Báo Công lý
Thứ Năm, 28/5/2020

Hội nghị tổng kết chương trình sáng kiến phòng chống tham nhũng Việt Nam 2013

23/12/2014 21:19 UTC+7
(Công lý) - Ngày 23/12, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình sáng kiến phòng chống tham nhũng Việt Nam 2013 (VACI 2013).

VACI 2014 được tổ chức với chủ đề “Tăng cường minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình, giảm tham nhũng”. VACI 2013 đã lựa chọn trao giải cho 24 đề án trong tổng số 130 đề án với tổng kinh phí tài trợ lên đến gần 7 tỷ đồng. Theo đánh giá của Thanh tra Chính phủ, VACI 2013 đã bước đầu có tác động tích cực trên diện rộng, tạo sự lan tỏa, khuyến khích tham gia của xã hội trong công tác phòng chống tham nhũng.

Kết quả thực hiện được đánh giá theo các nhóm chủ đề như giám sát cộng đồng, truyền thông, nâng cao nhận thức và giáo dục đào tạo cho thanh thiếu niên. Hiệu quả đã được ghi nhận qua thay đổi về một số tiêu chí cụ thể như: Nhận thức về vai trò của nhân dân trong các quyết định về chính quyền cấp xã được thay đổi, biết nhiều hơn về các quy chế dân chủ ở cơ sở. Đề án tăng cường năng lực giám sát đầu tư cộng đồng do Thanh tra tỉnh Quảng Nam thực hiện được đánh giá có hiệu quả thực tế, thúc đẩy sự tham gia của người dân trong việc giám sát đầu tư công cộng nói riêng và các hoạt động đầu tư nói chung.

Đối với nhóm chủ đề thanh thiếu niên, hiệu quả thể hiện ở sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên và giáo viên. Đề án của Sở GD&ĐT Vĩnh Long đã tạo được tiền lệ tốt trong việc tuyển Hiệu trưởng ở các trường PTTH và bổ túc khi có sự tham gia của phụ huynh học sinh trong Hội đồng tuyển chọn cũng như đưa ra kiến nghị đối với Sở và UBND tỉnh trong công tác thi tuyển lãnh đạo ở địa phương. Qua triển khai cho thấy, đề án này đạt hiệu quả khá cao.

Tuy nhiên, việc triển khai nhiều đề án còn hạn chế, chưa tập trung nguồn lực để bảo đảm tiến độ thực hiện, chưa chú trọng đúng mức nâng cao chất lượng và tính thiết thực của các hoạt động cũng như tính bền vững của đề án. Các đề án về truyền thông, nâng cao nhận thức còn đơn điệu về hình thức triển khai, chưa nhận được sự tham gia của các đối tượng được thụ hưởng.

Trong thời gian tới đây, trên cơ sở kết quả VACI 2013, Thanh tra Chính phủ sẽ phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan nhằm thúc đẩy việc ứng dụng những kết quả sáng tạo của VACI 2013 để nhận diện và khắc phục những bất cập, hạn chế trong công tác quản lý kinh tế - xã hội, phòng chống tham nhũng và thực thi pháp luật nói chung.

Quốc Huy

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật