TANDTC tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2019

Mai Thoa - Mai Đỉnh | 24/02/2020, 18:18

Sáng nay (24/2), tại Hà Nội, TANDTC đã tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2019. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TANDTC dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chánh án TANDTC, đại diện Công đoàn viên chức Việt Nam; các Thẩm phán TANDTC và hơn 130 đại biểu đại diện cho gần 700 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại TANDTC.

Hội nghị được diễn ra dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, gồm các Phó Chánh án TANDTC: Lê Hồng Quang, Nguyễn Thúy Hiền và Thẩm phán TANDTC Nguyễn Văn Thuân.

Kết quả khả quan

Tại hội nghị đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án TANDTC trình bày Báo cáo tóm tắt việc kiểm điểm thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

TANDTC tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2019

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 

Theo đó, trong năm 2019, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được tăng cường. Các đơn vị đã chủ động đề ra nhiều chương trình, kế hoạch công tác với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với chủ đề hành động năm 2019: “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”. Trong quá trình thực hiện đã có sự  phối hợp chặt chẽ của các đơn vị hữu quan và toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động nên đã đạt được những kết quả khả quan.

Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã giải quyết được 100/131 vụ, đạt tỷ lệ 76,3%; việc giám đốc kiểm tra đạt tỷ lệ 66,7%. Vụ giám đốc kiểm tra cũng đã hoàn thiện báo cáo của Chánh án trước Quốc hội…

TANDTC tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2019

Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án TANDTC trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Công tác xây dựng pháp luật có những tiến bộ quan trọng. Dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án trình Quốc hội được đánh giá cao; công tác phát triển án lệ đạt được những kết quả tích cực. Công tác kiểm tra, thanh tra các hoạt động nghiệp vụ công vụ được quan tâm, sâu sát, kịp thời chấn chỉnh các sai sót trong hoạt động nghiệp vụ, góp phần nâng cao kiến thức, trách nhiệm của cán bộ, Thẩm phán trong thực thi công vụ.

Hoạt động giám sát Thẩm phán tiếp tục được tăng cường, triển khai việc tuyển chọn Thẩm phán được tiến hành nghiêm túc theo đúng quy định. Thực hiện tốt việc tinh giản biên chế, sắp xếp đội ngũ công chức theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước, gắn với yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh.

TANDTC cũng đã nghiên cứu, xây dựng Đề án đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của TAND đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả để báo cáo Ban Tổ chức Trung ương và Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương.

Công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý được tăng cường. TANDTC đã trình Quốc hội phê chuẩn, bổ nhiệm Thẩm phán TANDTC, trình Chủ tịch nước bổ nhiệm Chánh án TAQS Trung ương, Phó Chánh án TANDTC; Chánh án TANDTC trình Chủ tịch nước bổ nhiệm Thẩm phán với 848 trường hợp.

TANDTC tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2019

Chánh án Nguyễn Hòa Bình trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Phó Chánh án Nguyễn Thúy Hiền

Xác định các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Tại Hội nghị, Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Công tác điều hành ở một số đơn vị chưa thực sự hiệu quả nên còn nhiều mặt hạn chế như: Công tác luân chuyển, điều động cán bộ, Thẩm phán giữa các Tòa án còn gặp khó khăn do không có nhà công vụ và chính sách hỗ trợ; Tiến độ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm còn chậm, một số vụ án còn gặp  khó khăn trong khâu rút hồ sơ, nghiên cứu đề xuất;...

Trước thực trạng trên, lãnh đạo TANDTC cũng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2020. Theo đó, sẽ tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Đảng ủy, thủ trưởng cơ quan, Ban Chấp hành công đoàn và các tổ chức đoàn thể trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban cán sự đảng, Chỉ thị của Chánh án TANDTC về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020.

Khẩn trương hoàn thiện các đề án về tổ chức, biên chế, cơ sở vật chất, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức Tòa án trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Tòa án.

TANDTC tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2019

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Đặc biệt, tăng cường kỷ luật công vụ, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; cải tiến các phương thức, lề lối làm việc để nâng cao hiệu quả công tác. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước; biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích…

Hội nghị cũng đã nghe Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền trình bày Báo cáo tổng kết các phong trào thi đua năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Theo đó, hưởng ứng phong trào thi đua năm 2019, Công đoàn TANDTC đã chỉ đạo công đoàn bộ phận tuyên truyền sâu rộng trong đơn vị về những ngày lễ lớn của đất nước, gắn với việc phát động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước.

Phó Chánh án Nguyễn Thúy Hiền khẳng định: Các phong trào, hoạt động thi đua tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ  theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ đột phá, nhằm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ chính trị được giao; gắn phong trào thi đua với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, như: “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả” được các công đoàn bộ phận duy trì.

Hội nghị cũng đã nghe Ban Thanh tra nhân dân, Cục Kế hoạch Tài chính, Văn phòng TANDTC báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, hội nghị cũng đã nghe đại diện các đơn vị trình bày các tham luận; Vụ Tổ chức cán bộ trả lời, giải đáp các kiến nghị đề xuất; Tiến hành bầu và ra mắt Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2022.

TANDTC tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2019

Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang và Phó Chánh án Nguyễn Thúy Hiền-Chủ tịch Công đoàn TANDTC đã ký giao ước thi đua năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động TANDTC đã góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2019 của TANDTC. Đồng thời, tán thành với các nội dung các báo cáo đề ra.

Đồng chí Chánh án TANDTC cho biết, các báo cáo đã chỉ ra những tồn tại hạn chế, nhiệm vụ cụ thể và những kết quả làm được và chưa làm được trong năm vừa qua. Chánh cũng ghi nhận sự đóng góp tích cực của Ban Thanh tra nhân dân, các đơn vị trực thuộc TANDTC đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của TANDTC.

TANDTC tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2019

Quang cảnh Hội nghị

Theo Chánh án, năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống TAND. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, rất cần có sự chung tay của toàn hệ thống. 

Cùng với đó, đồng chí Chánh án đề nghị, công đoàn và các đơn vị trực thuộc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị giao, nâng cao chất lượng xét xử, nâng cao chất lượng chỉ đạo điều hành, chất lượng cán bộ…tăng cường tổng kết công tác xét xử; nâng cao chất lượng xây dựng đảng, xây dựng ngành. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, trong đó có vai trò của thanh tra nhân dân, làm tốt các yêu cầu của Công đoàn viên chức Việt Nam. Công đoàn phải nắm bắt tâm tư tình cảm và chăm lo đời sống cho người lao động; đề nghị các bộ phận chức năng tham mưu cho lãnh đạo TANDTC đưa ra những quyết sách phù hợp.

Cuối hội nghị, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang và Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền, Chủ tịch Công đoàn cơ quan TANDTC đã ký kết giao ước thực hiện nhiệm vụ giữa Thủ trưởng cơ quan TANDTC và Ban chấp hành Công đoàn TANDTC năm 2020. Bản giao ước giữa lãnh đạo TANDTC và Ban chấp hành Công đoàn đã thể hiện sự tập trung ý chí, trí tuệ, quyết tâm xây dựng TAND các cấp trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công cuộc cải cách tư pháp.

Tại hội nghị, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh án TANDTC.

Thay mặt lãnh đạo TANDTC, Chánh án Nguyễn Hòa Bình chúc mừng Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền được tặng danh hiệu cao quý của Đảng và nhà nước. Đó là sự ghi nhận về sự đóng góp của đồng chí Phó Chánh án vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của Tòa án.

Bài liên quan
 Chánh án TANDTC  là người giỏi chuyên môn, bản lĩnh và trách nhiệm cao
Ngày 26/7, các nhân nhân sự cấp cao của Nhà nước vừa được Quốc hội bỏ phiếu bầu các chức danh lãnh đạo. Các đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC… tái đắc cử với số phiếu bầu cao.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TANDTC tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2019