danh lãnh đạo cao cấp tại chuyên mục Chính trị của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật