Tập trung thanh tra trách nhiệm người đứng đầu các Bộ, ngành, địa phương

Bình Nguyên | 13/01/2020, 15:58

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh nội dung trên tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành thanh tra năm 2019, triển khai kế hoạch công tác năm 2020 của Thanh tra Chính phủ tổ chức sáng ngày 13/1.

Kiến nghị thu hồi 331 tỷ đồng

Trình bày Báo cáo tổng kết ngành Thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cho biết, năm 2019, Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác; hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Cụ thể, toàn ngành đã triển khai 6.601 cuộc thanh tra hành chính và 227.386 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế 173.411 tỷ đồng, 22.548 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 83.968 tỷ đồng và 897 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 89.443 tỷ đồng, 21.651 ha đất; đã kiến nghị xử lý hành chính đối với 1.967 tập thể và nhiều cá nhân; ban hành 113.625 quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổ chức, các nhân với số tiền 5.315 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 94 vụ, 121 đối tượng; chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực.

Tập trung thanh tra trách nhiệm người đứng đầu các Bộ, ngành, địa phương

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị

Qua kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công khai, minh bạch tại hơn 3.700 cơ quan, tổ chức, đơn vị đã phát hiện 106 đơn vị vi phạm. Có 8 người nộp lại quà tặng với giá trị 116 triệu đồng; 46 người được xác minh tài sản, thu nhập, phát hiện 10 trường hợp vi phạm.

Toàn ngành đã tiến hành 2.290 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 338 vụ việc với 413 người vi phạm, đã xử lý kỷ luật 40 người, kiến nghị thu hồi và bồi thường 331 tỷ đồng (đã thu hồi 156 tỷ đồng, đạt 47%); đã xử lý 42 người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng; chuyển đổi vị trí công tác hơn 9.100 cán bộ, công chức, viên chức. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và qua tự kiểm tra nội bộ các cơ quan, tổ chức đã phát hiện 70 vụ, 89 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng.

Theo ông Trần Ngọc Liêm, năm qua, mặc dù vẫn còn phức tạp, xảy ra trên nhiều lĩnh vực và tinh vi hơn nhưng công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được tăng cường, đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn. Nhiều quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phòng, chống tham nhũng được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới và triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng được tổ chức bài bản, chặt chẽ hơn với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; chú trọng phát hiện, xử lý tham nhũng...

Phó tổng Thanh tra Chính phủ cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đó là: tình trạng "tham nhũng vặt", nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc chưa được ngăn chặn hiệu quả. Vẫn còn xảy ra sai phạm, tham nhũng trong các cơ quan bảo vệ pháp luật, gây dư luận và bất bình trong quần chúng. Tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng có tiến bộ nhưng nhìn chung còn thấp; cải cách hành chính trong hoạt động của ngành mặc dù đã được quan tâm thúc đẩy nhưng tiến triển còn chậm.

Đáng chú ý, qua xác minh 46 người về kê khai tài sản, thu nhập đã phát hiện 10 trường hợp vi phạm (tăng 4 trường hợp so với cùng kỳ năm trước). Theo đó, các cơ quan chức năng đã xử lý kỷ luật 8 trường hợp ((Bộ Công an 2 người, Đà Nẵng 1 người, Khánh Hòa 2 người, Tây Ninh 2 người, Thanh Hóa 1 người), đang xem xét xử lý kỷ luật 2 trường hợp. Kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức tại 2.799 cơ quan, tổ chức, đơn vị, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các sai phạm, trong đó số cán bộ, công chức vi phạm bị xử lý là 159 người.

Tập trung thanh tra trách nhiệm người đứng đầu

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cho biết, ngành Thanh tra tiếp tục triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu lực, hiệu quả, nhất là quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập. Tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, nhiều dư luận về tham nhũng, đẩy nhanh tiến độ thanh tra, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra các vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Tập trung thanh tra trách nhiệm người đứng đầu các Bộ, ngành, địa phương

Quang cảnh hội nghị

Bên cạnh đó, ngành Thanh tra tập trung xử lý nghiêm, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Mở rộng hợp tác quốc tế, tương trợ tư pháp, trao đổi thông tin, rà soát và hoàn thiện pháp luật. Tiến hành tổng kết chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhận định, năm 2019, Thanh tra Chính phủ đã từng bước chấn chỉnh, có nhiều tiến bộ trên các mặt công tác, có thể nói các đồng chí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Phát hiện nhiều vi phạm, đã kiến nghị thu hồi cho ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Nhiều vụ vi phạm nghiêm trọng qua thanh tra phát biện đã chuyển cơ quan điều tra khởi tố, phát hiện nhiều lỗ hổng trong phát luật, kiến nghị các cấp có thẩm quyền.

Đồng thời, chỉ ra một số điểm tồn tại, hạn chế, đó là: Một số đơn vị xây dựng kế hoạch chưa sát với tình hình thực tế; chất lượng một số kết luận thanh tra còn hạn chế, vẫn còn một số cuộc thanh tra còn kéo dài; chất lượng các kết luận thanh tra một số cuộc chất lượng chưa cao, kiến nghị xử lý chưa phù hợp, không chặt chẽ, không khả thi...

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, nên đề nghị các Bộ, ngành địa phương quan tâm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xây dựng ngành. Kịp thời giải quyết các kiến nghị, tham mưu đề xuất của cơ quan thanh tra.

Trong đó tập trung: Chỉ đạo cơ quan thanh tra thực hiện tốt Kế hoạch thanh tra năm 2020, gắn với thanh tra đột xuất để làm rõ các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Kịp thời chấn chỉnh những yếu kém trong quản lý, trong thực thi pháp luật; sửa đổi những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách và xử lý các vi phạm pháp luật phát hiện qua thanh tra.

Chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là việc thi hành Luật phòng, chống tham nhũng kịp thời; trong đó quan tâm triển khai thi hành những quy định mới về kiểm soát tài sản, thu nhập, kiểm soát xung đột lợi ích, phòng, chống tham nhũng khu vực ngoài nhà nước, thanh tra phát hiện, xử lý tham nhũng... Đẩy mạnh cải cách hành chính; hoàn thiện các quy định xây dựng nền công vụ minh bạch, liêm chính, phục vụ; kiên quyết xử lý nghiêm, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc…

Ngành Thanh tra cần bám sát kế hoạch, tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng; tiến hành thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đẩy nhanh tiến độ thanh tra, tích cực đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra các vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tập trung thanh tra trách nhiệm người đứng đầu các Bộ, ngành, địa phương