Báo Công lý
Thứ Hai, 01/6/2020

Kiểm tra sức khỏe toàn diện trước khi bổ nhiệm cán bộ vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư

02/3/2018 09:31 UTC+7
(Công lý) - Khám, kiểm tra sức khoẻ toàn diện và kết luận phân loại sức khoẻ trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo, quản lý vào các chức danh cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, quy định của Ban Bí thư nêu rõ.

Ban Bí thư vừa ban hành quy định về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Theo đó, các cán bộ cấp cao được bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ (bao gồm các đồng chí đương chức và nguyên chức): Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng. Các ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Đại tướng lực lượng vũ trang; Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng các ban đảng, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, Bộ trưởng, Bí thư Tỉnh uỷ, Thành uỷ trực thuộc Trung ương và các chức vụ tương đương; Thượng tướng lực lượng vũ trang; Phó trưởng ban đảng, đoàn thể chính trị - xã hội, Thứ trưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các chức vụ tương đương.

Kiểm tra sức khoẻ nhân sự  trước khi bổ nhiệm cán bộ cấp cao

Theo quy định của Ban Bí thư, thời gian khám, kiểm tra sức khoẻ toàn diện định kỳ 6 tháng/lần. Trường hợp có bệnh lý thì thực hiện khám, kiểm tra sức khoẻ theo chỉ định của Hội đồng Chuyên môn bảo vệ sức khoẻ cán bộ.

Quy định cũng nêu rõ việc thực hiện chế độ khám, kiểm tra sức khoẻ toàn diện và kết luận phân loại sức khoẻ trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo, quản lý và giới thiệu nhân sự ứng cử vào các chức danh cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Trường hợp cán bộ có bệnh lý cần thiết đi khám, kiểm tra sức khoẻ tại nước ngoài phải có chỉ định của Hội đồng Chuyên môn bảo vệ sức khoẻ cán bộ; Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương và báo cáo, xin ý kiến của Thường trực Ban Bí thư, Ban Bí thư.

Chế độ thăm khám

Liên quan đến chế độ thăm khám, theo dõi sức khoẻ tại nhà hoặc cơ quan, đối với các cán bộ chủ chốt (Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội) thì bác sĩ tiếp cận thăm khám sức khoẻ hàng ngày.

Đối với các ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, bác sĩ theo dõi sức khoẻ thăm khám sức khoẻ ít nhất 2 lần/tuần hoặc hàng ngày tuỳ theo diễn biến sức khoẻ của cán bộ.

Đối với Chủ tịch ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng lực lượng vũ trang, bác sĩ theo dõi sức khoẻ thăm khám sức khỏe ít nhất 1 lần/tuần hoặc hàng ngày tuỳ theo diễn biến sức khoẻ của cán bộ.

Đối với các ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng các ban đảng, Bộ trưởng, Trưởng đoàn thể chính trị - xã hội Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương và các chức vụ tương đương; Thượng tướng lực lượng vũ trang: Những người có sức khoẻ loại A và loại B thì bác sĩ theo dõi sức khoẻ thăm khám sức khoẻ ít nhất 1 lần/tháng và khi có yêu cầu đột xuất; Với sức khoẻ loại C và loại D thì bác sĩ theo dõi sức khoẻ thăm khám sức khoẻ ít nhất 2 lần/tháng và khi có yêu cầu đột xuất.

Đặc biệt, với những trường hợp bệnh nặng, diễn biến phức tạp thì tuỳ theo tình hình thực tế bác sĩ theo dõi sức khoẻ phải theo dõi, thăm khám hàng ngày hoặc hàng tuần hoặc theo chỉ định của Hội đồng Chuyên môn bảo vệ sức khoẻ cán bộ.

Bảo mật hồ sơ về sức khoẻ cán bộ cấp cao

Khi cán bộ đi công tác trong nước, quy định nêu rõ, với đoàn công tác do các cán bộ chủ chốt (Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội) làm trưởng đoàn thì khi đi công tác tại những vùng đặc biệt khó khăn trong nước sẽ bố trí 1 bác sĩ tiếp cận.

Đối với đoàn công tác do các ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn, tuỳ theo tình hình sức khoẻ và yêu cầu của trưởng đoàn thì bố trí 1 bác sĩ tháp tùng.

Về chế độ điều trị bệnh, nghỉ dưỡng sức, điều dưỡng kết hợp điều trị bệnh lý, Ban Bí thư quy định hàng năm, cán bộ cấp cao thực hiện chế độ nghỉ dưỡng sức theo kế hoạch của Văn phòng Trung ương Đảng.

Cán bộ cấp cao bị mắc các bệnh mãn tính, bệnh hiểm nghèo thực hiện chế độ điều dưỡng kết hợp với điều trị bệnh lý theo kế hoạch của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương.

Với các bác sĩ tiếp cận được giao nhiệm vụ quản lý, chăm sóc sức khoẻ cán bộ cấp cao phải thực hiện nghiêm túc quy định bảo mật về hồ sơ sức khoẻ cán bộ.

Trọng Bằng

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật