Báo Công lý
Thứ Năm, 04/6/2020

Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 15 lãnh đạo chủ chốt của Hà Nội

03/12/2014 22:57 UTC+7
(Công lý) - Chiều 3/12, HĐND TP Hà Nội đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 15 lãnh đạo chủ chốt. Theo đó, bà Ngô Thị Doãn Thanh đạt mức 'tín nhiệm cao' nhiều nhất với 84 phiếu. Người có nhiều phiếu 'tín nhiệm thấp' nhất là ông Ngô Văn Quý, GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư

Kết quả tín nhiệm được Trưởng ban kiểm phiếu, ông Trần Trọng Dực công bố lúc 16h30 chiều 3/12 theo thứ tự "tín nhiệm cao", "tín nhiệm", "tín nhiệm thấp".

Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Thị Doãn Thanh, Giám đốc Công an Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo là những người đạt nhiều phiếu "tín nhiệm cao" nhất với 84, 72, 67 phiếu.

Bà Ngô Thị Doãn Thanh vẫn có số phiếu "tín nhiệm cao" nhiều nhất như kỳ lấy phiếu lần đầu tiên vào tháng 7/2013, đặc biệt bà Thanh không có phiếu "tín nhiệm thấp".

Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 15 lãnh đạo chủ chốt của Hà Nội

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu tín nhiệm tại HĐND TP Hà Nội

Số phiếu tín nhiệm của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã tăng từ 59 kỳ trước lên 67 phiếu "tín nhiệm cao" kỳ này; số phiếu "tín nhiệm thấp" cũng giảm từ 9 xuống còn một phiếu. Ông Thảo cũng là lãnh đạo UBND thành phố đạt số phiếu "tín nhiệm cao" nhiều nhất.

Giám đốc Công an Thành phố Nguyễn Đức Chung cũng tăng số phiếu "tín nhiệm cao" từ 68 phiếu vào năm trước lên 72 phiếu trong kỳ này.

Với 22 phiếu "tín nhiệm thấp", ông Ngô Văn Quý, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu Tư là người có số phiếu "tín nhiệm thấp" nhiều nhất, tăng so với 18 phiếu kỳ trước.

Có số phiếu "tín nhiệm thấp" sau ông Quý là bà Nguyễn Thị Thùy, Trưởng ban Văn hóa Xã hội HĐND với 10 phiếu và ông Lê Văn Hoạt, Phó chủ tịch HĐND Hà Nội với 8 phiếu. Bà Nguyễn Thị Thùy cũng có số phiếu "tín nhiệm cao" đạt mức thấp nhất với 35 phiếu.

Trước đó, phát biểu trong phiên khai mạc kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nêu rõ: Lấy phiếu tín nhiệm là chủ trương đúng đắn của Đảng được nhân dân đồng tình, có tác dụng tích cực, góp phần đánh giá, nhận xét kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ chủ chốt giữ các trọng trách trong bộ máy chính quyền Thủ đô.

Theo Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, mỗi lá phiếu là một nhân xét, đánh giá chân thành và thực sự khách quan. Mỗi đại biểu cần thể hiện sự công tâm, sáng suốt, động viên, khuyến khích những đồng chí tận tụy, gương mẫu, dám chịu trách nhiệm cá nhân. “Trong công việc dù có va chạm và làm mất lòng ai đó, nhưng toàn tâm toàn ý vì công việc chung, vi lợi ích chung thì vẫn cần biểu dương. Ngược lại, cán bộ ngại va chạm, chỉ lo an toàn, vun vén cho bản thân, đặt lợi ích riêng lên trên lợi ích chung thì cần được nhắc nhở, cảnh báo” - Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nói.

Sau khi công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm, HĐND Hà Nội đã biểu quyết thông qua nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 15 chức danh do HĐND TP Hà Nội bầu hoặc phê chuẩn:

1. Bà Ngô Thị Doãn Thanh, UVTƯ Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 84 phiếu (chiếm 89,36% tổng số đại biểu HĐND TP)

+ Số phiếu tín nhiệm: 7 phiếu (chiếm 7,45% tổng số đại biểu HĐND TP)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu

2. Ông Lê Văn Hoạt, Thành Ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 50 phiếu (chiếm 53,19% tổng số đại biểu HĐND TP)

+ Số phiếu tín nhiệm: 32 phiếu (chiếm 34% tổng số đại biểu HĐND TP)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 8 phiếu (chiếm 8,51% tổng số đại biểu HĐND TP)

3. Ông Nguyễn Văn Nam, UV Thường trực kiêm Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TP Hà Nội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 56 phiếu (chiếm 59,57% tổng số đại biểu HĐND TP)

+ Số phiếu tín nhiệm: 28 phiếu (chiếm 29,78% tổng số đại biểu HĐND TP)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 6 phiếu (chiếm 6,38% tổng số đại biểu HĐND TP)

4. Ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 64 phiếu (chiếm 68,08% tổng số đại biểu HĐND TP)

+ Số phiếu tín nhiệm: 21 phiếu (chiếm 22,34% tổng số đại biểu HĐND TP)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 6 phiếu (chiếm 6,38% tổng số đại biểu HĐND TP)

5. Bà Nguyễn Thị Thùy, Trưởng ban Văn hóa Xã hội HĐND TP Hà Nội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 35 phiếu (chiếm 37,53% tổng số đại biểu HĐND TP)

+ Số phiếu tín nhiệm: 46 phiếu (chiếm 48,93% tổng số đại biểu HĐND TP)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 10 phiếu (chiếm 10,64% tổng số đại biểu HĐND TP)

6. Ông Nguyễn Thế Thảo, UVTƯ Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch BND TP Hà Nội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 67 phiếu (chiếm 71,27% tổng số đại biểu HĐND TP)

+ Số phiếu tín nhiệm: 23 phiếu (chiếm 24,46% tổng số đại biểu HĐND TP)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1,06% tổng số đại biểu HĐND TP)

7. Ông Vũ Hồng Khanh, UV Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 59 phiếu (chiếm 62,76% tổng số đại biểu HĐND TP)

+ Số phiếu tín nhiệm: 26 phiếu (chiếm 27,66% tổng số đại biểu HĐND TP)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 6 phiếu (chiếm 6,38% tổng số đại biểu HĐND TP)

8. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, UV Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 63 phiếu (chiếm 67,02% tổng số đại biểu HĐND TP)

+ Số phiếu tín nhiệm: 24 phiếu (chiếm 25,53% tổng số đại biểu HĐND TP)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 4 phiếu (chiếm 4,25% tổng số đại biểu HĐND TP)

9. Ông Nguyễn Văn Sửu, Thành Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 57 phiếu (chiếm 60,64% tổng số đại biểu HĐND TP)

+ Số phiếu tín nhiệm: 27 phiếu (chiếm 28,72% tổng số đại biểu HĐND TP)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 7 phiếu (chiếm 7,45% tổng số đại biểu HĐND TP)

10. Ông Trần Xuân Việt, Thành Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 49 phiếu (chiếm 52,13% tổng số đại biểu HĐND TP)

+ Số phiếu tín nhiệm: 38 phiếu (chiếm 40,43% tổng số đại biểu HĐND TP)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 4 phiếu (chiếm 4,25% tổng số đại biểu HĐND TP)

11. Ông Nguyễn Đức Chung, UV Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 72 phiếu (chiếm 76,59% tổng số đại biểu HĐND TP)

+ Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 15,96% tổng số đại biểu HĐND TP)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 4 phiếu (chiếm 4,25% tổng số đại biểu HĐND TP)

12. Ông Ngô Văn Quý, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 40 phiếu (chiếm 42,55% tổng số đại biểu HĐND TP)

+ Số phiếu tín nhiệm: 33 phiếu (chiếm 35,11% tổng số đại biểu HĐND TP)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 18 phiếu (chiếm 19,15% tổng số đại biểu HĐND TP)

13. Ông Trần Huy Sáng, Thành Ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 51 phiếu (chiếm 54,25% tổng số đại biểu HĐND TP)

+ Số phiếu tín nhiệm: 35 phiếu (chiếm 37,53% tổng số đại biểu HĐND TP

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 5 phiếu (chiếm 5,22% tổng số đại biểu HĐND TP)

14. Ông Nguyễn Thịnh Thành, Thành Ủy viên, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 47 phiếu (chiếm 50% tổng số đại biểu HĐND TP)

+ Số phiếu tín nhiệm: 42 phiếu (chiếm 44,68% tổng số đại biểu HĐND TP)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu (chiếm 2,13% tổng số đại biểu HĐND TP)

15. Ông Phí Quốc Tuấn, UV Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 65 phiếu (chiếm 69,15% tổng số đại biểu HĐND TP)

+ Số phiếu tín nhiệm: 22 phiếu (chiếm 23,40% tổng số đại biểu HĐND TP)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 4 phiếu (chiếm 4,25% tổng số đại biểu HĐND TP)
 

Ngọc Mai
Bạn đang đọc bài viết Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 15 lãnh đạo chủ chốt của Hà Nội tại chuyên mục Chính trị của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật