Báo Công lý
Thứ Ba, 07/7/2020
Góp ý sửa đổi Hiến pháp dự thảo năm 2013: Cần sửa đổi, bổ sung về nhiệm vụ của TAND Góp ý sửa đổi Hiến pháp dự thảo năm 2013: Cần sửa đổi, bổ sung về nhiệm vụ của TAND
Trong Điều 170 của Hiến pháp dự thảo năm 2013 quy định TAND có các nhiệm vụ sau đây: “Bảo vệ công lý; bảo vệ quyền con người, quyền công dân; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Sự kiện nổi bật