Giáo dục

Thành phố Thái Nguyên đầu tư hơn 800 tỷ đồng cho ngành giáo dục trong 5 năm

Anh Tuấn(TH) 21/03/2023 16:12

Thành phố Thái Nguyên đang triển khai Đề án phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025, với tổng kinh phí đầu tư dự kiến khoảng 878 tỷ đồng.

Với mục tiêu kiện toàn mạng lưới trường lớp học, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên bảo đảm về số lượng, chất lượng, tính riêng năm học 2021 và 2022, TP Thái Nguyên đã phân bổ trên 151 tỷ đồng thực hiện các nội dung của Đề án theo kế hoạch.

Kết quả, đến cuối tháng 2/2023, trên địa bàn đã có tổng số 153 trường ở các cấp học (tăng 3 trường so với năm 2021), với tổng số trên 2.300 nhóm lớp, hơn 75.300 học sinh.

ra-bai-tap-ve-nha-cho-hoc-sinh-tieu-hoc-giao-vien-noi-gi.jpg
Ảnh minh họa

Đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng, thành phố đã đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa 148 phòng học; xây dựng 4 công trình phụ trợ; đầu tư mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học cho nhiều trường. Đến nay, thành phố có 116/125 trường công lập đạt chuẩn quốc gia.

Từ năm 2023 đến 2025, TP. Thái Nguyên tiếp tục đặt ra mục tiêu xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa trên 1.300 phòng học và các phòng chức năng, công trình vệ sinh, tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh mạng lưới trường lớp học.

Duy trì, giữ vững các trường đạt chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng giáo dục.

Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên bảo đảm về số lượng, trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn.

Theo Tổng hợp
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Thái Nguyên đầu tư hơn 800 tỷ đồng cho ngành giáo dục trong 5 năm