Đời sống

Tập huấn triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin tại Huế

Quang Thạnh 24/06/2024 - 12:13

Sáng 24/6, tại TP. Huế, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị tập huấn về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin (TCTT) và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP, quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật TCTT.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên của Bộ Tư pháp hướng dẫn chi tiết về quy trình cung cấp thông tin theo quy định của Luật TCTT. Các khó khăn và vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các quy định pháp luật về TCTT và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP cũng đã được giải đáp một cách cụ thể, nhằm đảm bảo việc triển khai thi hành Luật diễn ra một cách thống nhất, chất lượng và hiệu quả.

z5568346785458_34f43f389e27928fca1298888cc54bcb.jpg
Tại Hội nghị

Luật TCTT quy định rõ quyền TCTT của người dân. Công dân có quyền yêu cầu các cơ quan nhà nước cung cấp thông tin, trừ những thông tin nằm trong danh mục không được tiếp cận.

Những thông tin này bao gồm: Thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật đời tư, bí mật kinh doanh, và các thông tin khác theo quy định của pháp luật; Thông tin có nội dung ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội và sức khỏe cộng đồng.

Các cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm công khai và cung cấp thông tin cho người dân một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời. Cụ thể, các cơ quan này phải: Thiết lập và duy trì các kênh cung cấp thông tin, bao gồm cả trang thông tin điện tử và hệ thống thông tin nội bộ; Bảo đảm các thủ tục cung cấp thông tin diễn ra thuận lợi, minh bạch và không gây phiền hà cho người yêu cầu; Đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân trong việc tiếp cận thông tin và giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc cung cấp thông tin.

Hội nghị cũng đã trình bày các kỹ năng và lưu ý quan trọng để thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo quyền Tiếp cận thông tin của người dân. Các cán bộ, công chức ở cơ sở đã được hướng dẫn về cách thức tiếp nhận, xử lý yêu cầu cung cấp thông tin một cách hiệu quả.

Luật TCTT có hiệu lực thi hành từ năm 2018, đã tạo ra hành lang pháp lý vững chắc cho việc thực hiện quyền TCTT của công dân và quy định rõ trách nhiệm cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước. Hội nghị nhằm giúp cán bộ, công chức tại các cơ sở nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của việc cung cấp thông tin cho người dân. Từ đó, giúp người dân hiểu rõ các quy định pháp luật và công việc mà cơ quan quản lý nhà nước đang thực hiện để đảm bảo quyền làm chủ của người dân, đồng thời tạo dựng niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tập huấn triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin tại Huế